NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Ledelse af digital transformation og ledelse af data - Kompetencepakke til ledende lægesekretærer

Kompetencepakke til ledende lægesekretærer: Ledelse af digital transformation og ledelse med data (2*5 ECTS)

Få viden og kompetencer til at gå foran i den digitale udvikling og til at styrke beslutninger gennem kvalificeret brug af data. Det får du med to valgmoduler fra Den Offentlige Lederuddannelse, der er skræddersyet til din praksis som ledende lægesekretær.

Sundhedsvæsnet er i en rivende udvikling, der understøttes og drives af digitale løsninger og styrket brug af data. Det betyder, at lægesekretærer får nye administrative opgaver, blandt andet nye digitale arbejdsgange, datahåndtering og deltagelse i udviklingsprojekter. Derfor erstattes den tidligere lægesekretæruddannelse af en ny sundhedsadministrativ koordinator uddannelse.

For dig som ledende lægesekretær betyder det, at du får brug for ny viden og nye kompetencer inden for ledelsesfeltet. Med kompetencepakken styrker du dine kompetencer til at lede udvikling og implementering af digitale løsninger og til at understøtte ledelse og styring med data.

Det handler om, hvordan du kan organisere og lede forandringerne med fokus på kerneopgave, patienter og pårørende, så I skaber den bedst mulige praksis. Det handler også om samarbejde og kultur i ledergruppen og blandt medarbejderne.

Du lærer at forstå og tage ledelse af indførsel af ny teknologi og digitalisering af arbejdsprocesser samt service. Og du lærer at forholde dig til den data, du har til rådighed, og oversætte data til ny hverdagspraksis til gavn for patienter og samarbejde. Du får konkrete værktøjer til at lede arbejdet med at indsamle, bearbejde, og analysere data således, at det kan anvendes til beslutningsstøtte.

Med kompetencepakken opnår du viden, færdigheder og kompetencer til:

 • At forstå teknologi og digitalisering samt at forholde til både de mange muligheder og de udfordringer, som teknologianvendelse fører med sig.
 • At forstå og forholde sig proaktivt til digitalisering af arbejdsgange, databehandling, service og kommunikation til patienter.
 • At udvikle og understøtte en kultur, hvor digitale muligheder kvalificerer og udvikler såvel det interne samarbejde som samspillet med patienterne.
 • At lede opad og tværgående med udgangspunkt i de digitale muligheder og data, der bliver anvendt systematisk og integreret i beslutningsgrundlaget.
 • At se muligheder og vurdere, hvornår data kan bidrage til at understøtte ledelsesindsatser, planlægning, styring og kvalitetsudvikling af kerneopgaven.
 • At forstå forskellige typer af data og de arbejdsgange, der afspejles i data, og oversætte det til ny viden, der giver mulighed for udviklingen af den faglige praksis.
Indhold

I løbet af de to moduler arbejder du med forskellige perspektiver på de to ledelsestemaer:

Digital transformation i den store kontekst

Her sætter vi fokus på teknologi og temaer inden for digital transformation i sammenhæng med de 8 nationale mål og regionens visioner og strategier – og i forhold til de mål, som I har for jeres specifikke afdeling.

Digitalisering, velfærd, patienter og pårørende

Vi ser på, hvordan ledelse og kommunikation gennem inddragelse og empowerment hos patienter og pårørende kan skabe en oplevelse af bedre service og information – uden brug af flere ressourcer blandt medarbejderne.

Ledelse, organisation og samarbejdsflader

Vi arbejder med, hvordan du kan indgå i den strategiske ledelse af digital transformation. Hvordan du leder opad og til siden og udvikler i samarbejde med IT, kommuner og region. Og vi sætter spot på organisationsudvikling i forhold til LEON-princippet i forbindelse med den digitale udvikling.

Digitalisering, kerneopgave og medarbejdere

Fokus er, hvordan du som ledende lægesekretær i fremtiden leder udviklingen med at styrke jeres legitimitet til nye opgaveområder og samtidig arbejder med meningsskabelse og kulturudvikling blandt dine medarbejdere - lægesekretærerne og de kommende sundhedsadministrative koordinatorer.

Grundlæggende dataforståelse

Vi giver den studerende en introduktion til de grundlæggende begreber og metoder i dataunderstøttet ledelse og styring. Der vil endvidere være fokus på det sundhedsfaglige perspektiv herunder mulighederne for at tydeliggøre sammenhænge mellem faglig praksis, økonomisk styring og prioritering gennem anvendelse af data.

Organisationsudvikling på et datainformeret grundlag

Vi arbejder med data som beslutningsværktøj og som grundlag for planlægning af ledelsesindsatser og data som dokumentation for indsatserne. Herunder arbejder vi med identificering og vurdering af forskellige datatyper, som grundlag for at igangsætte og vurdere resultaterne af ledelsesindsatser.

Ledelse gennem data

Fokus vil være på datas betydning for ledelse af kerneopgaven, herunder hvordan den faglige praksis og registreringspraksis afspejles i data og hvilke ledelsesdilemmaer, der kan opstå. Vi kommer også til at beskæftige os med opmærksomhedspunkter og muligheder ift. Indsamling og anvendelse af persondata.

Ledelse i og af en datainformeret kultur

Vi sætter fokus på lederens rolle i skabelsen af fælles forståelse af data og formålene med anvendelse af data både for ledelsen, organisationen og medarbejderne. Vi kommer også til at beskæftige os med ledelse af processen med at sammenkæde de data, der er til rådighed, og behovene for datainformerede beslutningsgrundlag samt oversætte det til praksis.

Valgmodulerne tager afsæt i praksis og viden inden for teknologi, digitalisering og data er ikke en forudsætning.
For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages. Hvis du allerede har taget et diplommodul i ledelse, skal du blot uploade dit eksamensbevis.

Eksamensform
Skriftlig opgave og mundtlig eksamen.

ECTS
10.00

Målgruppe
Kompetencepakken er for ledende lægesekretærer.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 2 moduler:
Første modul indeholder:

 • 3 hele undervisningsdage, heraf 1 online
 • 2 halve online undervisningsdage
 • Læringsteamaktiviteter
 • Skriveværksted og vejledning
 • Opgaveskrivning og en mundtlig eksamen med afsæt i opgaven

Andet modul indeholder:

 • 4 hele undervisningsdage
 • Læringsteamsdage
 • Skriveværksted og vejledning
 • Opgaveskrivning og en mundtlig eksamen med afsæt i opgaven

Pensum
Pensum udgøres af grundbøger samt artikler, som tilsammen udgør ca. 2* 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på læringsportalen MitCOK.
Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af en lektionsplan, som du får ved endelig tilmelding til modulet.

Datoer
Ledelse af digital transformation
Herlev - Efterår 2021:

Undervisning: 27/8, 3/9, 17/9, 8/10, 12/11
Læringsteamaktivitet: 10/9, 24/9, 15/10, 19/11
Vejledning og eksamen: 22/11 og 13/12
Tilmeldingsfrist 14. juni 2021.
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Ledelse med data
Herlev - Forår 2022
Datoer er på vej

Undervisningen foregår hos Komponent, Lyskær 3e 1. sal, 2730 Herlev.

Særlige forhold

Hvis du allerede er i gang med Diplom i Offentlig Ledelse, kan du tage kompetencepakken som to af dine valgmoduler. Har du afsluttet Diplom i Offentlig Ledelse vil kompetencepakken være supplerende kompetenceudvikling. Du kan også tage kompetencepakken, selv om du ikke er i gang med eller har taget Diplom i Offentlig Ledelse.

Valgmodulerne tager afsæt i praksis og viden inden for teknologi, digitalisering og data er ikke en forudsætning.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages. Hvis du allerede har taget et diplommodul i ledelse, skal du blot uploade dit eksamensbevis.

Eksamensform

Skr./mdtl

ECTS
10.00
Målgruppe

Kompetencepakken er for ledende lægesekretærer.

Kursusdatoer
 • Ledelse af digital transformation
  Aarhus - Forår 2022
  Undervisning fremmøde: 13/1 + 25/2 + 10/3-2022 - kl. 8.30-14.30
  Undervisning virtuelt: 28/1 + 8/2-2022 - kl. 8.15-11.00
  Læringsteamaktivitet: 4/2 + 21/2 + 4/3-2022
  Vejledning virtuelt: 22/3-2022
  Aflevering: 28/4-2022. senest kl. 12.00
  Eksamen: 10/5-2022 (+ evt. 11/5-2022)

  Ledelse med data
  Aarhus - Efterår 2022
  Undervisning: 12/9 + 4/10 + 28/10 + 16/11-2022 - kl. 8.30-14.30
  Læringsteamaktivitet: 26/9 + 13/10 + 9/11-2022
  Vejledning: 1/12 + 2/12-2022
  Aflevering: 8/12-2022, senest kl. 12.00
  Eksamen: 15/12 + 16/12-2022

  Tilmeldingsfrist 9. december 2021.
  Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
  Undervisningen foregår hos Komponent, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  --------------------
 • Ledelse af digital transformation
  Herlev - Forår 2022
  Undervisning fremmøde: 14/1 +11/3 + 25/3-2022 - kl. 8.30-14.30
  Undervisning virtuelt: 21/1 + 4/2-2022 - kl. 8.15-11.00
  Læringsteamaktivitet: 21/1 + 4/2 + 4/3 + 18/3-2022
  Vejledning virtuelt: 1/4-2022 (+ evt. 25.3. om eftermiddagen)
  Aflevering: 28/4-2022, senest kl. 12.00
  Eksamen: 6/5-2022 (+ evt. 9/5-2022)

  Ledelse med data
  Herlev - Efterår 2022
  Undervisning: 9/9 + 30/9 + 24/10 + 11/11-2022 - kl. 8.30-14.30
  Læringsteamaktivitet: 16/9 + 7/10 + 18/11-2022
  Vejledning: 25/11 + 28/11-2022
  Aflevering: 5/12-2022, senest kl. 12.00
  Eksamen: 12/12 + 13/12-2022

  Tilmeldingsfrist 9. december 2021.
  Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
  Undervisningen foregår hos Komponent, Lyskær 3e, 1. sal, 2730 Herlev
  --------------------
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Ledelse af digital transformation
Aarhus - Forår 2022
Undervisning fremmøde: 13/1 + 25/2 + 10/3-2022 - kl. 8.30-14.30
Undervisning virtuelt: 28/1 + 8/2-2022 - kl. 8.15-11.00
Læringsteamaktivitet: 4/2 + 21/2 + 4/3-2022
Vejledning virtuelt: 22/3-2022
Aflevering: 28/4-2022. senest kl. 12.00
Eksamen: 10/5-2022 (+ evt. 11/5-2022)

Ledelse med data
Aarhus - Efterår 2022
Undervisning: 12/9 + 4/10 + 28/10 + 16/11-2022 - kl. 8.30-14.30
Læringsteamaktivitet: 26/9 + 13/10 + 9/11-2022
Vejledning: 1/12 + 2/12-2022
Aflevering: 8/12-2022, senest kl. 12.00
Eksamen: 15/12 + 16/12-2022

Tilmeldingsfrist 9. december 2021.
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Undervisningen foregår hos Komponent, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
--------------------
Pris: 18.900 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene.
Tilmeldingsfrist09.12.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit