Lær at skabe følgeskab med klar kommunikation

Hvis man ikke er tydelig i sin kommunikation, forpasser man muligheden for at sætte rammer og retning. Uklar kommunikation skaber uklar ledelse. Heldigvis kommer man langt med få øvelser og justeringer, siger Bent Nørgaard. Han underviser på kurset Brænd igennem som leder, hvor kommunale ledere trænes i at kommunikere med gennemslagskraft. 

Helt grundlæggende handler lederskab om at skabe forandring eller følgeskab. Det gør man gennem sin gerning, men det gør man i høj grad også gennem sin kommunikation. Det bliver med andre ord meget svært at være leder, hvis man ikke har personlig gennemslagskraft. 

Det siger Bent Nørgaard. Og med 42 års erfaring som teaterinstruktør ved han om nogen noget om ledelse og gennemslagskraft. For hvis han som instruktør ikke lykkes med at formidle sit budskab korrekt, er der kontant afregning på scenen. Skuespillerne gør simpelthen ikke det, Bent Nørgaard troede, han bad dem om. 

Det er erfaringerne fra scenen og flere års ledelseserfaring fra flere offentlige organisationer, han tager med sig, når han underviser på kurset Brænd igennem som leder. 

“At brænde igennem som leder betyder kort og godt, at det budskab, man har på hjertet, eller den forandring, man skal kommunikere, bliver modtaget. Så enkelt er det. For uden klar kommunikation, intet følgeskab. Uden klar kommunikation, heller ingen forandring. Når en leder brænder igennem, styrker han troværdigheden og tilliden. Han bliver kort sagt en bedre og mere autentisk leder”, fortæller Bent Nørgaard. 

Giv modtagerne et tydeligt call to action

Han har undervist i personlig kommunikation og gennemslagskraft i flere kommuner og har derfor konstrueret et tænkt eksempel baseret på de erfaringer, han har gjort sig: 

På et to timers møde skal en forvaltningsdirektør holde oplæg for hele forvaltningen. Oplægget handler om en ny strategi og en række nye arbejdsgange, som har stor betydning for medarbejderne. Strategien er politisk behandlet og skal nu præsenteres for medarbejderne for at få deres overvejelser med, før man vedtager strategien i kommunalbestyrelsen. 

Direktøren præsenterer strategien og afslutter sit oplæg med: Nu har jeg snakket nok. Nu er det jer, der skal sige noget. 

Men man snakker jo ikke om strategi. Man fremlægger den, pointerer Bent Nørgaard. Det er sproget, der skaber virkeligheden. 

“I eksemplet her mangler der sproglig præsentation. Medarbejderne har ingen chance for at vide, hvad der forventes af dem. Der mangler et tydeligt call to action”, siger han og fortsætter: 

“Lederen burde have sagt ‘Nu har jeg ridset strategien op før jer. Den er en del af en høringsproces, og I får nu en time til at snakke med hinanden og komme med indspark. I har kun denne time, og så tager jeg jeres indspark med i beslutningsprocessen.’ Så er det meget tydeligere for medarbejderen at forstå sin rolle og sit mandat og handle derefter”, siger han. 

Ifølge Bent Nørgaard er det ikke ualmindeligt, at oplæg og præsentationer slutter uden at tydeliggøre, hvad der forventes af tilhørerne. Man efterlader modtagerne i et vakuum og har forpasset muligheden for at sætte rammer og retning. 

“Som leder skal man være tydelig på, hvad man vil med sin kommunikation. Man skal være tydelig på, hvad det er for en forandring man ønsker. Og  man skal være tydelig på at skabe kontakt til dem, man kommunikerer med, for i sidste ende er al kommunikation bundet op på relationer”, fortæller Bent Nørgaard. 

Man kommer langt med få justeringer

Heldigvis mener han, ledere, der kæmper med at brænde igennem, kan komme meget langt med meget få øvelser og justeringer. 

“Ofte er det ganske få steder, man skal justere, før lederens kommunikation bliver rigtig meget bedre. Lederen kan selv have nogle udfordringer, at hun f.eks. ikke ved, hvor hun skal gøre af sine hænder, eller at hendes stemme lyder for monoton. Det kombinerer vi med nogle af de potentialer og udviklingspunkter, jeg ser i hendes måde at kommunikere på, og så finder vi de lavthængende frugter”, fortæller Bent Nørgaard. 

Denne personlige sparring er en del af kurset Brænd igennem som leder. Udover fælles oplæg om kommunikation, forberedelse, performance og gennemslagskraft, vil alle deltagere modtage 1:1-sparring med Bent Nørgaard, hvor formålet er at finde kommunikative styrker, potentialer og udviklingspunkter hos den enkelte leder. En personlig formidlingsprofil, som vedkommende kan arbejde videre med. 

“Vi mennesker gør indtryk på andre mennesker, og vi bliver aflæst på fremtoning, budskaber, sprogbrug og kropholdning – også selvom vi ikke altid er klar over, at vi bliver aflæst. Hos mig får de et konstruktivt spejl, de kan arbejde videre med”, siger Bent Nørgaard. 

I den personlige sparring ser han bl.a. på: 

 • Kontaktdybde: Lykkes lederen med at skabe kontakt til modtageren? 
 • Kropssprog: Er det levende eller dødt? 
 • Sprogbrug: Er stemmen monoton eller varierende
 • Retoriske virkemidler: Er budskabet klart? Bruger lederen billeder og fortællinger til at understøtte budskabet? 
 • Den tavse dialog: Mestrer lederen at lytte, forstå og gribe dialogen?
 • “Når vi sammen har fundet udviklingspotentialet, får lederen nogle små konkrete øvelser og tricks, hun skal øve sig på til næste gang. Og der møder stort set alle ledere op med meget mere gennemslagskraft”, fortæller Bent Nørgaard. 

Træning og indsigt gør dig til en bedre kommunikatør

Brænd igennem som leder er et intensivt forløb med stort personligt udbytte. Du får naturligvis viden om kommunikation og personlig gennemslagskraft, men omdrejningspunktet er træning og indsigt. Du trænes i at planlægge dine budskaber og formidle dem, så de går ind til modtageren, og du får helt konkrete forslag til forbedringer eller ændringer. Efter kurset kan du derfor: 

 • Forberede dig på kortere tid
 • Brænde igennem med dine budskaber
 • Lægge en strategi for din argumentation
 • Føle større glæde, når du skal præsentere eller performere
 • Skabe følgeskab til dit lederskab med din egen personlige formidlingsprofil
 • Skabe de rigtige rammer for en konstruktiv dialog med dine medarbejdere. 

Kurset varer to dage. På dag 1 får du viden og værktøjer og starter din træning. Mellem de to undervisningsdage modtager du 1:1-sparring med Bent Nørgaard og får en række øvelser, du skal arbejde med hjemme i egen organisation.

På dag 2 arbejder vi videre med din performance og ser, at du har rykket dig langt siden sidst. Og så får du en række konkrete metoder til at strukturere dit oplæg, analysere kommunikationsbegivenheden og bekæmpe din nervøsitet.