COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (5 ECTS)

Få værktøjer og praktisk teori til at lede forandringsprocesser.

Modulet bidrager til, at du som leder opnår teoretisk som praktisk viden om rammer og vilkår for ledelse af offentlige forandringsprocesser i relation til den aktuelle udvikling i velfærdspolitikker, moderniseringsstrategier og i den offentlige sektor.

Du opnår forståelse for hensigtsmæssig proceslederadfærd og får fornyet indsigt i egne kompetencer og mulige udviklingszoner som facilitator.

Du opnår styrket handlekompetencer til i et helhedsorienteret perspektiv at involvere politiske, strategiske, driftsmæssige og borgerorienterede interesser og forståelser i forandringsprocesser med afsæt i den kompleksitet, som moderniseringen af den offentlige sektor er udtryk for.

Indhold

Modulets indhold er bygget op omkring følgende hovedtemaer:

1. Ledelse af forandringsprocesser på strategisk og operationelt niveau
Her fokuseres den organisatoriske sammenhæng, herunder forandringsprocessens overordnede formål. Her introduceres til teorier om forandringsprocesser i såvel en generel organisatorisk som konkret praksis sammenhæng, og der reflekteres over det overordnede formål som retningsgivende for såvel kerne- som støtteprocesser. Der ses også på moderniseringen af den offentlige sektor som generel ramme for mange aktuelle forandringsprocesser.

2. Gruppeforståelse og gruppedynamik
Her fokuseres gruppeprocesser og gruppepsykologiske mekanismer, samt håndtering af modstand og konflikt. Uanset forandringernes baggrund og formål påvirkes såvel det enkelte individ som de grupper eller teams, hvori den daglige opgavevaretagelse finder sted. Dette tema fokuserer derfor på forandringsreaktioner, på hvordan den enkeltes behov i omstillings- og udviklingsprocesser tilgodeses og på metoder til at skabe ejerskab og motivation hos den enkelte medarbejder og i gruppen.

3. Proceslederadfærd herunder magtpositioner og etik
Her fokuseres og reflekteres over de særlige karakteristika for procesledelse i organisatoriske forandringer. Procesledelse kræver på samme tid nærvær og distance og det reflekteres, hvilke kvaliteter en god procesleder har, og på hvordan forskellige magtpositioner og hensynet til etik, har betydning for effekten af processen. Forskellige evalueringsmetoder identificeres, herunder reflekteres det, hvordan man kan udnytte den viden der er kommet frem i processen, i resten af organisationen.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave har omfang af max. 7 sider per person.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl

ECTS
5.00
Målgruppe

Modulet henvender sig til offentlige ledere.

Kursusdatoer
 • Herlev - Forår 2021

  Undervisning: 12.1. + 26.1. + 2.2. + 9.2.2021
  Læringsteamdage: 19.1. + 9.3.2021
  Vejledning: 2.3..2021
  Aflevering: 16.3.2021
  Eksamen: 23. + 24.3.2021

  Tilmeldingsfrist: 14.12.2020
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

  Underviser på modulet er Charlotte Eli. Charlotte er selvstændig ledelses- og organisationskonsulent
  Undervisningen foregår hos COK, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev - fra kl. 9.00-15.00
  --------------------

  Tidligere studerende siger om Charlotte Eli:
  ”Charlotte har været godt inde i det stof hun har præsenteret for os”

  ”Dygtig og vidende”

  ”Charlotte Eli er fantastisk og god til at formidle det faglige stof, så man kan anvende det i praksis”

  ”Charlotte er dygtig til at få ud af vores "comfort-zone"

  ”Stor og bred viden om alt”
  ”Meget relevant, praksisnært og en fantastisk underviser”

  ”Jeg har været meget glad for Charlotte Eli som underviser. Meget inspirerende og levende”
 • Randers - Forår 2021:

  Undervisning: 25.1. + 8.2. + 23.2. + 16.3.2021
  Læringsteamdage: 2.2. + 9.3. + 23.3.2021
  Vejledning: 6.4.2021
  Aflevering: 11.5.2021
  Eksamen: 25.5.2021

  Tilmeldingsfrist den 14. december 2020
  Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

  Undervisningen foregår hos Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers
  Der er undervisning fra kl. 9.00 - 15.00.

  Underviser på modulet er Susanne Østergaard
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Herlev - Forår 2021

Undervisning: 12.1. + 26.1. + 2.2. + 9.2.2021
Læringsteamdage: 19.1. + 9.3.2021
Vejledning: 2.3..2021
Aflevering: 16.3.2021
Eksamen: 23. + 24.3.2021

Tilmeldingsfrist: 14.12.2020
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Underviser på modulet er Charlotte Eli. Charlotte er selvstændig ledelses- og organisationskonsulent
Undervisningen foregår hos COK, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev - fra kl. 9.00-15.00
--------------------

Tidligere studerende siger om Charlotte Eli:
”Charlotte har været godt inde i det stof hun har præsenteret for os”

”Dygtig og vidende”

”Charlotte Eli er fantastisk og god til at formidle det faglige stof, så man kan anvende det i praksis”

”Charlotte er dygtig til at få ud af vores "comfort-zone"

”Stor og bred viden om alt”
”Meget relevant, praksisnært og en fantastisk underviser”

”Jeg har været meget glad for Charlotte Eli som underviser. Meget inspirerende og levende”
Pris: 9.100 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.
Tilmeldingsfrist14.12.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er