Målgruppe

Målgruppen på seminaret er ledere og chefer i organisationerne (entreprenør, service og rengøringsenhederne). Det kan være en idé, at man som ledergruppe tager med. Det er ikke en forudsætning at man har deltaget på COK/KEF´s øvrige lederuddannelser.

FORTSAT LEDIGE PLADSER

Gem som favorit

Lederseminar 2019 - for ledere og chefer i entreprenør, service og rengøringsenhederne

KEF og COK tilbyder for første gang et seminar om Onboarding for ledere og chefer i entreprenør, service og rengøringsenhederne.
Et seminar om at finde, tage imod og fastholde nye medarbejdere.

Indhold

Der er en gammel talemåde, der lyder noget i retning af: Man tager jobbet på grund af dets indhold og aflønning - og forlader jobbet på grund af dårlig ledelse og dårlige kollegiale relationer.

Ud over at det koster millioner af kroner i tabt viden og tabt arbejdsfortjeneste, så er det ikke længere så nemt at få nye kvalificerede medarbejdere. Det mærkes helt ude i de kommunale driftsenheder.

Derfor sætter KEF og COK nu fokus på, hvordan du får de rigtige folk med ombord, og hvordan du fastholder dem ved at sætte fokus på at tage godt imod dem.

Over to dage sætter vi fokus på:

Markedsføring
Hen over året får vi løbende nye medarbejdere, når kolleger pensioneres, og andre vil prøve kræfter med noget nyt. Hvordan bliver din enhed synlig på markedet for potentielle nye medarbejdere? Hvordan får de øje på os? Og hvordan kan de nye elektroniske & sociale medier understøtte vores annoncering?

Førstehåndsindtryk og psykologi
Vi ved alle hvor vigtigt et førstehåndsindtryk er, og det er i ansættelsessamtalen, vi mødes første gang. Hvordan får du sagt det vigtige om fakta i jobbet og samtidig betonet betydning af etik og værdier i jobbet? Hvordan får du en kommende medarbejder til at føle sig hørt, mødt og set – hvordan kan du på kort tid fremme tilliden mellem jer?

Relationsdannelse og tryghed
Modtagelsen af den nye medarbejder er første skridt i fastholdelsesprocessen. Og det er ikke gjort med kaffe og morgenbrød. At få en medarbejder ombord er et langt sejt træk i et længere forløb. Hvordan tager vi imod en medarbejder, hvordan introduceres til opgaverne og til kollegerne? Hvordan får vi en ny medarbejder til at føle sig tryg og knytte bånd til de nærmeste kolleger og til ånden på arbejdspladsen?

Kulturforståelse
Det er krævende at skrifte nyt job. Alle de mange indtryk trætter og forvirrer. Hvad er rigtigt og hvad er forkert? Hvad gør man, og hvad gør man ikke? Hvad er de uskrevne regler – hvad er kulturen? Hvem kan jeg få råd hos, og hvem er toneangivende? Som leder har du en opgave med at formidle arbejdspladsens visioner, værdier og narrativer, så en ny medarbejder bliver selvregulerende i sin adfærd.

Fastholdelse
Når du har sat det rigtige hold, så gælder det om at fastholde medarbejderne og fastholde deres markedsværdi. Hvordan sikre du, som leder, at dine medarbejdere løbende udfordres i forhold til deres kompetencer? Hvordan sikrer du, at deres kompetencer fastholdes og udvikles? Hvordan bidrager du til en tillidsskabende kultur? Hvordan roser du og giver anerkendelse? Hvordan korrigerer du på adfærd, så det bliver forstået, men uden at det bliver uværdigt for den enkelte?

Vi glæder os til et spændende lederseminar med jer om, at finde, tage imod og fastholde nye gode medarbejdere og ledere.
Det kan være en idé at man deltager som samlet ledergruppe – og det er ikke en forudsætning, at man har deltaget på COK/KEF øvrige lederuddannelser.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er