Målgruppe

Modulet henvender sig til ledere i offentlige organisationer.

Kursusdatoer
 • Herlev - Efterår 2020:

  Undervisning: 9.10. + 19.10. + 6.11. + 16.11.2020
  Læringsteamdage: 30.10. + 13.11.2020
  Vejledning: 23.11.2020
  Aflevering: 7.12.2020
  Eksamen: 14.12.2020

  Tilmeldingsfrist den 10.9.2020
  Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

  Underviser er Kenneth Andersen
  Undervisningen foregår hos COK Herlev, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev. Der er undervisning fra kl. 9.00 - 15.00.

  Det siger de studerende om underviser Kenneth Andersen:
  "Meget engageret underviser, som havde opdateret stof med"

  "Kenneth er faglig dygtig og formår at gøre undervisningen spændende"

  "Kenneth er en meget engageret underviser, der formår at skabe en god vekselvirkning mellem teori og praksis"
Datoer
Herlev - Efterår 2020:

Undervisning: 9.10. + 19.10. + 6.11. + 16.11.2020
Læringsteamdage: 30.10. + 13.11.2020
Vejledning: 23.11.2020
Aflevering: 7.12.2020
Eksamen: 14.12.2020

Tilmeldingsfrist den 10.9.2020
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Underviser er Kenneth Andersen
Undervisningen foregår hos COK Herlev, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev. Der er undervisning fra kl. 9.00 - 15.00.

Det siger de studerende om underviser Kenneth Andersen:
"Meget engageret underviser, som havde opdateret stof med"

"Kenneth er faglig dygtig og formår at gøre undervisningen spændende"

"Kenneth er en meget engageret underviser, der formår at skabe en god vekselvirkning mellem teori og praksis"
Pris: 9.100 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.
Tilmeldingsfrist10.09.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Ledelse og økonomistyring (5 ECTS)

Du skærper din evne til at vurdere og gennemføre det nødvendige samspil med eksterne interessenter og øverste ledelse i organisationen, hvad angår budgettering og økonomistyring.

På modulet opnår du indsigt og forståelse for forskellige økonomiske teorier og metoder og den ledelsesmæssige anvendelse heraf, herunder typiske økonomiske styringsværktøjer og metoder, der anvendes i offentlige organisationer, set fra et ledelsesmæssigt perspektiv.

Du udvikler dine kompetencer i forhold til at identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til håndtering af din organisations økonomiske udfordringer og du bliver styrket i at foretage økonomiske analyser af drifts- og anlægsbeslutninger.

Du bliver i stand til at anvende grundlæggende virksomhedsøkonomiske analyser og nøgletal, så der opnås en helhedsorienteret økonomistyring og økonomisk ledelse af organisationen.

Indhold

Modulets indhold er bygget op omkring følgende hovedtemaer:

 • Forholdet mellem ledelse og økonomistyring, hvor den centrale refleksion vedrører de ledelsesmæssige muligheder og begrænsninger økonomistyringen stiller, og hvordan andre forandrings- og udviklingstiltag i organisationen spiller sammen med økonomistyringen og de ledelsesmæssige økonomibeslutninger. Heri indgår også refleksioner over, hvordan ændringer i de økonomiske omverdensvilkår – såvel på internationalt, nationalt som lokalt niveau – påvirker organisationen og dermed hvilke ledelsesmæssige økonomibeslutninger, der måtte være adækvate.
 • Enhedens økonomiske virkelighed. En institutions eller afdelings økonomiske råderum og dermed ansvar afhænger af en lang række institutionelle vilkår i form af lovgivning, opgaver, delegations- og dispositionsregler, decentraliseringsgrad osv. Det er dermed en central ledelsesmæssig opgave at kunne indsamle viden om og identificere de centrale elementer i det styringsmæssige råderum, kunne begå sig ledelsesmæssigt i den og ikke mindst kunne formidle konsekvenserne heraf til interne og eksterne interessenter.
 • Værktøjer til ledelsesmæssig økonomistyring. Det centrale ledelsesmæssige økonomistyringsinstrument er budgettet og arbejdet med budgettet er derfor også i centrum i dette tema. Eksternt og internt regnskab, finansiering, likviditet mm berøres også, ligesom lederens kritiske forholden sig til markedsføringen af økonomistyringsværktøjer reflekteres.
Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave har omfang af max. 5 sider per person.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.
Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

Se evt. læringsmål i den vedhæftede fil for yderlige oplysninger.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl

ECTS
5.00