NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Læringsforløb: Grundlæggende infektionshygiejne (formøde + 3 cafémøder)

COK udbyder et målrettet og afprøvet læringsforløb om grundlæggende infektionshygiejne målrettet medarbejdere, der har kontakt til borgere i eget hjem eller på plejehjem/kommunale institutioner.

Ikke kun på hospitalerne, men også i kommunerne, er infektioner en stor udfordring. Det gælder især i de kommunale plejeboliger, i hjemmeplejen og steder, hvor særligt udsatte borgere færdes. Det skaber risiko for sygdom, smittespredning og sygefravær hos både borgere og personale.

Vi ved, at korrekt håndhygiejne og uniformsetikette reducerer infektioner og smittespredning. Det øger patientsikkerheden hos de mest syge og udsatte borgere og sænker sygefraværet blandt de ansatte. Derfor har KL og COK udviklet et særligt målrettet praksisnært forløb, som tager udgangspunkt i håndhygiejne og uniformsetikette.

For at kunne yde en helhedsorienteret og sammenhængende sundhedsindsats af høj kvalitet og med fokus på patientsikkerhed kræver det, at medarbejdernes viden omsættes til praksis. Derfor er der behov for et læringsforløb, som sætter fokus på den virkelighed, du som medarbejder befinder dig i.

Formålet med læringsforløbet i grundlæggende infektionshygiejne er:
- at fokusere på patientsikkerheden ved at reducere infektioner og smitte hos borgerne
- at understøtte et bedre arbejdsmiljø, fordi færre infektioner giver færre sygedage blandt medarbejderne
- at give dig som medarbejder grundlæggende viden og færdigheder om de infektionshygiejniske principper.

Læringsforløbet sikrer, at du som medarbejder kan omsætte viden om grundlæggende infektionshygiejniske principper til egen praksis ved hjælp af sparring og refleksion i konkrete arbejdsopgaver. Ligeledes sikrer forløbet, at du som medarbejder kan fungere som rollemodel og generere viden og læring for kollegaer, teams og organisation.

Læringsforløbet kører over 3-4 måneder og består af:
- formøde med ledelse, TR, AMR og hygiejnesygeplejerske
- tre læringscaféer
- e-læringsmodul om grundlæggende infektionshygiejne
- to opgaver, der skal gennemføres i egen praksis
- afsluttende forløb om fastholdelse af læringspointer om infektionshygiejne.

Forløbet er designet som et aktionslæringsforløb, hvor du får mulighed for at afprøve det, du har lært i din egen praksis og forstå, hvordan det påvirker dine arbejdsrutiner, dit arbejdsmiljø og dine borgeres sundhed.

Klik her for at læse mere om kompetenceforløbet og mulighederne for at søge økonomisk støtte.

Målgruppe

Læringsforløbet er målrettet dig, der har kontakt til borgere i eget hjem, på plejehjem eller kommunale institutioner. Du arbejder fx som social- og sundhedsassistent eller -hjælper, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, servicemedarbejder m.fl.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag