NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Ledelsestilsyn på det specialiserede børn- og ungeområde - skab læring og kvalitet!

Vil du være bedre til at udføre ledelsestilsyn? Og vil du skabe en udviklingskultur, hvor I lærer af jeres fejl? Så gå ikke glip af denne temadag, som er fyldt med praksisnær læring.

Ledelsestilsynet på det specialiserede børn og ungeområde kan give dig løbende indsigt i kvaliteten i sagsbehandlingen og skabe et grundlag for at udvikle myndighedsopgaverne – hvis I er parate til at lære af jeres fejl.

På denne praksisnære temadag kan du lære af hjemviste/ændrede Ankestyrelsesafgørelser, dårlige pressesager og andre fejl. Vi sætter fokus på at skabe læring der giver mening for sagsbehandlerne. Samtidig sætter undervisningen fokus på kendskabet til grundlæggende retssikkerhedsmæssige begreber, da det ofte er der, der begås fejl og derfor der, der er store gevinster at hente – både i tid og borgertilfredshed.

Temadagen fokuserer herudover på, at læring i organisationen kræver en ledelse der kan og tør lære. Undervisningen tager udgangspunkt i anerkendte teorier om læring og transfer – både for kursisten og de medarbejdere, der skal være de borgerrettede bærere af forandringen.

Undervisningen sigter på at give lederen et ekstra værktøj i værktøjskassen. Tilsynet kan bruges i stor eller lille skala, afhængigt af om der ønskes en generel viden om sagskvaliteten, eller om det er til at vurdere, om en omlægning af arbejdsgangene for efterværn har haft den ønskede effekt. Metoden er altså fleksibel, og viden forankres hos lederen, og ikke et eksternt konsulentfirma.

Udbytte

  • Du bliver introduceret til et enkelt men virksomt redskab for tilsyn og opfølgning på tilsyn og til konkrete tiltag der styrker læring i organisationen og ledelsens troværdighed
  • Du lærer at opstille og bruge et tilsynskoncept for din kommune og lægge en plan for at bruge de fejl det afdækker til en konstruktiv evaluering af kvaliteten af sagsbehandlingen
Undervisere/ Oplægsholdere

Sanne Møller, jurist og partner i Embedsværket, der leverer undervisning og juridisk ledelsesrådgivning på det sociale område. Sanne Møller tidligere chefjurist i Københavns Kommune og har mangeårig erfaring i udviklingen og gennemførelsen af tilsyn med sager på socialområdet og på at finde og skabe blivende læring i organisationen, i tæt samspil mellem ledere, tilsynet og socialrådgivere.
Sanne Møllers er tidligere advokat med speciale i handicapret og mangeårig underviser af ledere, socialrådgivere og andre fagprofessionelle på det specialiserede og udsatte børneområde.

Målgruppe

Faglige koordinatorer, teamledere, afdelingsledere, konsulenter og andre interesserede i ledelsestilsyn.

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindnede efter fristens udløb.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag