Lederseminar for dagtilbudsledere

Understøt ledelsen i at at lede professionelle læringsfællesskaber med fokus på børnenes læring og trivsel. Lederseminar med fokus på viden og metoder til udvikling af børns læring på et datainformeret grundlag.

Fremtidens dagtilbud skal have fokus på læringsmål og læringsmiljøets betydning for det enkelte barns læring og udvikling. Derfor er det vigtigt at styrke ledelsen af arbejdet i de professionelle læringsfællesskaber.

De professionelle læringsfællesskaber og pædagogisk praksis på et datainformeret grundlag styrker udviklingen af læringsmiljøet. COK tilbyder et forløb, som styrker ledelsen i at lede professionelle læringsfællesskaber, der har fokus på børnenes læring og trivsel, hvor I arbejder konkret med strategisk planlægning af, hvordan I kan anvende data systematisk hos jer.
Som partner i Program for læringsledelse har COK udviklet viden og metoder til arbejdet med ledelse af medarbejdere og børns læring på et datainformeret grundlag. Med afsæt i disse erfaringer har vi udviklet et seminar for dagtilbudsledere, forvaltningschefer og -konsulenter, som har til formål at understøtte ledelserne i at lede professionelle læringsfællesskaber, der har fokus på børnenes læring og trivsel. 

På seminaret arbejder dagtilbuddenes ledelsesteam med afsæt i egne data med udvikling af professionelle læringsfællesskaber på egen institution(er). Forvaltningens ledelse deltager med henblik på at styrke forankring.

Dag 1

 • Introduktion til de grundlæggende principper i arbejdet med datainformeret og forskningsbaseret læringsledelse
 • Hvorfor har datainformeret læringsledelse effekt på børnenes læring og udvikling?
 • Betydning af at have en sammenhængende datainformeret proces, og hvilke procedurer består den af?
 • Hvad er professionelle læringsfællesskaber?
 • Hvilken organisationsstruktur er nødvendig for professionelle læringsfællesskaber og hvorfor?
 • Hvilke understøttende systemer skal opbygges i institutionen?
 • Hvad vil det sige at arbejde helhedsorienteret med læringsledelse?
 • Refleksioner over muligheder og betingelser i egen kommune og på egen institution(er).

Dag 2

Præsentation af model til ledelse af arbejdet – fra data til pædagogisk praksis. Udvikling af eget arbejde med læringsledelse. De enkelte ledelsesteam arbejder med:

 • Overordnet plan og en organisatorisk struktur for datainformeret læringsledelse
 • Overblik over datamateriale på for den enkelte institution-, afdeling-, barn-, kommunalt- samt nationalt niveau
 • Sammenhæng mellem de enkelte afdelinger, institutionen og andre dagtilbud.

Dag 3

Udarbejdelse af en realistisk og meningsfuld strategisk handleplan for arbejdet med læringsledelse.

Som opfølgning indgår ledelserne i dialoger på klyngemøder (3-4 teams af gangen) med henblik på at kvalificere arbejdet med data og strategisk planlægning.

Afholdes i egen kommune 

Forløbet tilrettelægges i egen kommune eller i samarbejde med andre kommuner med henblik på at koble til jeres egne udviklingsprocesser og høste fordelen af at opbygge et netværk, der samtidig styrkes i relationen til hinanden og forståelsen af fælles mål og opgaver. 

Vil du vide mere?

Kontakt os for at høre mere om, hvordan et lederseminar kan afholdes i jeres kommune.