COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Lederuddannelse til ledende lægesekretærer

Det første hold af ledende lægesekretærer, som gennem HK har været igennem DOL-modulet Ledelse og Økonomi, har i december 2015 afsluttet uddannelsen med stor succes og et nyt udbydes i efteråret 2017.

Denne artikel er oprindelig bragt i HK Kommunal Hovedstaden den 6. december 2015.

Mere fokus på ledelse og flere tilbud til os, der kredser om faget ledelse var nogle af ønskerne fra de ledende lægesekretærer. Og det har fået HK Kommunal Hovedstaden til at komme op med forskellige initiativer og tilbud.

Et af disse gik på at finansiere hovedparten af deres deltagelse i diplomfaget ‘Ledelse og Økonomi’, som man i samarbejde med COK sammensatte specielt til de ledende lægesekretærer.

Dette tilbud tog ni ledende lægesekretærer fra tre hospitaler i hovedstaden straks imod. Og de har netop afsluttet forløbet med flotte karakterer:

  • to 12-taller
  • fem 10-taller
  • to 7-taller

Forløbet bestod af fire hele undervisningsdage, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave havde omfang af max. fem sider per person. Pensum bestod af grundbøger og artikler og fyldte ca. 500 sider. Modulet gav 5 ECTS-point.

Nyt forløb i 2017

Forløbet udbydes igen i efteråret 2017 med følgende undervisningsdage

1. undervisningsdag
Torsdag d. 5. oktober 2017
2. undervisningsdag
Fredag d. 6. oktober 2017
3. undervisningsdag
Torsdag d. 26. oktober 2017
4. undervisningsdag
Fredag d. 27. oktober 2017
5. undervisningsdag
Mandag d. 13. november 2017
Vejledning
Tirsdag d. 14. november 2017
Aflevering
Mandag d. 27. november 2017
Eksamen
Onsdag d. 6. december 2017

Undervisning og eksamen afholdes på Hobro Sygehus.