Målgruppe

Modulet er for alle skoleledere, pædagogiske afdelingsledere og ledere af skolefritidsordninger uanset erfaring samt pædagogiske konsulenter med ledelseslignende opgaver.

Gem som favorit

Ledelse med data (5 ECTS)

Som moderne skoleleder skal du kunne håndtere samspillet mellem data og kvalitetsudvikling af skolens kerneopgave. Det handler om at kunne lede skolens udvikling på et datainformeret grundlag.

Målet med modulet er, at du:
- får en grundlæggende forståelse for datas betydning og anvendelighed i din ledelsespraksis
- kan lede og udvikle skolens kerneopgave på et datainformeret grundlag
- styrkes i det strategiske arbejde ved brug af konkrete værktøjer til at identificere, indsamle, bearbejde og omsætte relevante data til pædagogisk praksis

Indhold

Valgmodulet Ledelse med data giver dig redskaberne til at stå handlekraftigt i den nye evidensbaserede folkeskole, hvor I som skoleledelse må have viden om relevante data, men også selv skal kunne afkode og bruge disse data. På modulforløbet lærer du, hvordan du som del af skoleledelsen proaktivt kan imødekomme samspillet mellem databrug og aktuelle reformer: Med øget fokus på mål- og effektstyring. På modulet får du således kompetencer til at identificere, udvælge, analysere og ledelsesmæssigt håndtere de mønstre og sammenhænge, som data peger på, i arbejdet med at lede og udvikle skolens pædagogiske praksis.

Modulet fokuserer på din rolle og opgave i at arbejde med datainformeret med skoleledelse i en forandrings- og udviklingsoptik. Du vil således få værktøjer og viden, som er relevant for din praktiske hverdag og navigation i den strategiske og udviklingsorienterede ledelsesopgave, som i højere og højere grad baserer sig på, at man som skoleledelse evner at arbejde systematisk og strategisk med afsæt i viden om elevernes (progression i) læring og trivsel.

På modulet arbejder vi med følgende hovedtemaer:
Grundlæggende dataforståelse - dataliteracy
Skoleledelsen har adgang til store mængder af data. Det er derfor afgørende, at ledelsen har en grundlæggende forståelse af, hvad data er, og kan udlede, hvad konkret data er et udtryk for. Temaet fokuserer på data som empirisk viden og grundlag for dokumentation – herunder det videnskabsteoretiske fundament, som data hviler på.

Skoleudvikling på et datainformeret grundlag
For at data skal kunne forbedre kvalitetsudviklingen af den pædagogiske praksis, skal skoleledelsen analysere data og være i stand til at vurdere forskellige datatyper i forhold til ledelse af skolens udvikling. Temaet sætter fokus på, hvordan ledelsen kan planlægge, indsamle og følge op på ledelsesindsatser baseret på data. Der sættes også fokus på, hvordan ledelsen selv kan anvende relevant data som dokumentation for ledelsesindsatsen.

Ledelse gennem brug af data - indflydelse på elevernes læring
Under dette tema kigger vi nærmere på politiske og forskningsfaglige begrundelser for brug af data. Der ses nærmere på, hvordan ledelsen ved hjælp af dialogbaseret styringsformer og ledelsesfordeling kan give skolens medarbejdere mulighed for og værktøjer til at arbejde datainformeret.

Ledelse i - og af en datainformeret skolekultur
Centrale aspekter af moderne skoleledelse behandles under dette tema – herunder hvordan ledelsen skal skabe sammenhæng mellem brug af data, opstilling af mål, afstemning af ressourcer og prioriteter og ikke mindst udviklingen af en samarbejdsbaseret læringskultur. Temaet udfolder forskellige ledelseshandlinger- og strategier til kapacitetsopbygning- og kompetenceudvikling af skolens medarbejdere, der gør dem i stand til at forstå sammenhængen mellem den pædagogiske praksis og data.

Tilrettelæggelse

Valgmodulet består af 4 undervisningsgange, vejledning i forbindelse med udformning af skriftlig opgave – ca. 5 sider pr. studerende, og en mundtlig eksamen, som tager afsæt i det skriftlige produkt (kombinationsprøve).

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og elektroniske artikler lægges på mitCOK.
Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve. En kombinationsprøve er et skriftligt oplæg kombineret med en mundtlig prøve.

ECTS
5.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er