Ledelse af dagtilbud på diplomniveau

Kommunerne reorganiserer i disse år, og forvaltninger slås sammen. Mange kommuner har nu samlet en forvaltning, som sætter fokus på barnet fra 0-18 år, og hvor der tænkes i sammenhænge og overgange. Her spiller daginstitutionerne en meget central rolle. Det forudsætter mere samarbejde på tværs og stiller krav til ledere og medarbejdere om endnu mere fokus på læring, pædagogik og netværk. Der er derfor behov for ledere, som sætter retning og arbejder målrettet med læring og ledelse.

Med COKs uddannelse for ledere af dagtilbud kan du nu tage en lederuddannelse på diplomniveau særligt målrettet ledere i daginstitutioner. Her styrkes du i din ledelsesopgave gennem arbejdet med centrale temaer som: 

Uddannelsens undervisning veksler mellem oplæg og øvelser med direkte kobling til din egen praksis. Dermed udvikler du din teoretiske og praktiske viden om ledelse af daginstitutioner, hvor børnenes udvikling og medarbejdernes faglighed er i centrum og du præsenteres for konkrete værktøjer som f.eks. udarbejdelse af handleplaner, coachingværktøjer og feedbackteknikker, du kan bruge i udviklingen af din ledelsespraksis. 

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet alle ledere af dagtilbud, områdeledere, pædagogiske ledere, daglige ledere, ledere af dagpleje samt pædagogiske konsulenter med ledelseslignende opgaver.

Uddannelsens opbygning

Ledelse af dagtilbud på diplomniveau består af tre grundmoduler, tre valgmoduler og et speciale (i alt 60 ECTS). Du kan gennemføre uddannelsen som en samlet uddannelse på i alt 3½ år, eller du kan tage enkelte moduler, hvis du f.eks. allerede er i gang med en diplomuddannelse i ledelse. 

Ved rekvirerede forløb er der desuden mulighed for at tilføje yderlige elementer, såsom oplæg og workshops med inspirerende gæsteundervisere fra forskning og praksis, læringscamp med overnatning og mulighed for at danne netværk på tværs af landet, Masterclasses, studietur mv.  

Ledelse af dagtilbud på diplomniveau er baseret på Den Offentlige Lederuddannelse (DOL). Læs mere her.

Vi skræddersyr uddannelsen til jeres kommune

Skal alle eller flere af jeres institutionsledere i din kommune have en uddannelse i ledelse af dagtilbud på diplomniveau? Eller er I interesseret i udvalgte moduler, som en måde at holde jeres ledere ajourførte på pædagogisk ledelse og ledelse generelt? Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan tilpasse uddannelsen, så den understøtter jeres kommunes strategi og behov.