NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Anne Marie Søland

Konsulenter
Forvaltning
Kommunom
Herlev
Chefkonsulent
 
Hent Annes CV (PDF)
Anne Marie Søland

Anne Marie er uddannet cand.scient.pol. og har 10 års ledererfaring og seks års konsulenterfaring, heraf tre år som ledelseskonsulent. Anne Marie har et bredt og indgående kendskab til den kommunale sektor. Hun har som chef bevæget sig på det centrale niveau med overordnet strategisk ledelse i forhold til direktions- og politikerbetjening samt rådgivning. Ligeledes har hun bevæget sig inden for det decentrale niveau som ansvarlig for kvalitet, rettidighed og budget på myndighedsområdet samt faglig udvikling, økonomistyring og institutionsdrift i det udførende led.

Anne Marie har desuden været program- og projektleder på store strategiske ledelses- og kompetenceudviklingsprogrammer kombineret med at være udførende konsulent og strategisk rådgiver for direktionen. Anne Marie har i hele sit arbejdsliv været stærkt optaget - og drevet af – at skabe forandringer gennem udvikling og fornyelse for at finde og implementere nye effektfulde løsninger. 

Anne Marie er chefkonsulent i COK og arbejder med udviklingen og kvalitetssikringen af kommunomuddannelserne og har som særligt udviklingsområde Sundhedskommunomuddannelsen. Derudover udvikler Anne Marie rekvirerede forløb og korte kurser på forvaltningsområdet.