Målgruppe

Modulet "Ledere uden formelt personaleansvar" henvender sig til dig, som til dagligt oplever at skulle navigere i en gråzone mellem medarbejderrollen og det at være tildelt et større ledelsesansvar på en række områder. Det kan være, at du er teamkoordinator, teamleder, projektleder, faglig konsulent eller på anden vis tovholder med en række koordinerende og derved ofte ledelsesrelaterede opgaver.

Kursusdatoer
 • Aalborg - Foråret 2019:

  DATOER ER PÅ VEJ!!
  --------------------
 • Odense - forår 2019

  DATOER ER PÅ VEJ!!

  --------------------
 • Herlev - Efterår 2018

  Gruppesamtaler: 10.9.2018
  Undervisning: 17.9. + 1.10. + 22.10. + 5.11.2018
  Studiegruppedage: 24.9. + 8.10. + 29.10. + 12.11.2018
  Vejledning: 19.11.2018
  Aflevering: 3.12.2018
  Eksamen: 10.12.2018
  Tilmeldingsfrist: 13.8.2018
  Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

  Underviser er Marianne Vesterbirk
  Undervisningen foregår i vores lokaler i Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev, kl. 9.00 - 15.00
  --------------------
Datoer
Herlev - Efterår 2018

Gruppesamtaler: 10.9.2018
Undervisning: 17.9. + 1.10. + 22.10. + 5.11.2018
Studiegruppedage: 24.9. + 8.10. + 29.10. + 12.11.2018
Vejledning: 19.11.2018
Aflevering: 3.12.2018
Eksamen: 10.12.2018
Tilmeldingsfrist: 13.8.2018
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Underviser er Marianne Vesterbirk
Undervisningen foregår i vores lokaler i Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev, kl. 9.00 - 15.00
--------------------
Pris: 12.500 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist13.08.2018. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Ledere uden formelt personaleansvar - (Modulet "Det personlige lederskab" på diplomniveau)

Hvorfor nu et modul om ledelse -når jeg ikke formelt er leder?
På modulet sætter vi spot på hvilke ledelsesværdier- og kompetencer, du har på det personlige plan.

Med nye, fleksible organisationsformer og selvstyrende teams i det offentlige er der dukket en række nye stillingsbetegnelser op; Koordinator, teamleder, projektleder, tovholder mv. - alt sammen nye medarbejderroller, der befinder sig i en gråzone mellem at være medarbejder og leder.

I denne type rolle er du både er en del af kollegaerne, men også noget andet, formentlig tættere ledelsen og tildelt koordinerende og ledelsesrelaterede opgaver. Du udøver, måske uden du nødvendigvis er opmærksom på det, uformel ledelse i dit daglige arbejde med at motivere og samarbejde med kollegaerne.

At finde sig til rette i denne tvetydige rolle anses som én af de måske vanskeligste ledelsesdiscipliner, da du netop ikke besidder noget formelt ledelsesansvar, men ofte er afhængig af dine kollegaers følgeskab.

Om sin personlige læring på modulet siger Dika Sabitovic, faglig koordinator, Borgerservice, Glostrup Kommune:

"Man kan sige, at jeg nu er blevet mere afklaret omkring min rolle som faglig koordinator -og jeg har fundet min plads. Jeg viser nu i højere grad gruppen, at jeg er den faglige koordinator. Og hvis gruppen fx ikke kan blive enige om noget, vi skal tage stilling til, tager jeg beslutningen. Jeg er blevet bedre til at træde i karakter."

Indhold

På modulet sætter vi spot på hvilke ledelsesværdier- og kompetencer, du har på det personlige plan og hvordan du bedst tackler samspil og relationer i din organisation - hvordan du skaber din identitet som leder uden formelt personaleansvar!

VI HAR LAVET ET MODUL, HVOR VI SÆTTER FOKUS PÅ:
At tilegne sig nødvendige lederkompetencer
At træde i karakter som menneske og som leder/koordinator
At kende sine egne præferencer
At håndtere og forstå svære situationer, hvor tillid og magt er i spil

Endelig kan vi, som en sidegevinst ved modulet, tilbyde dig tid og rum til sparring med faglige kollegaer, som til fulde forstår din situation og det ansvar, du sidder med - og som giver mulighed for at opbygge et netværk, du efterfølgende kan trække på.

Forløbet bygger på modulet Det personlige lederskab på Den Offentlige Lederuddannelse (5 ECTS) og kan tages alene eller som en del af en uddannelse på diplomniveau.

Tilrettelæggelse

Forløbet er tilrettelagt med vekselvirkning mellem undervisning, fælles diskussioner og forskellige former for gruppearbejde. I tiden mellem undervisningen er der planlagte studiegruppedage og forskellige typer af hjemmeopgaver med fokus på din daglige praksis.

Indledende spørgeskema
Som katalysator og forberedelse til forløbet bedes du besvare et elektronisk spørgeskema omhandlende dine daglige udfordringer og ønsker for læringsudbytte på forløbet. Hensigten er at sikre et målrettet forløb, hvor underviser, du og dine medstuderende får indblik i, hvor I som uformelle ledere særligt er udfordret og hvad I på uddannelsesforløbet hver især ønsker at stille skarpt på.

Indledende gruppesamtaler
I de indledende gruppesamtaler tager vi afsæt i de refleksioner der opstod under besvarelse af spørgeskemaet, og undersøger sammen hvilke tematikker du og dine medstuderende er optaget af. Samtidig vil vi i fællesskab forsøge at skærpe særlige individuelle læringsmål for dig som deltager. Samtalen ledes af underviser sammen med dig og dine medstuderende.

Dialogteater
For at arbejde praksisnært og undersøge hverdagsdilemmaerne med teoretiske greb, arbejder vi på dette forløb med dialogteatret som metode for at blive klogere på egen praksis. Dialogteatret er ikke rollespil mellem deltagerne, men er i stedet professionelle skuespillere, som arbejder med det at afbillede hverdagssituationer, som vi sammen kan udforske, og lede efter nye handlemuligheder i - alt sammen på en sjov, aktiv og underholdende måde! Læs mere om dialogteateret på http://www.cok.dk/dialog-teatret

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider.
Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler vil være tilgængelig på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl

ECTS
5.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er