NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (5 ECTS)

med fokus på digitalisering og velfærdsteknologi

På modulet tilegner du dig kompetencer til at booste den digitale kultur på arbejdspladsen med henblik på gevinstrealisering på dit respektive kommunale velfærdsområde.

Modulet handler om ledelse af forandringer, som har det særlige, at løsningen er baseret på velfærdsteknologi eller digitalisering. Uanset om omfanget er anskaffelse af et mindre ekstra digitalt modul til sagshåndteringen, innovative processer med borgerinddragelse eller et helt arbejdsfelt, hvor velfærdsteknologi gennemgående forandrer arbejdsprocesserne og mødet med borgeren (disruption), så kalder forandringer med velfærdsteknologi og digitalisering på ledelse, der balancerer den strategiske retning, faglighed, meningsskabelse, nye kompetencer og samarbejdsflader – og ikke mindst på udvikling af organisationskulturen.

Du opnår styrkede handlekompetencer til at arbejde ud fra de strategiske og helhedsorienterede perspektiver på kerneopgaven, brugere og organisationen som helhed - såvel som til at tilrettelægge og facilitere involverende processer, og arbejde med meningsskabelse og kommunikation, der sætter retning.

Modulet sætter desuden spot på samskabelse, innovation og disruption og de forandringer, der ”rækker ud over” det normale ledelsesrum.

Indhold

Modulet har blandt andet fokus på:
- Strategisk ledelse med fokus på helhedstænkning og kommunikation af formål og strategi for den velfærdsteknologiske og digitale løsning og dens effekt
- Analyse af interne og eksterne drivkræfter for forandringen og dens organisatorisk omfang
- Ledelse af digitalisering og ny velfærdsteknologi i dagligdagen med udgangspunkt i såvel ledelse af forandring som ledelse af forankring
- Tilrettelæggelse og facilitering af involverende forandringsprocesser med fokus på brugerbehov, faglighed, meningsskabelse og udvikling af organisationskultur
- Ledelse af kompetenceudvikling inden for velfærdsteknologi og digitalisering og kommunikative færdigheder i borgerkontakt
- Borgernær ledelse, involvering og samskabelse
- Ledelse af innovation og disruption

Forløbet "Ledelse af digitalisering" tager udgangspunkt i det valgfrie diplommodul under Den Offentlige Lederuddannelse "Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer” (5 ECTS). Der er fuld merit mellem modulerne fra Den Offentlige Lederuddannelse og Diplomuddannelse i Ledelse.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave har omfang af max. 7 sider per person.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl

ECTS
5.00
Målgruppe

Modulet henvender sig til offentlige ledere.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag