COVID 19
Du kan trygt deltage på kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Ledelses- og organisationsudvikling

Al erfaring med kompetenceudviklingsforløb viser, at for at nå de ønskede resultater eller effekter, er den vigtigste forudsætning den ledelsesmæssige forankring. 

Den ledelsesmæssige involvering og ledernes rolle i forbindelse med udviklingen af organisationen og medarbejdernes kompetencer skal derfor medtænkes fra starten.

Udvikling af leder- og medarbejderkompetencer er en organisatorisk investering, der skal opfylde klare målsætninger. 

En ledelsesmæssig afklaring af, hvad målsætningerne er, og hvilke adfærdsmæssige ændringer der skal til for, at de kan opfyldes, må derfor finde sted – på alle niveauer i ledelseskæden. 

Først og fremmest skal kerneopgaven på jobcentret løses i overensstemmelse med kommunens overordnede beskæftigelsespolitik og jobcentrets egen strategi. Det forudsætter blandt andet, at man skaber rum for at definere beskæftigelsesindsatsen på tværs af ledelsesniveauer og fagområder i kommunen. 

Dernæst påhviler der ledelsesniveauerne en særlig forpligtigelse til at gøre politik og strategi kendt i hele organisationen og udvikle en jobcenterkultur, der på et højt fagligt og professionelt niveau bedst muligt gør jobcentret i stand til at styrke arbejdet med ledige og virksomheder – samtidig med, at der udvikles metoder og samarbejdsformer, der fremmer videndeling, innovation og trivsel. 

Vil du have gode bud på, hvordan ledelseskraften kan udvikles i dit jobcenter, kan du blive inspireret her

Du er også altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog.