NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Aalborg Kommune: Drømmeværksteder

Aalborg Kommune har arbejdet med udvikling, afprøvning og forskning i brugen af drømmeværksteder til at understøtte, at borgeren kan finde frem til og formidle de håb og drømme om fremtiden, som er vigtige for borgeren og derfor skal indgå i samarbejdet med kommunens fagpersoner.

Ud over at borgeren kunne vælge at tage en person med til drømmeværkstedet, blev der arbejdet med tre forskellige metoder til at understøtte og inspirere borgerens arbejde med at finde frem til sine håb og drømme og sætte konkrete mål for, hvordan de vil kunne opnås.

Der er tale om tre forskellige spørgeguider, der bl.a. understøttes med brug af billedkort, musik og grafisk facilitering:

  1. En spørgeguide ud fra det narrativt inspirerede positionskort og SMARTE mål kombineret med billedkort fra den positive psykologi.
  2. En spørgeguide ud fra den empowerment-inspirerede tilgang og SMARTE mål kombineret med et stykke musik.
  3. En spørgeguide ud fra den narrativt inspirerede HVAD-model og SMARTE mål kombineret med grafisk facilitering.

Fagcenter for Socialpsykiatri i Aalborg Kommune har samarbejdet med Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet og Marselisborg Konsulenterne.

Se videoen fra Aalborg Kommune

Få mere at vide om projektet

Følgeforskning

Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet (2020): Projekt styrket borger- og netværksinddragelse. Projekt med SEL § 141-handleplaner efter serviceloven på sindslidende området i Aalborg Kommune. Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring, Forskningsgruppen Cap 13 acity Building & Evaluation.