Målgruppe

Modulet henvender sig til ledere i offentlige organisationer.

Gem som favorit

Ledelse og HR (5 ECTS)

På modulet opnår du kompetencer til at arbejde med HR som et aktivt element i ledelsesopgaven.

Modulet giver dig indblik i forskellige teorier om læring, dannelse samt kompetence- og organisationsudvikling og du erhverver dig handlekompetence til at forstå og forholde dig reflekterende til, hvordan forskellige ledelsesmæssige forståelser af menneskelige ressourcer skaber forskellige vilkår for individuel og organisatorisk udvikling i din egen organisation.

Der arbejdes med at udvikle dine kompetencer til at identificere, reflektere og formidle forskellige teorier, metoder og tiltag vedrørende HR-koncepter og du opnår handlekompetence til at implementere tiltag med afsæt i din egen organisations overordnede visioner, mål, etikker, værdier og personalepolitik.

Du får indsigt og forståelse for at arbejde med udvalgte HR-værktøjer eksempelvis rekruttering, personalepolitikker, fastholdelse af medarbejdere, kompetenceudvikling og læring, konflikthåndtering, afskedigelse af medarbejdere såvel som MUS/GRUS/PULS samtaler behandles.

Indhold

Modulets indhold er bygget op omkring tre hovedtemaer:

1. Forståelsen af HR-begrebet
I dette tema fokuseres på forskellige HR-forståelser, sammenhængen mellem (personale-)ledelse og HR: HR-begrebets fremkomst som et nyt ord/begreb for og dernæst tillæg til personaleledelse og -administration; HR og personaleledelse; HR og kompetenceudvikling og HR som en særlig organisatorisk funktion.

2. HR-værktøjer og personalejura
I dette tema sættes der fokus på udvalgte HR-værktøjer eller -discipliner ligesom centrale personalejuridiske temaer berøres.

3. Arbejdsmiljø og ledelse
I dette tema ses der særligt på hvordan der kan arbejdes med arbejdsmiljøet i sammenhæng med organisations- og kompetenceudviklingen i offentlige og videnstunge virksomheder.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave har omfang af max. 5 sider per person.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.
Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

Se evt. læringsmål i den vedhæftede fil for yderlige oplysninger.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skriftlig/mundtlig

ECTS
5.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er