Målgruppe

Målgruppen er offentlige medarbejdere, der overvejer at gå ledelsesvejen.

Kurset kan også rekvireres hjem i egen organisation og tilpasses egen strategi for talentudvikling.

Gem som favorit

Fra medarbejder til leder - en førlederafklaring

Går du med overvejelser om at blive leder? Og har du brug for en realistisk fornemmelse for lederskabets rammer, vilkår og forudsætninger? – så har COK et afklaringsforløb for dig

Dit vilkår- og mulighedsrum som leder

Kommunal ledelse handler om at skabe resultater og værdi sammen med andre i lyset af de politiske rammevilkår. Det handler om at forstå spillets regler og formå at oversætte politiske visioner og prioriteter til konkrete serviceydelser og udviklingsplaner til gavn for brugere og borgere.

Ledelse er evnen til at få andre til at følge dig. Ikke fordi de skal, men fordi medarbejderne engageres og inspireres af din passion, dine færdigheder og din etik og moral, frem for alene den rollebaserede autoritet.

Ledelse er evnen til at sætte mål og bidrage til meningsskabelse hos medarbejderne og dermed rammesætte en meningsfyldt hverdag, der medvirker til faglig stolthed og personlig udvikling.

Talent for ledelse er ikke nødvendigvis det samme, som at have lyst til at lede. Talentet kan der arbejdes med mens lysten til ledelse er en væsentlig personlig motivationsfaktor og et af de første afklaringsskridt.

Udbytte

Dette afklaringsforløb er for dig, der vil vide noget om ledelse og dine egne motivationskilder og bidrag ind i et lederskab. Kurset sigter på at give dig en realistisk fornemmelse for lederskabets rammer, vilkår og forudsætninger i en politisk ledet organisation.

Afklaringsforløbet giver dig en unik mulighed for i et trygt og magtfrit rum, at afprøve og reflektere over lederrollens mange aspekter og udfordringer. Samtidig vil kurset give dig et netværk af kollegaer på tværs af forskellige offentlige organisationer, og COK understøtter dette netværk med et elektronisk rum, hvor I som deltagere altid kan kontakte hinanden. På kurset bliver du rustet til at træffe en beslutning om, hvorvidt lederskab er noget for dig NU, på sigt, eller slet ikke.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er