NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Masterclass i Digital Transformation

Deltag i denne uddannelse og få udviklet kompetencer til at lede den digitale transformation og opnå det rette mindset til at omsætte jeres digitaliseringsstrategi til praksis.

Komponent udbyder i samarbejde med Digitaliseringsinstituttet Masterclass i Digital Transformation.
Uddannelsen giver ledergrupper og ledende medarbejdere nye begreber at begribe med og teorier at navigere ud fra.
Masterclass i Digital Transformation er en uddannelse på masterniveau med teoretisk og akademisk indhold samtidig med, at der arbejdes med egne erfaringer og praksis.

Det er muligt at deltage individuelt eller som gruppe. Digitaliseringsinstituttet anbefaler som udgangspunkt, at flere fra samme organisation deltager.

Som gruppe opnås:
•Et fælles begrebsapparat til brug i virksomhedens eller organisationens digitale transformation og bestræbelse på at opbygge digitalt lederskab
•Evnen til sammen at identificere nye muligheder og udfordringer for organisationen eller virksomheden
•Fælles forståelse for de organisatoriske strukturer, kompetencer og strategiske mindset, som den digitale transformation kalder på

Som deltager opnås:
•Forståelse for digital disruption og transformation og de dertilhørende forandringer
•Indsigt i nye teknologier og deres betydning for forretningsmodeller, strategier, kunder, produkter, services, organisationer, arbejdspladsen og medarbejdere
•Kendskab til den nyeste praksis, litteratur og de nyeste teorier inden for området
•Forståelse for og evne til at identificere og lede nye digitale muligheder indenfor eget fagområde

Indhold

Den øgede digitalisering og teknologiske udvikling stiller ændrede krav og giver nye muligheder for virksomheder. Ingen er længere i tvivl om, at forretningsmodeller, services og produkter bliver udfordret i stort omfang, arbejdsmarkedet er under forandring, traditionelle industrielle barrierer nedbrydes, og flere tidligere succesfulde forretningsmodeller skaber ikke længere værdi.

FORMÅL
Formålet med Masterclass i Digital Transformation er at udvikle ledere og ledergrupper således, de også fremadrettet er de rette til at lede deres virksomheder.

Dette gør vi ved at give deltagerne et nyt ledelsesfokus og -sprog, så de bevidst kan lede virksomhedens digitale omstilling – eller med andre ord; Masterclass giver deltagerne nye begreber at begribe med og et nyt ledelsesparadigme at navigere ud fra.

For at kunne lede din virksomhed i den digitale transformation, skal du som leder forstå, hvad digitalisering betyder for både virksomhedens mission, forretningsmodel, produkter og services, medarbejdernes og kundernes krav og forventninger. Denne forståelse opnår du på uddannelsen.

OPBYGNING
Inden første modul er der individuelle samtaler.
Uddannelsen afholdes over tre moduler af to dages varighed.
På den første dag på hvert modul, vil der være program fra kl. 9.00 – 18.30 og på dag to fra kl. 9.00 – 16.00.

Uddannelsen foregår på henholdsvis dansk og engelsk afhængigt af den pågældende indlægsholder.

Uddannelsen er sammensat af indlæg, plenumdebatter, gruppearbejde, individuel refleksion og virksomhedsbesøg.
Virksomhedsbesøgene vil være hos relevante virksomheder, der arbejder aktivt med digital transformation og de udfordringer, den bringer, og der vil der også være tid til at drøfte det præsenterede stof i og på tværs af grupper.

Se programmet i fanebladet filer og links.

Undervisere/ Oplægsholdere

Direktør Pernille Kræmmergaard er kursusleder og vil lede deltagerne igennem hele forløbet.

Der vil være indlæg fra anerkendte forskere fra både danske og udenlandske universiteter, der præsenterer den nyeste forskning på området. Desuden vil deltagerne høre om konkrete erfaringer og viden fra ledende medarbejdere fra danske virksomheder med særlige kompetencer indenfor digitalisering.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig både til ledere i den offentlige og private sektor, der har et ledelsesmæssigt ansvar i relation til organisationens eller virksomhedens digitale omstilling.

Alle priser er ekskl. moms. Prisen dækker forplejning og materialer. Ca. tre uger før kurset modtager du yderligere information og praktiske oplysninger. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag