NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Randers Kommune: Visuel handleplan, inspirationsforløb og borgerguider

Randers Kommune har i samarbejde med borgere udviklet en ny visuel handleplansmodel. 

Den indeholder konkrete metoder og redskaber, der understøtter samarbejdet med borgerne om at finde frem til de håb og drømme, som borgeren gerne vil forfølge. Ud over materialet til at understøtte dialogen og borgernes formuleringer af ønsker og drømme i forhold til handleplanen, har Randers Kommune udviklet tilknyttede inspirationsforløb og uddannet borgerguider, der kan støtte borgerne i arbejdet med handleplanerne.

Randers Kommune har oprettet en hjemmeside, hvor der er adgang til viden om og værktøjer til arbejdet med den visuelle handleplan. Her finder man også viden om inspirationsforløb og borgerguides.

Se videoen fra Randers Kommune

Visuel handleplan fra Randers Kommune

Indledningerne til den visuelle handleplan, inspirationsforløbene og borgerguiderne er følgende:

Den visuelle handleplan forsøger i højere grad at tage afsæt i ønsker og drømme. Hensigten er at gøre det lettere for borgeren at udvikle og mestre eget liv — en hjælp til at udtrykke, hvad der er vigtigt i borgerens liv, og hvilke ønsker, der er for fremtiden. 
 

Der skal være en tydelig sammenhæng mellem de ønsker og drømme, den enkelte har, og den hjælp, der er mulighed for at modtage. Inspirationsforløbet er et tilbud til borgere, der modtager mestringsvejledning eller bor på et botilbud. Det er en mulighed for at blive klogere på, hvad der er vigtigt i borgerens liv, og udtrykke dette, når det er tid til det årlige handleplansmøde. Undervejs i inspirationsforløbet udarbejdes et visuelt produkt, der illustrerer borgerens ønsker og drømme. Forløbet foregår ved fremmøde eller via video. Tidsforbruget tilrettelægges i samarbejde mellem borger og mestringsvejleder.
 

Borgerguider er bl.a. uddannet i egen rolle, livshistorie og kommunikation. En borgerguide deler ud af egne levede erfaringer. De kan indgyde håb og inspirere andre borgere, bl.a. på inspirationsforløb og ved at holde oplæg om det at flytte hjemmefra, starte i job, opbygge netværk og lignende.
 

Få mere at vide om projektet