COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Lær at føre konstruktive samtaler med unge – helt uden løftede pegefingre

Der er ikke noget værre end en fordømmende voksen. Især ikke, hvis man som ung er udfordret på f.eks. livet, jobsituationen eller sit forhold til rusmidler og har brug for hjælp.

Som fagprofessionelle ved vi godt, at vi skal parkere fordomme, konklusioner og erfaringer ved døren, når vi fører samtaler med unge. Men hvad skal vi så? Hvordan kan vi møde den unge åbent og ærligt – og samtidig føre en samtale, der hjælper vedkommende videre?

Svaret er Den Motiverende Samtale.

Den Motiverende Samtale eller Motivational Interviewing (MI) er en professionel og samarbejdsorienteret samtaleform, der har fokus på at finde ressourcer og indre motivation hos den person, der ønsker at skabe forandringer i sit liv.

Kernen i den motiverende samtale er, at det er personen selv, der skal finde frem til forandringen:

"Tilgangen i den motiverende samtale er undersøgende, ressourceorienteret og nysgerrig. Du drager ingen konklusioner eller gør dig forestillinger om, at du kan sætte dig ind i vedkommendes situation", fortæller Bente Malig Larsen.

Hun er en af danmarks førende eksperter i den motiverende samtale, og i efteråret underviser hun kontaktpersoner og sagsbehandlere i at føre frugtbare samtaler med unge med udgangspunkt i den motiverende samtale.

Konkrete værktøjer og strukturer, så du bliver på egen banehalvdel

Den motiverende samtale har sin styrke i en klar ramme og struktur, og den har værktøjer, som med den fornødne viden og træning er nemme at bruge i praksis. Flere evidensbaserede undersøgelser har vist, at den motiverende samtale indeholder effektive værktøjer og skaber forandring.

"Den motiverende samtale tilbyder nogle ganske konkrete værktøjer, metoder og strukturer, der tvinger dig til at forblive nysgerrig og undersøgende i din tilgang. Den motiverende samtale har retningslinjer for, hvordan du lytter og hvordan du samtaler, og på den måde bliver du på din egen banehalvdel", fortæller Bente Malig Larsen.

Og det er netop fordi man bliver på samme banehalvdel, at den motiverende samtale fungerer så godt med unge, fortæller Bente Malig Larsen:

"I mange situationer oplever unge os voksne som personer, der ved bedre og derfor griber enhver chance for at belære dem om livet. Med den motiverende samtale understøtter vi i stedet den unges eget projekt, og fordi ikke fordømmer, får vi adgang til den unges verden, tanker og refleksioner", fortæller hun.

Helt uden løftede pegefingre

Den motiverende samtale giver mening i mange forskellige situationer, hvor en voksen skal tale med en ung. Det kan f.eks. være i forhold til valg af uddannelse eller fastholdelse på arbejdspmarkedet, men det er også en god metode, hvis du skal tale med unge om f.eks. misbrugsproblematikker, psykiske lidelser eller problematiske familieforhold.

"Den motiverende samtale indeholder bl.a. værktøjer til at afklare den unges værdier, drømme og ønsker – og til at synliggøre den unges styrker og styrke deres tro på egne evner. Metoden tager udgangspunkt i den unges ambivalens og giver en række værktøjer til at træffe valg og forstå konsekvenser. Helt uden løftede pegefingre", afslutter Bente Malig Larsen.

Lær at føre motiverende samtaler med unge

På dagskurserne i Odense, Herlev og Aarhus vil Bente Malig Larsen sætte fokus på, hvordan du gennem den motiverende samtale kan støtte og motivere de unge, du arbejder med. Kurset er for sagsbehandlere, kontaktpersoner, SSP-medarbejdere og andre, der fører samtaler med unge, og i løbet af dagen vil vi gennemgå følgende temaer:

  • Hvad er den motiverende samtale? Og hvordan kan den bruges, når målgruppen er de unge?
  • Den unge som samarbejdspartner
  • De fire processer: Engagere, fokusere, fremkalde (forandringsudsagn) og planlægge
  • Udforskning af den unges værdier
  • At øge troen på egne evner – at skabe mod til forandring
  • Udvalgte redskaber i den motiverende samtale
  • Det bliver et praktisk og anvendelsesorienteret kursus, hvor du prøver værktøjerne af sammen med dine kollegaer. Efter kurset kan du gå direkte hjem og bruge dem i din praksis. Og du får selvfølgelig både læsemateriale og samtalekort med hjem, så du kan fastholde metoderne fra den motiverende samtale i din praksis.

MI med unge - Motiverende Interview i den kommunale ungeindsats

Motiverende interview (MI) er en tilgang til at styrke en persons indre motivation for forandring

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 11.03.2021
Lokation Herlev