Artikler om ledelse

På denne side finder du artikler, cases og inspiration til dit arbejde og din egen og organisationens udvikling.

Gå til artikler om distribueret ledelse >>
Gå til artikler om tværgående ledelse >>
Gå til artikler om faglig ledelse >>
Gå til artikler om datainformeret ledelse

Distribueret ledelse

De første år er svære for nye ledere
COK sætter i 2019 fokus på det at være ny i ledelse. En ny profession, som for mange indeholder mange frustrationer midt i glæden over at være udvalgt og tildelt det ledelsesmæssige ansvar. 

Læs artiklen her>>

Lederuddannelse: En løftestang for strategisk udvikling af organisationen
En bevidst ambition med Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) er fra udbyder COK’s side at sikre både kompetenceudviklingen af den enkelte leder og den strategiske udvikling af organisationen. En ambition, topledelsen i Aarhus Kommune bakker op om.

Læs artiklen her >>

Hvorfor distribueret ledelse?
Det er ofte dine medarbejdere, der styrer projekter, organiserer samarbejder eller leder processer, men det er stadig dit ansvar, at opgaverne bliver løst. Du skal have indsigt i, hvad der sker i organisationen for at kunne træffe de rigtige beslutninger om organisationens overordnede mål og strategi. Læs om, hvordan du sikrer dette med distribueret ledelse.

Læs artiklen her >>

Uformel ledelse: Man skal kunne leve med lidt asymmetri
Der skal andre virkemidler i brug, når man ikke har det formelle personaleansvar. For Heidi Risgaard handler det især om at bruge sin egen personlighed og acceptere, at man nogle gange alligevel træder ind i ledelsesrummet. 

Læs artiklen her >>

Uformel og ofte ikke anerkendt ledelse
En række nye stillingsbetegnelser er dukket op; Koordinator, teamleder, projektleder, tovholder mv. - alt sammen nye medarbejderroller, hvor medarbejderne befinder sig i en gråzone mellem at være medarbejder og leder. Hvilken autoritet eller hvilket mandat har den uformelle leder? Hvor den formelle leder kan betjene sig af ledelsesretten, fx gennem påbud og forbud, må den uformelle leder først og fremmest skabe resultater gennem sin evne til at motivere, vejlede og engagere sine kolleger. En kendsgerning der gør, at anerkendende og udforskende ledelse bliver yderst central, hvis den uformelle leder skal lykkes.

Læs artiklen her >>

Bedre ledelse er vigtigere end flere ledere
Ledelseskraft viser sig ved, at medarbejdere er er handlekraftige og forandringsfleksible i deres daglige virke. Fremtidens organisationer har derfor ikke brug for formelt udpegede ledere, men at medarbejdere tager ledelse på sig, mener belgisk forfatter på baggrund af studier af 12 virksomheder.

Læs artiklen her >>

Tværgående ledelse

Samklang og samspil: Lederskab i øjenhøjde med situationen
Ny bog om det nye ledelsesmindset Ledelse er at ville gøre en forskel – og ledere, der lykkes gør en forskel, som kan mærkes på bundlinjen, når der måles på værdiskabelse, kvalitet, social kapital og samskabelse med lokalsamfundets aktører. 

Læs artiklen her >>

Samskabelse: 3 svære til Ralph Stacey
Organisationer er ikke faste strukturer, men myriader af komplekse og uforudsigelige menneskelige relationer. Og forestillingen om, at den mægtige leder kan styre det hele fra toppen, er en illusion, mener den engelske professor Ralph Stacey. Lige nu inspirerer han offentlige ledere i Danmark med sine tanker om samskabelse.

Læs artiklen her >>

COK-undersøgelse: Tværfaglighed er en hård nød
COK har gennemført en undersøgelse blandt knap 1100 ledere og medarbejdere på Teknik og Miljø-området i landets kommuner. Undersøgelsen viser, at medarbejdere og ledere især er udfordret, når de skal samarbejde tværfagligt – både i egen afdeling og på tværs af forvaltning. 

Læs artiklen her >>

Teoretisk læring bliver til kød og blod i praksis
DOL er ikke bare et bevis til at hænge op i en ramme på kontoret – læringen skal udvikle bedre ledelse og gøre en reel forskel i lederens daglige praksis. Derfor sætter underviser Jesper Holm målet om at forankre den nye viden i den enkelte studerendes personlige ledelse på skoleskemaet fra første dag. Og det virker, bekræfter tidligere DOL-studerende Elin Tollestrup Jensen.

Læs artiklen her >>

Faglig ledelse

Faglig ledelse – ikke for sarte sjæle
Faglig ledelse blomstrer og antager alle former og farver. Faglig ledelse er efterspurgt af medarbejderne, som ønsker sparring og retning i det daglige arbejde - og faglig ledelse efterspørges også af det politiske niveau i form af valgmuligheder i den politiske beslutningsproces.

Læs artiklen her >>

Faldgruber i faglig ledelse
Faglig ledelse scorer højt på den offentlige dagsorden i øjeblikket. Men er faglig ledelse virkelig det nye sort, eller skal vi være opmærksom på faldgruber i jagten på den bedste ledelse af fagprofessionelle?

Læs artiklen her >>

Lederskabets rammer og vilkår – Den faglige leders udfordringer
Som faglig leder uden formelt personaleansvar står du ofte i et ledelsesrum uden de grundlæggende redskaber til at lede. Hvordan løser du dine ledelsesopgaver og motiverer dine medarbejdere, når du hverken har pisk eller gulerod at gøre godt med?

Læs artiklen her >>

Odense Kommune er på forkant med pædagogisk ledelse
Med en ny diplomuddannelse i pædagogisk ledelse er Odense Kommune på én og samme tid på forkant med nationale anbefalinger til fremtidens skolelederuddannelse og et lokalt generationsskifte blandt skole- og dagtilbudslederne.

Læs artiklen her >>

Datainformeret ledelse

Datainformeret læringsledelse: Se barnet bag tallet
Hvis folkeskolen skal blive bedre, har vi brug for mere viden. Den viden kan data give os. Så simpelt er det for Thomas Nordahl. Han er professor i praksisnær læring ved Høgskolen i Hedmark i Norge og rådgiver såvel norske som danske skoler i brugen af data som grundlag for udvikling af den pædagogiske praksis.

Læs artiklen her >>

Ledelse af forandring
Hvordan får man gennemført store forandringer og opnår bedre resultater? Hvordan skaber man på et data- og vidensbaseret grundlag en stærk sammenhæng mellem undervisning, læring og ledelse. 

Læs artiklen her >>