NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Handleplaner, der afspejler liv og drømme

Målet med dette projekt er at bidrage til det videre arbejde med at anvende og udvikle metoder, der kan bruges til at understøtte, at handleplaner udarbejdes sammen med borgerne og afspejler deres liv og drømme. Der er fokus på de mål, borgerne i sidste ende gerne vil og kan opnå i fremtiden.

Disse mål hænger sammen med de vigtige processuelle mål om, at handleplaner så vidt muligt skal udarbejdes sammen med borgerne og ud fra borgernes forudsætninger (serviceloven § 141).

Både mål og middel

Arbejdet med handleplanen er således både et vigtigt mål i sig selv og et vigtigt middel til at opnå de mål, som borgeren og kommunens medarbejdere i fællesskab vælger at sætte fokus på. 

Mål og indsatser skal afspejle borgerens liv og drømme om fremtiden, f.eks. selv at kunne klare ting i dagligdagen, at få en ven, at deltage i sociale aktiviteter, at få en uddannelse, at få et arbejde, at komme på ferie, at tage bussen mv.

Handleplanen er et vigtigt middel til at skabe klarhed og sammenhæng mellem de sociale indsatser, som borgerne får tildelt, og de mål, der arbejdes med at opnå sammen med borgeren. Det vil sige, at handleplanen bidrager til at beskrive og skabe sammenhæng mellem:

  • Formålet med indsatsen — altså de(t) mål, borgeren og kommunens medarbejdere gerne vil opnå
  • Hvilke(n) indsats, der er nødvendig for at opnå formålet
  • Den forventede varighed af indsatsen — altså det tidspunkt, hvor kommunen og borgeren håber at mål(ene) er opnået (serviceloven § 141).

Samarbejde om mål og indsatser

Handleplanen er en vigtig proces, hvori borgeren og kommunale medarbejdere, f.eks. myndighedssagsbehandlere og forskellige fagpersoner, samarbejder om at finde frem til de mål og indsatser, der skal indgå i handleplanen, så de afspejler borgerens liv og drømme. De processuelle mål med handleplanen bygger på grundlæggende menneskelige værdier og borgerens ret til selvbestemmelse, der betyder, at borgeren naturligvis skal være aktiv deltager og omdrejningspunkt for arbejdet med handleplaner fra start til slut. 

De processuelle mål kan desuden ses som en måde, hvorpå man kan arbejde effektivt med handleplaner, da målene afspejler borgerens liv og drømme, og de tidafgrænsede indsatser derfor bliver mere effektive i forhold til at skabe de ønskede resultater for borgeren.

Handleplan i fire faser

Randers, København, Aalborg og Aarhus kommuners tilgange og erfaringer med at skabe de processuelle mål om at inddrage og samarbejde med borgeren om handleplanen viser, at der er brug for at tænke og arbejde med handleplaner i længere tidsforløb, der kan deles op i fire faser:

  1. Den fælles forberedelse af arbejdet med handleplanen.
  2. Den fælles udarbejdelse af handleplanen.
  3. Den fælles anvendelse af handleplanen.
  4. Den fælles justering og fornyelse af handleplanen.

Selvom faserne kan lappe ind over hinanden og optræde i forskellig rækkefølge, viser kommunernes erfaringer, at det kan nyttigt at være opmærksom på, hvordan forskellige metoder kan understøtte fire sammenhængende faser i det samlede samarbejde mellem borgere og fagpersoner om borgernes handleplaner.

Vedvarende samarbejde

En handleplan, der er borgerens og afspejler borgerens liv og drømme, kan ikke udarbejdes på et enkelt møde, men kræver vedvarende processuelle samarbejdsformer. Der er brug for, at kommunens medarbejdere samarbejder med borgeren om at finde frem til og få formuleret de forskellige typer af relevante, generelle, og konkrete mål og drømme, som borgeren finder attraktive og gerne vil arbejde med at opnå, fordi de er vigtige i borgerens liv.

I dette projekt har kommunerne arbejdet med at anvende og udvikle forskellige metoder, f.eks. samtale- og mødeformer, visuelle virkemidler, musiske virkemidler og inddragelse af ligesindede peers mv., til at understøtte samarbejdet med borgerne om at finde frem til de attraktive mål og få dem formuleret i handleplanerne.