NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)

Bliv i stand til at styrke samarbejdet mellem dig og dine medarbejdere og få redskaberne til at udvikle medarbejdernes faglige kompetencer, så I sammen kan løse kerneopgaven.

Grundmodulet ’Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling’ giver dig konkrete værktøjer og grundlæggende viden om, hvordan du bedst udvikler din organisation. Du klædes teoretisk og praktisk på til at kunne håndtere komplekse og konkrete problemstillinger i ledelsesmæssige sammenhænge. Du arbejder også med at udvikle din egen ledelsespraksis.
Du får kompetencerne til at se udviklingsmulighederne i din medarbejdergruppe og sammen med dem få etableret stærke faglige fællesskaber, der kan være grobund for udvikling og læring omkring den fælles offentlige opgaveløsning. Derudover lærer du at skabe, vedligeholde og udvikle meningsfulde og udviklende relationer og dialoger med dine medarbejdere samt at håndtere konflikter og forskelligheder i en lederrolle balanceret mellem formel autoritet og følgeskab.

Målet med modulet er, at du:
- Får viden om teoretiske perspektiver på og organisatoriske strukturer og retningslinjer for personaleledelsesopgaven i en offentlig organisation
- Opnår viden om og værktøjer til, hvordan du som personaleleder arbejder professionelt med magt, motivation, læring, gruppedynamikker, faglighed og tværfaglighed i en medarbejdergruppe
- Får værktøjer til at identificere og løse faglige og personlige forskelligheder og konflikter professionelt i den offentlige organisation
- Lærer at skabe, vedligeholde og udvikle høj trivsel gennem udvikling af medarbejdernes faglighed og arbejdsmiljø med fokus på den fælles opgaveløsning og komplekse værdiskabelse
- Får redskaberne til forskellige udgaver af ’den gode samtale’ med den professionelle læringskultur som omdrejningspunkt
- Lærer at anvende læring og kompetenceudvikling til gavn for den organisatoriske opgave

Indhold

På modulet arbejder vi med følgende centrale temaer:
- Personalelederens rum og muligheder inden for de politiske, ledelsesmæssige og organisatoriske rammer med blik for at øge værdiskabelsen i den offentlige organisation
- Det professionelle samarbejde mellem leder og medarbejdere – teorier og værktøjer med fokus på magt, følgeskab, tillid, kommunikation af beslutninger og konfliktløsning
- Ledelse af faglige og professionelle læringsmiljøer med høj trivsel med fokus på den fælles offentlige opgaveløsning
- Samtaler og ledelse tæt på – hvordan man som offentlig leder skaber rum for resultatopfølgning, konfliktløsning, feedback og læring i organisationen
- Personale- og kompetenceudvikling i tråd med organisationens visioner og retningslinjer – personalelederens blik for at rekruttere, fastholde, udvikle og afskedige med blik for at sætte det rigtige hold omkring den fælles opgaveløsning

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 8 hele undervisningsdage – typisk fra 9.00-15.00, læringsteamdage, vejledning i forbindelse med opgaveskrivning samt mundtlig eksamen med afsæt i den skriftlige opgave (kombinationsprøve).

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 1.000 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, individuelt eller i gruppe. En kombinationsprøve er et skriftligt oplæg kombineret med en mundtligt prøve.

ECTS
10.00
Målgruppe

Modulet henvender sig særligt til team-, afdelings- og institutionsledere i offentlige organisationer.

Kursusdatoer
 • Herlev - foråret 2022

  Undervisning: 25.1. + 31.1. + 7.2. + 7.3. + 21.3. + 4.4. + 25.4. + 10.5.2022
  Studiegruppedage: 28.1. + 14.3. + 19.4. + 2.5.2022
  Vejledning/skriveværksted: 23.5.2022
  Aflevering: 7.6.2022
  Eksamen: 16.6. + 17.6.2022

  Tilmeldingsfrist: 9.12.2021
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
  Undervisningen foregår hos Komponent, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev - fra kl. 9.00 - 15.00.
  --------------------
 • Aalborg - forår 2022

  Undervisning: 27.1. + 8.2. + 3.3. + 15.3. + 31.3. + 7.4. + 19.4. + 5.5.2022
  Studiegruppedage: 3.2. + 10.3. + 24.3. + 28.4.2022
  Vejledning: 11.5. + 12.5.2022
  Aflevering: 23.5.2022
  Eksamen: 9.6. + 10.6.2022

  Tilmeldingsfrist: 9.12.2021
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
  Undervisningen foregår i Komponents lokaler, Gasværksvej 24, 3., 9000 Aalborg - fra kl. 9.00 - 15.00.

  Undervisere er Jens Ulrich
  --------------------
 • Herlev - efteråret 2022

  Datoerne er på vej.

  Tilmeldingsfrist: 13.6.2022
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
  Undervisningen foregår i Komponents lokaler, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev - fra kl. 9.00 - 15.00.
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Herlev - foråret 2022

Undervisning: 25.1. + 31.1. + 7.2. + 7.3. + 21.3. + 4.4. + 25.4. + 10.5.2022
Studiegruppedage: 28.1. + 14.3. + 19.4. + 2.5.2022
Vejledning/skriveværksted: 23.5.2022
Aflevering: 7.6.2022
Eksamen: 16.6. + 17.6.2022

Tilmeldingsfrist: 9.12.2021
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
Undervisningen foregår hos Komponent, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev - fra kl. 9.00 - 15.00.
--------------------
Pris: 16.500 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.
Tilmeldingsfrist09.12.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag