NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Ledere på spring – springet til ledelse

Hvordan fastholder vi de gode medarbejdere, der kender organisationens DNA og er klar til mere ledelse?

Indhold

Mange kommuner oplever, at ovenstående spørgsmål kræver en mere bevidst strategi i forhold til rekruttering og talentudvikling bl.a. på grund af generationsskifte og få kvalificerede ansøgere.
Det kan bl.a. ske ved internt at dyrke og opbygge en ledelseskapacitet i kommunen.

Komponent udbyder lederafklaringsforløb til kommunens pædagoger og lærere, hvor de får mulighed for at afklare om ledelse er noget for dem.

Indhold på forløbet vil være at sætte skarpt på:

  • Inddragelse af relevante og anerkendte ledelsesteorier
  • Didaktisk tilrettelæggelse og teoretiske perspektiver om praksis og ind i praksis
  • Retningsgivende refleksioner om ledelse og dilemmaer i ledelse
  • Personlig afklaring om personlighed, kompetencer, styrker og eget udviklingspotentiale
  • Spejlinger gennem besøg af ”rollemodeller”
  • Videndeling om ledelse
  • Erfaringsudveksling og netværk

Den kommunale kontekst er vigtig
Derfor vil den daglige leder på medarbejdernes arbejdsplads involveres og agere sparringspartnere/mentorer gennem forløbet samt forpligte sig til at stille konkrete ledelsesopgaver set ud fra, at ledelse ikke kan afprøves i et undervisningslokale, men at teori og praksis må gå hånd i hånd.
Forløbets form vil veksle mellem:

  • Undervisningsdage
  • Ledelseshandlinger i egen kontekst
  • Sparrings- og afklaringssamtaler

Kontakt os for nærmere information om indhold, opbygning og pris.

Målgruppe

Lærere og pædagoger på skole og dagtilbudsområdet, der er nysgerrige på ledelse og overvejer at ”tage springet”.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag