NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Ledelse af digital transformation (5 ECTS)

Få kompetencer til at forstå, anvende og lede implementeringen af digitale processer og teknologier, der understøtter, nytænker og forbedrer kerneopgaven til gavn for borgere og brugere

På modulet arbejder vi med ledelses- og udviklingsopgaven ind i en tværfaglig og tværorganisatorisk sammenhæng, og du får kompetencer til lede digital udvikling og omstilling med værdi for borgere og brugere.

Du bliver bevidst om dine egne ledelsesmæssige styrker og udviklingspotentialer, når du skal lede digital transformation, og du tilegner dig værktøjer og kompetencer til at vurdere organisationens digitale modenhed og spotte kompetenceudviklingsbehov.

Endelig får du indblik i aktuelle digitaliseringstendenser som f.eks. kunstig intelligens, robotter og Augmented Reality, så du bedre kan spotte udviklingsmuligheder i din egen afdeling eller organisation.

Indhold

Digital transformation er andet og mere end at sætte strøm til arbejdsgange, kommunikere med borgerne og holde virtuelle møder. Digital transformation handler om at forstå, anvende og udnytte teknologier og digitale processer, så de understøtter, nytænker og forbedrer kerneopgaven til gavn for borgere og brugere.

Derfor skal du heller ikke være it-superbruger for at lede digitale transformation. Men du skal have lyst til at løfte blikket og se muligheder i den digitale omstilling, så du kan gå forrest, når I skal udvikle kerneopgaven med digitale løsninger og processer, som gør en reel positiv forskel og skaber værdi for borgerne.

På dette valgmodul bliver du klædt på til at lede den digitale transformation i din afdeling eller organisation. Du får et teoretisk indblik i ledelse af digitale forandringer og forholdet mellem teknologi, mennesker og organisation, og du præsenteres for og trænes i konkrete og praksisnære metoder til at:

 • identificere det digitale udviklingspotentiale
 • inddrage borgere og brugere i udviklingen
 • sætte fokus på og styrke organisationskultur og kompetencer i din afdeling eller organisation
 • udvælge relevante løsningsmodeller
 • samarbejde på tværs og med eksterne samarbejdspartnere
 • forankre nye digitale løsninger i organisationen, realisere gevinster og forbedre kerneopgaven.
Tilrettelæggelse

Ledelse af digital transformation består af to hele undervisningsdage med fysisk fremmøde, fire halve dage med virtuel læring og fire virtuelle arbejdssessioner i læringsteams, hvor du sammen med dine medstuderende får lejlighed til at arbejde med egen case og træne konkrete værktøjer.

På undervisningsdagene vil du opleve en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis med fokus på udforskning, refleksion og dialog. Og mellem undervisningsdagene kommer du på opdagelse i egen organisation.

Desuden er der vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave har omfang af max. 5 sider per person.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl.

ECTS
5.00
Målgruppe

Modulet henvender sig til offentlige ledere.

Kursusdatoer
 • Herlev - foråret 2022

  Undervisning:
  7.1.2022 - fysisk undervisning, kl. 8.30 - 14.30
  21.1.2022 - online undervisning, kl. 11.30 - 14.30
  28.1.2022 - fysisk undervisning, kl. 8.30 - 14.30
  4.2.2022 - online undervisning, kl. 11.30 - 14.30
  11.2.2022 - fysisk undervisning, kl. 8.30 - 14.30
  Læringsteamdage:
  21.1.2022, formiddag
  4.2.2022; formiddag
  10.2.2022, formiddag

  Vejledning: 4.3.2022 + evt. 25.2.2022
  Aflevering: 15.3.2022
  Eksamen: 23.3.2022

  Tilmeldingsfrist: 9.12.2021.
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

  Den fysisk undervisning foregår hos Komponent, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev.

  Underviser på modulet er Susanne Østergaard. Susanne er selvstændig ledelses- og kommunikationskonsulent.

  Tidligere studerende siger om Susanne:
  - at hun er en mega dygtig underviser
  - at hun er god til at støtte omsætningen af teori til praksis
  - hendes erfaring og evnen til at skabe et forløb i undervisningen gav rigtig meget til forståelsen af indholdet
  - at hun er meget velforberedt. Underviser er fagligt velfunderet.
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Herlev - foråret 2022

Undervisning:
7.1.2022 - fysisk undervisning, kl. 8.30 - 14.30
21.1.2022 - online undervisning, kl. 11.30 - 14.30
28.1.2022 - fysisk undervisning, kl. 8.30 - 14.30
4.2.2022 - online undervisning, kl. 11.30 - 14.30
11.2.2022 - fysisk undervisning, kl. 8.30 - 14.30
Læringsteamdage:
21.1.2022, formiddag
4.2.2022; formiddag
10.2.2022, formiddag

Vejledning: 4.3.2022 + evt. 25.2.2022
Aflevering: 15.3.2022
Eksamen: 23.3.2022

Tilmeldingsfrist: 9.12.2021.
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Den fysisk undervisning foregår hos Komponent, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev.

Underviser på modulet er Susanne Østergaard. Susanne er selvstændig ledelses- og kommunikationskonsulent.

Tidligere studerende siger om Susanne:
- at hun er en mega dygtig underviser
- at hun er god til at støtte omsætningen af teori til praksis
- hendes erfaring og evnen til at skabe et forløb i undervisningen gav rigtig meget til forståelsen af indholdet
- at hun er meget velforberedt. Underviser er fagligt velfunderet.
Pris: 9.300 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.
Tilmeldingsfrist09.12.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag