Målgruppe

Modulet er målrettet ledere i den offentlige sektor

Gem som favorit

Ledelse af social kapital (5 ECTS)

På modulet opnår du viden om forskellige teorier, metoder og erfaringer med social kapital med fokus på udvikling og fastholdelse.

Du vil blive styrket i at identificere områder, hvor der er behov for at arbejde systematisk og involverende med social kapital på et organisatorisk og ledelsesmæssigt niveau.

Du trænes i at facilitere processer, der er relevante for styrkelsen af den sociale kapital og det psykosociale arbejdsmiljø, og du opnår redskaber til at planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter i relation til udvikling og fastholdelse af den sociale kapital.

Du vil blive klædt på til at lede udvikling og fastholdelse af social kapital med udgangspunkt i med de særlige vilkår, der gør sig gældende i offentlige organisationer.

Indhold

Modulet tager afsæt i følgende hovedtemaer:

1. Indføring i social kapital som begreb
Temaet omhandler en grundlæggende indføring i social kapital som begreb, tilgang/ metoder, teori og praksis. Begreberne tillid, retfærdighed og samarbejde udfoldes som teoretiske nøgle-elementer i social kapital.

2. Lederrollen og tillidsbaseret ledelse – balancen mellem tillid og kontrol
Under dette tema behandles vigtigheden af at være styrende og støttende og udvise tillid til medarbejderne, samtidig med at man som leder har det formelle ledelsesansvar.

3. Samarbejdsevne, samarbejdsrelationer og helhedsblik på organisationen
Social kapital handler om styrkelse af relationer på kryds og tværs af en organisation. Det forudsætter en bred forståelse og indsigt i samarbejdets og organiseringens dynamikker.

4. Høj social kapital i arbejdsfællesskabet
Dette tema har fokus på den ledelsesmæssige handlekompetence ift. at arbejde samlende, brobyggende og forbindende med social kapital. Moderne teorier om arbejdsmotivation og faktorer, der skaber arbejdsglæde, engagement og medarbejderudvikling,

5. Psykosocialt arbejdsmiljø i et organisatorisk set up
Der fokuseres på, hvordan den studerende - sammen med sine medarbejdere, MED- og samarbejdsudvalg og den øvrige organisation – skaber optimale rammer for et arbejdsklima præget af trivsel og høj social kapital.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave har omfang af max. 5 sider per person.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider.
Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler vil være tilgængelig på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

Se evt. læringsmål i den vedhæftede fil for yderlige oplysninger.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl.

ECTS
5.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er