Charlotte Nordenhof Wernersen

Konsulenter
Teknik og miljø
Herlev
Chefkonsulent
 
Hent Charlottes CV (PDF)
Profile picture for user cnw

Charlotte er uddannet cand.scient i geografi og har 12 års erfaring med teknik- og miljøområdet fra både kommunalt og statsligt regi. Charlotte har været projektleder på både strategiske projekter om blandt andet bæredygtig byudvikling og offentlig-private samarbejdsformer og fysiske anlægsprojekter i både stor skala på Københavns Befæstning og lille skala i de københavnske gårdhaver. 

I COK laver Charlotte kurser på teknik- og miljøområdet om emner som bæredygtighed, klimatilpasning, cirkulær økonomi, fysisk planlægning, omverdensinddragelse, myndighedsbehandling og kommunen som byg- og driftsherre.

Charlotte har solid erfaring med omverdensinddragelse og samskabelse fra Københavns Kommunes gårdhaveindsats, hvor hun har været med til at udvikle den model, der bruges til at inddrage lokale beboere i udviklingen af deres gårdhaver. Charlotte har stort kendskab til, hvordan man kan skabe gode inddragelsesprocesser med tydelige rammer, så de indfrier forventninger fra borgere og politikere. 

Charlotte er også optaget af, hvordan det bebyggede miljø skaber rammer for mennesker og fællesskaber, hvordan udvikling og indretning af et område kan påvirke interaktionen og relationer mellem mennesker, og hvordan bæredygtighed og klimatilpasning kan indarbejdes i byens udvikling.