Målgruppe

Modulets målgruppe er i høj grad studerende som allerede leder i forskellige relationer, når de taler med kollegaer, borgere og brugere. Ledelse ses altså ikke kun som en formel titel, men som en påvirkningsproces af andre henimod forskellige opsatte mål.

Kursusdatoer
 • COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  august 2020 - november 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  november 2020 - december 2020
 • Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  august 2020 - december 2020
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  november 2020 - december 2020
Videoer
Datoer
COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
Undervisning
august 2020 - november 2020
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
november 2020 - december 2020
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.04.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Ledelse i praksis

Når ledelse handler om at le, dele og se!

Her får du indsigt i lederrollers forskellige aspekter, så du kan varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis. Du får indsigt i og viden om egen ledelsespraksis og kan definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for din egen udvikling og læring. Du får viden om og kendskab til at bruge konkrete ledelses- og procesværktøjer i det daglige - i forhold til fx teamledelse, mødeledelse og ledelse af projekter. Samtidig vil du også lære at vurdere værktøjer kritisk og anvende dem i konkrete situationer.
Du får et teoretisk fundament for at finde ud af, om "ledelse er noget for dig".

Indhold

Modulets hovedtemaer:

Ledelses- og styringssystemer

 • Indhold i ledelsesopgaven – forventninger og krav.

Det personlige lederskab

 • Hvad er det personlige lederskab?
 • Mit ledelsesmæssige ståsted
 • Mig og mit samspil med andre
 • Min personlighed

Ledelse i praksis - træningsbanen

 • Ledelse og kommunikation
 • Konflikthåndtering og den vanskelige ledelsessituation
 • Coaching, spørgeteknik og aktiv lytning
 • Ledelsesmæssige dilemmaer og udfordringer

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • have udviklingsbaseret viden om moderne ledelses- og organisationsteori og ledelsesstrømninger
 • forstå lederrollens forskellige aspekter samt rammer og vilkår for offentlig ledelse
 • kunne reflektere over det at være leder og forandringsagent og hvilke personlige træk de selv sætter i spil i ledelsesmæssige situationer.

De studerende skal

 • kunne vurdere centrale metoder og relevante ledelsesværktøjer til ”ledelse i praksis” og anvende i dem i konkrete situationer
 • kunne anvende teori og praksis set i et ledelsesperspektiv, og foretage hensigtsmæssige løsninger/valg i deres daglige job/på arbejdspladsen
 • kunne analysere og vurdere, hvad der er deres egne udfordringer i forhold til forandringsledelse og et evt. fremtidigt lederskab
 • kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdsparter og brugere.

De studerende skal

 • kunne medvirke til proaktiv udvikling i konkrete situationer med henblik på fx selvledelse, teamledelse/-samarbejde og ledelse af projekter
 • kunne deltage proaktivt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i relation til ledelse
 • kunne udvikle egen praksis i konkrete arbejdssituationer med henblik på selvledelse, teamledelse/-samarbejde og ledelse af projekter.
 • kunne forholde sig til mulige perspektiver i modulets temaer og egen arbejdsplads i lyset af en øget digitalisering.
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.

Synopsen skal tage udgangspunkt i en aktuel ledelsesmæssig problemstilling fra egen arbejdsplads og skal indeholde den studerendes refleksioner over, hvordan problemstillingen kan håndteres. Den studerende skal demonstrere sin evne til kritisk stillingtagen til og forståelse for egen tilgang til begrebet ledelse gennem anvendelse og syntese af teori, analyse og praksis m.v.

ECTS
10.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er