Målgruppe

Modulet henvender sig til offentlige ledere.

Kursusdatoer
 • Næstved - foråret 2020:

  DATOER ER PÅ VEJ
  -------------------
 • Randers - Efterår 2019:

  Undervisning: 26.8. + 9.9. + 30.9. + 28.10.2019
  Læringsteamdage: 2.9. + 16.9. + 7.10.2019
  Vejledning: 31.10.2019
  Aflevering: 11.11.2019
  Eksamen: 19.11.2019

  Tilmeldingsfrist den 6.6.2019
  Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

  Underviser er Susanne Østergaard
  Undervisningen foregår hos Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers
  Der er undervisning fra kl. 9.00 - 15.00.
 • Randers - Forår 2021:

  Datoerne er på vej.
  Undervisning januar - juni

  Tilmeldingsfrist den 14. december 2020
  Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

  Undervisningen foregår hos Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers
  Der er undervisning fra kl. 9.00 - 15.00.
Datoer
Randers - Efterår 2019:

Undervisning: 26.8. + 9.9. + 30.9. + 28.10.2019
Læringsteamdage: 2.9. + 16.9. + 7.10.2019
Vejledning: 31.10.2019
Aflevering: 11.11.2019
Eksamen: 19.11.2019

Tilmeldingsfrist den 6.6.2019
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Underviser er Susanne Østergaard
Undervisningen foregår hos Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers
Der er undervisning fra kl. 9.00 - 15.00.
Pris: 8.900 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.
Tilmeldingsfrist06.06.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (5 ECTS)

Du styrkes i at identificere forandringsreaktioner samt tilegner dig metoder til at skabe ejerskab og motivation i din organisation.

Modulet bidrager til, at du som leder opnår teoretisk som praktisk viden om rammer og vilkår for ledelse af offentlige forandringsprocesser i relation til den aktuelle udvikling i velfærdspolitikker, moderniseringsstrategier og i den offentlige sektor.

Du opnår forståelse for hensigtsmæssig proceslederadfærd, såvel som du får indsigt i egne personlige kompetencer og egne personlige udviklingszoner som facilitator.

Du opnår styrket handlekompetencer til i et helhedsorienteret perspektiv at involvere politiske, strategiske, driftsmæssige og borgerorienterede interesser og forståelser i forandringsprocesser med afsæt i den kompleksitet, som moderniseringen af den offentlige sektor er udtryk for.

Indhold

Modulets indhold er bygget op omkring følgende hovedtemaer:

1. Ledelse af forandringsprocesser på strategisk og operationelt niveau
Her fokuseres den organisatoriske sammenhæng, herunder forandringsprocessens overordnede formål. Her introduceres til teorier om forandringsprocesser i såvel en generel organisatorisk som konkret praksis sammenhæng, og der reflekteres over det overordnede formål som retningsgivende for såvel kerne- som støtteprocesser. Der ses også på moderniseringen af den offentlige sektor som generel ramme for mange aktuelle forandringsprocesser.

2. Gruppeforståelse og gruppedynamik
Her fokuseres gruppeprocesser og gruppepsykologiske mekanismer, samt håndtering af modstand og konflikt. Uanset forandringernes baggrund og formål påvirkes såvel det enkelte individ som de grupper eller teams, hvori den daglige opgavevaretagelse finder sted. Dette tema fokuserer derfor på forandringsreaktioner, på hvordan den enkeltes behov i omstillings- og udviklingsprocesser tilgodeses og på metoder til at skabe ejerskab og motivation hos den enkelte medarbejder og i gruppen.

3. Proceslederadfærd herunder magtpositioner og etik
Her fokuseres og reflekteres over de særlige karakteristika for procesledelse i organisatoriske forandringer. Procesledelse kræver på samme tid nærvær og distance og det reflekteres, hvilke kvaliteter en god procesleder har, og på hvordan forskellige magtpositioner og hensynet til etik, har betydning for effekten af processen. Forskellige evalueringsmetoder identificeres, herunder reflekteres det, hvordan man kan udnytte den viden der er kommet frem i processen, i resten af organisationen.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave har omfang af max. 7 sider per person.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl

ECTS
5.00