Målgruppe

Modulet henvender sig særligt til team-, afdelings- og institutionsledere i offentlige organisationer.

Kursusdatoer
 • Aalborg - foråret 2020:

  Undervisning: 23.1. + 6.2. + 27.2. + 5.3. + 26.3. + 2.4. + 23.4 + 30.4.2020
  Læringsteamdage: 30.1. + 13.2. + 12.3. + 16.4. + 7.5..2020
  Vejledning: 13.+ 14.5.2020
  Aflevering: 2.6.2020
  Eksamen: 16. + 19.6.2020
  Tilmeldingsfrist: 16.12.2019
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

  Undervisningen foregår hos COK, Gasværksvej 24, 3., 9000 Aalborg - fra kl. 9.00-15.00
  Underviser er Henrik Isaksen og John Møldrup
  --------------------
 • Næstved - efteråret 2020:

  Undervisning: 17.8. + 24.8. + 7.9. + 21.9. + 5.10. + 19.10. + 2.11. + 16.11.2020
  Læringsteamdage: 31.8. + 14.9. + 28.9. + 26.10. + 9.11.2020
  Vejledning: 23.11.2020
  Aflevering: 7.12.2020
  Eksamen: 17. + 18.12.2020
  Tilmeldingsfrist: 1.7.2020
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

  Undervisningen foregår hos COK, Kasernevej 20. 2. sal, 4700 Næstved.
  Undervisningen er fra kl. 9.00 - 15.00
  Underviser er Henrik Søgaard Hansen
  --------------------
 • Herlev - foråret 2021
 • Næstved - forår 2021:
  Datoer er på vej
  --------------------
 • Aalborg - forår 2021:
  Datoer er på vej
  --------------------
 • Herlev - Forår 2020:

  Undervisning: 20.1 + 27.1. + 6.2. + 24.2. + 13.3. + 18.3. + 20.4. +30.4.2020
  Læringsteamdage: 30.1. + 19.2. + 3.3. + 1.4. + 5.5..2020
  Vejledning: 12.5.2020
  Aflevering: 26.5.2020
  Eksamen: 3. + 4.6.2020
  Tilmeldingsfrist: 16.12.2019
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

  Holdet er fyldt op.

  Undervisningen foregår i vores lokaler i Herlev, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev fra kl. 9.00 - 15.00.

  Underviser er Tine Hansen
  Tine Hansen er cand. comm. Hun har gennem de sidste 20 år arbejdet med ledelsesudvikling og organisationsudvikling i teori og praksis. Hun har stor erfaring med at undervise ledere på både Masteruddannelser, Diplomuddannelser og på interne forløb i organisationer. Hun er god til at koble teori og praksis og gøre undervisningen interessant og levende gennem alsidige læringsformer med høj grad af inddragelse fra de studerende. Hun tager gerne afsæt i de studerendes egne ledelsescases for at understøtte relevans og omsættelighed. Og hun bringer gerne egne eksempler i spil for at skærpe formidlingen og udfordre perspektiver. Tine er i dag selvstændig konsulent og fast ekstern lektor på CBS. Fagligt har hun i særlig grad fokus på strategiske ledelse, storytelling og narrativer som ledelsesredskab, tillid og kapitalformer samt det sunde arbejdsfællesskab relateret til sygefravær.
Datoer
Herlev - Forår 2020:

Undervisning: 20.1 + 27.1. + 6.2. + 24.2. + 13.3. + 18.3. + 20.4. +30.4.2020
Læringsteamdage: 30.1. + 19.2. + 3.3. + 1.4. + 5.5..2020
Vejledning: 12.5.2020
Aflevering: 26.5.2020
Eksamen: 3. + 4.6.2020
Tilmeldingsfrist: 16.12.2019
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Holdet er fyldt op.

Undervisningen foregår i vores lokaler i Herlev, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev fra kl. 9.00 - 15.00.

Underviser er Tine Hansen
Tine Hansen er cand. comm. Hun har gennem de sidste 20 år arbejdet med ledelsesudvikling og organisationsudvikling i teori og praksis. Hun har stor erfaring med at undervise ledere på både Masteruddannelser, Diplomuddannelser og på interne forløb i organisationer. Hun er god til at koble teori og praksis og gøre undervisningen interessant og levende gennem alsidige læringsformer med høj grad af inddragelse fra de studerende. Hun tager gerne afsæt i de studerendes egne ledelsescases for at understøtte relevans og omsættelighed. Og hun bringer gerne egne eksempler i spil for at skærpe formidlingen og udfordre perspektiver. Tine er i dag selvstændig konsulent og fast ekstern lektor på CBS. Fagligt har hun i særlig grad fokus på strategiske ledelse, storytelling og narrativer som ledelsesredskab, tillid og kapitalformer samt det sunde arbejdsfællesskab relateret til sygefravær.
Pris: 16.500 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.
Tilmeldingsfrist16.12.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)

Bliv i stand til at styrke samarbejdet mellem dig og dine medarbejdere og få redskaberne til at udvikle medarbejdernes faglige kompetencer, så I sammen kan løse kerneopgaven.

Grundmodulet ’Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling’ giver dig konkrete værktøjer og grundlæggende viden om, hvordan du bedst udvikler din organisation. Du klædes teoretisk og praktisk på til at kunne håndtere komplekse og konkrete problemstillinger i ledelsesmæssige sammenhænge. Du arbejder også med at udvikle din egen ledelsespraksis.
Du får kompetencerne til at se udviklingsmulighederne i din medarbejdergruppe og sammen med dem få etableret stærke faglige fællesskaber, der kan være grobund for udvikling og læring omkring den fælles offentlige opgaveløsning. Derudover lærer du at skabe, vedligeholde og udvikle meningsfulde og udviklende relationer og dialoger med dine medarbejdere samt at håndtere konflikter og forskelligheder i en lederrolle balanceret mellem formel autoritet og følgeskab.

Målet med modulet er, at du:
- Får viden om teoretiske perspektiver på og organisatoriske strukturer og retningslinjer for personaleledelsesopgaven i en offentlig organisation
- Opnår viden om og værktøjer til, hvordan du som personaleleder arbejder professionelt med magt, motivation, læring, gruppedynamikker, faglighed og tværfaglighed i en medarbejdergruppe
- Får værktøjer til at identificere og løse faglige og personlige forskelligheder og konflikter professionelt i den offentlige organisation
- Lærer at skabe, vedligeholde og udvikle høj trivsel gennem udvikling af medarbejdernes faglighed og arbejdsmiljø med fokus på den fælles opgaveløsning og komplekse værdiskabelse
- Får redskaberne til forskellige udgaver af ’den gode samtale’ med den professionelle læringskultur som omdrejningspunkt
- Lærer at anvende læring og kompetenceudvikling til gavn for den organisatoriske opgave

Indhold

På modulet arbejder vi med følgende centrale temaer:
- Personalelederens rum og muligheder inden for de politiske, ledelsesmæssige og organisatoriske rammer med blik for at øge værdiskabelsen i den offentlige organisation
- Det professionelle samarbejde mellem leder og medarbejdere – teorier og værktøjer med fokus på magt, følgeskab, tillid, kommunikation af beslutninger og konfliktløsning
- Ledelse af faglige og professionelle læringsmiljøer med høj trivsel med fokus på den fælles offentlige opgaveløsning
- Samtaler og ledelse tæt på – hvordan man som offentlig leder skaber rum for resultatopfølgning, konfliktløsning, feedback og læring i organisationen
- Personale- og kompetenceudvikling i tråd med organisationens visioner og retningslinjer – personalelederens blik for at rekruttere, fastholde, udvikle og afskedige med blik for at sætte det rigtige hold omkring den fælles opgaveløsning

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 8 hele undervisningsdage – typisk fra 9.00-15.00, læringsteamdage, vejledning i forbindelse med opgaveskrivning samt mundtlig eksamen med afsæt i den skriftlige opgave (kombinationsprøve).

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 1.000 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, individuelt eller i gruppe. En kombinationsprøve er et skriftligt oplæg kombineret med en mundtligt prøve.

ECTS
10.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er