Målgruppe

Modulet henvender sig til dig, som til dagligt oplever at skulle navigere i en gråzone mellem medarbejderrollen og det at være tildelt et større ledelsesansvar på en række områder. Det kan være, at du er teamkoordinator, teamleder, projektleder, faglig konsulent eller på anden vis tovholder med en række koordinerende og derved ofte ledelsesrelaterede opgaver.

Kursusdatoer
 • Herlev - Efterår 2020:

  Undervisning: 18.8. + 8.9. + 22.9. + 6.10. + 23.10. + 27.10. + 10.11. + 18.10.2020
  Studiegruppedage: 25.8. + 15.9. + 29.9. + 23.10. + 3.11.2020
  Vejledning: 24.11.2020
  Aflevering: 1.12.2020
  Eksamen: 9. + 10.12.2020

  Tilmeldingsfrist: 15.6.2020
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
  Undervisningen foregår i vores lokaler i Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev fra kl. 9.00 - 15.00.

  Underviser er Marianne Vesterbirk.
  Marianne:
  - Er uddannet Cand. scient. adm. fra Roskilde Universitetscenter
  - Er optaget af, at der er en sammenhæng mellem en organisations strategiudvikling og organisationens kerneydelse - den konkrete praksis
  - Har en solid faglig viden inden for (udvikling af) velfærdsområderne og den offentlige sektor, både praktisk og teoretisk.
  - Er skarp på at skabe de rammer og de relationer, der kan understøtte et godt lærings- og udviklingsmiljø.
  - Kan se mulighederne i dialoger på tværs – og hun elsker det, hun laver

  Tidligere studerende siger om Marianne Vesterbirk:
  ”Hun er god til at gå i Meta og ændre undervisningens gang”

  "Marianne Vesterbirk har været formidabel til at undervise, og heraf et højt fagligt udbytte"

  "Marianne Vesterbirk er virkelig en god underviser. Hun gør hele forløbet interessant"

  "Marianne gennemgik indholdet på et niveau, som var let forståeligt. Det var en praksisnær undervisning, som gjorde stoffet relevant"
 • Aarhus - Efterår 2020:

  Undervisning: 25.8. + 26.8. + 8.9. + 22.9. + 6.10. + 7.10. + 27.10. + 28.10.2020
  Studiegruppedage: 1.9. + 15.9. + 29.9. + 20.10.2020
  Vejledning: 10.11.2020
  Aflevering: 30.11.2020
  Eksamen: 8.12.2020
  Tilmeldingsfrist: 15.6.2020
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
  Undervisningen foregår i vores lokaler i Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus fra kl. 9.00 - 15.00.

  Underviser er Else Marie Skadborg.
  Else Marie er autoriseret psykolog og sygeplejerske samt efteruddannet systemisk konsulent, supervisor og gruppeproceskonsulent. Hun har flere års erfaring som konsulent i Nordjyllands Amts BST og Uddannelsesafdelingen, Århus Amt

  Tidligere studerende siger om Else Marie Skadborg:
  ”Jeg synes, at vores underviser har været faglig kompetent og god til at formidle også svære tekster på forståelig vis”

  “Super dygtig og inspirerende”

  ”Jeg synes, vi har haft en god underviser, der har formået at fange vores opmærksomhed og drage gode linjer mellem teori og deltagernes ledelseserfaringer fra praksis”

  ”God til at skabe rum til refleksion”

  ”God til at omsætte det svære til mere let forståeligt”
  --------------------
 • Aalborg - foråret 2021
  Datoer er på vej
  -------------------
Videoer
Datoer
Herlev - Efterår 2020:

Undervisning: 18.8. + 8.9. + 22.9. + 6.10. + 23.10. + 27.10. + 10.11. + 18.10.2020
Studiegruppedage: 25.8. + 15.9. + 29.9. + 23.10. + 3.11.2020
Vejledning: 24.11.2020
Aflevering: 1.12.2020
Eksamen: 9. + 10.12.2020

Tilmeldingsfrist: 15.6.2020
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
Undervisningen foregår i vores lokaler i Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev fra kl. 9.00 - 15.00.

Underviser er Marianne Vesterbirk.
Marianne:
- Er uddannet Cand. scient. adm. fra Roskilde Universitetscenter
- Er optaget af, at der er en sammenhæng mellem en organisations strategiudvikling og organisationens kerneydelse - den konkrete praksis
- Har en solid faglig viden inden for (udvikling af) velfærdsområderne og den offentlige sektor, både praktisk og teoretisk.
- Er skarp på at skabe de rammer og de relationer, der kan understøtte et godt lærings- og udviklingsmiljø.
- Kan se mulighederne i dialoger på tværs – og hun elsker det, hun laver

Tidligere studerende siger om Marianne Vesterbirk:
”Hun er god til at gå i Meta og ændre undervisningens gang”

"Marianne Vesterbirk har været formidabel til at undervise, og heraf et højt fagligt udbytte"

"Marianne Vesterbirk er virkelig en god underviser. Hun gør hele forløbet interessant"

"Marianne gennemgik indholdet på et niveau, som var let forståeligt. Det var en praksisnær undervisning, som gjorde stoffet relevant"
Pris: 16.500 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist15.06.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)

For ledere uden formelt personaleansvar

I kølvandet på nye organisationsformer og selvstyrende teams, er der dukket en række nye stillingsbetegnelser.

Indhold

Fagkoordinator, nøgleperson, tovholder, teamleder, projektleder….; medarbejderroller, der befinder sig i gråzonen mellem at være medarbejder og leder. Er du én af dem? Og mangler du indsigt i og værktøjer til, hvordan du udfylder din rolle? Så læs videre.

Du skal som teamkoordinator, projektleder eller lignende besidde klare ledelsesmæssige kompetencer, som kræver en forståelse af, hvordan man kan agere som leder uden at have formelt personaleansvar - men hvor ledelse handler om at skabe motivation, engagement og høj grad af social kapital gennem evnen til "at skabe mening for og forhandle med borgere og kollegaer".

Du skal kunne håndtere konstruktive dialoger om svære og indviklede forhold, forstå hvordan man fx kommunikerer udadtil og indadtil og sætter kollegers eller samarbejdspartneres kompetencer i spil, når der skal skabes nye og mere effektive måder at håndtere opgaveløsningen på.

Formålet med modulet er at du får udviklet din identitet som ”ikke-leder” med uformelle beføjelser til at træffe rigtige beslutninger. Det sker ved, at du bliver skarpere på, hvem du er, og hvad der er vigtigt for dig i den svære ledelsesopgave, hvor du ved at praktisere personligt og fagligt lederskab får ting til at ske – med og gennem andre i forhold til organisationens behov og opgaveløsning for borgere og brugere.

På modulet bliver du fx klogere på:
- Hvilken slags uformel leder du er og gerne vil være i relation til dine ressourcer, personlige værdier og selvforståelse
- Vigtigheden af at tage det uformelle lederskab på dig og være dit ansvar bevidst i forhold til dine kolleger, samarbejdspartnere, borgere og brugere
- Hvilke ledelsesgreb der virker bedst for dig og hvilke der udfordrer dig i din selvopfattelse som uformel leder
- Hvordan du helt konkret engagerer, udvikler følgeskab og medledelse omkring nogle fælles organisatoriske mål

Modulet bygger på grundmodulet "Det personlige lederskab og forandring" på Den Offentlige Lederuddannelse (10 ECTS) og kan tages alene eller som en del af en uddannelse på diplomniveau.

Tilrettelæggelse

Modulet består af 8 undervisningsdage, 4-5 læringsteamdage, 1 vejledningsdag og eksamen.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 1000 sider.
Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler vil være tilgængelig på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl

ECTS
10.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er