Målgruppe

For ledere.

Vores Pop-Op møde er gratis, men kræver tilmelding.
Gem som favorit

Gratis pop-op møde: Hvilken ledelsesadfærd fremmer trivsel?

Coach2Manage og COK er gået sammen om at inspirere dig som leder til arbejdet med at forebygge stress og øge trivsel på arbejdspladsen.

Langt de fleste arbejdspladser i Danmark har store udfordringer med nedsat produktionsevne pga. stress og udbrændthed blandt alt for mange medarbejdere. De ansatte på alle typer af arbejdspladser er forudsætningen for at kunne producere og løse opgaver. Alligevel er det skræmmende, hvor få resurser der bruges på at vedligeholde og udvikle de ansatte, så vi undgår stress, udbrændthed og for mange stressrelaterede sygemeldinger.

På Pop-Up-mødet kommer vi omkring følgende temaer:

  • Hvilken ledelsesadfærd fremmer trivsel?
  • Hvordan kan lederen arbejde med forebyggelse af stress under vanskelige resursevilkår?
  • Hvilke adfærdssignaler skal vi holde øje med hos medarbejdere?
  • Hvornår skal der handles for at få det bedste udbytte?
  • Hvilke værktøjer og lederindsatser er billige og giver hurtige resultater?
  • Du bliver introduceret til teknikkerne i ”Mental Førstehjælp” og en gratis APP og et selvhjælps undervisningsforløb for udvalgte medarbejdere
  • Hvordan kan vi måle og følge op på effekten af vores indsatser?
  • Du introduceres til et godkendt online effektmålings-system, hvor resultater kan følges.

Formålet med dette Pop-Op-møde er derfor at inspirere og motivere dig som leder til at tænke i proaktive forebyggende indsatser for at opnå høj medarbejder trivsel og mental sundhed. Dette vil spare mange penge på omkostninger ved stressrelateret sygefravær.

Hvor kan jeg læse mere?
Se to effektive øvelser, der hedder SLIP og MÆRK, hvor brugeren kan blive guidet til at opnå ro og nærvær.: http://www.mentalfoerstehjaelp.dk/app/

Undervisere/ Oplægsholdere

Du møder coach og organisationskonsulent Karsten Schiøtz fra firmaet Coach2Manage. Karsten har arbejdet med coaching og mental sundhed i mange år og har udviklet uddannelser, måle-systemer og en App til at understøtte arbejdet.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er