NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Få styr på lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) - Online kursus

Få styr på lovens intentioner, de overordnede pejlemærker og komplekse problemstillinger, så du kan bistå med implementeringen af ny lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Fra januar 2020 gælder den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Loven udmønter aftalen om “En forenklet beskæftigelsesindsats”, hvor der er tale om en fornyet, forenklet og gennemskrevet lov om den aktive beskæftigelsesindsats med færre og mere enkle proceskrav og ens regler på tværs af målgruppe.

Dette betyder bl.a.:

 • Færre og mere enkle proceskrav
 • Ens regler på tværs af målgrupper
 • Flere digitale løsninger
 • Fokus på resultater gennem benchmarking

Det betyder også, at I som kommune får flere frihedsgrader ved tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen – og det indebærer både muligheder og udfordringer.

Brug ikke tid på kurser, som kun giver dig viden LAB-loven, men brug tiden på kurser, hvor du konkret kan ’gå hjem’ og gøre noget anderledes!

Kursets formål og udbytte

I mange kommuner vil implementeringen af den nye beskæftigelsesindsatslov ske gennem intern uddannelse og sparring faciliteret af lokale fagspecialister og koordinatorer. Formålet med dette kursus er dels at præsentere de faglige ressourcepersoner for lovens intentioner og overordnede pejlemærker og dels at give mulighed for en drøftelse på tværs af kommunegrænser om de særlige spørgsmål og problemstillinger, som lovændringerne medfører.

Kurset vil dermed ruste dig og deltagerne til den implementeringsproces og dialog med medarbejderne i kommunernes jobcentre, som er nødvendig for at implementere den nye lovgivning.

Vi kommer bl.a. omkring disse temaer:

 • Grundlæggende pejlemærker i den nye beskæftigelsesindsatslov – hvad er nyt og hvad fortsætter uændret?
 • Forenkling af kravene til det individuelle kontaktforløb, harmonisering af reglerne for tilbud m.v.
 • Konsekvenser for anden lovgivning med fokus på indholdet af lov nr. 551 af 7-5-2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats)
 • Ommøblering af målgrupper og paragraffer – hvor finder man fremover reglerne for de forskellige tilbud og indsatser?
 • Oplæg til gruppedrøftelse om de væsentligste muligheder og udfordringer i loven
 • Fremlæggelse af gruppernes overvejelser og drøftelse i plenum
 • Hvad tager vi med hjem og hvad skal der arbejdes videre med??

Læs også artiklen Ny LAB: Mere forenkling end forandring

Tilrettelæggelse

Kurset afholdes online

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviser er cand.jur. Peter Gasbjerg, der arbejder som selvstændig juridisk konsulent og underviser, blandt andet på socialrådgiveruddannelsen. Peter har en mangeårig erfaring fra det kommunale område, hvor han som juridisk chefkonsulent har haft ansvaret for undervisning, kompleks sagsbehandling og generel juridisk rådgivning på beskæftigelses-, ydelses- og socialområdet. Før dette har Peter i flere år været beskæftiget inden for a-kasseverdenen som faglig/juridisk konsulent.

Målgruppe

Kurset henvender sig til teamledere, faglige koordinatorer og erfarne sagsbehandlere, der får medansvar for implementering af den nye beskæftigelsesindsatslov. Deltagerne forventes at have et grundlæggende kendskab til den gældende beskæftigelsesindsatslov (LAB) samt de dele af aktivloven, sygedagpengeloven og handicapkompensationsloven, der indeholder regler om tilbud og indsats.

Kursusdatoer
 • Online
  Få styr på lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) - Online kursus
  25.05.2021 kl. 09:30 - kl. 14:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Online
Få styr på lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) - Online kursus
25.05.2021 kl. 09:30 - kl. 14:00
Pris: 1.400 kr.
Prisen er ekskl. moms. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.
Tilmeldingsfrist10.05.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag