COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Ny LAB: Mere forenkling end forandring

Hvad er op og ned i den nye lov om aktiv beskæftigelsesindsats, som træder i kraft den 1. januar 2020? Vi har spurgt underviser Peter Gasbjerg, hvad LAB kommer til at betyde for sagsbehandlere, fagkoordinatorer og den kommunale beskæftigelsesindsats. Han ser fire væsentlige ændringer, som ledere og medarbejdere skal være opmærksomme på. 

"Den nye lov om aktiv beskæftigelsesindsats er en forenkling, ikke en forandring. Så hvis du har styr på reglerne i dag, har du det som udgangspunkt også, når du møder op på arbejde den 2. januar”, fortæller Peter Gasbjerg. 

Han er selvstændig juridisk konsulent og underviser på socialrådgiveruddannelsen og COKs kursus om LAB for fagnørder, så han er godt inde i både intentionerne bag den nye lov og dens udmøntning i praksis. 

“Der er ikke tale om en helt ny lovgivning. Men over tid har der været en række knopskydninger , som har været båret af behov for politisk løsning af konkrete problemer og behov. Så loven var blevet uoverskuelig, og det var svært at danne sig et overblik. Med LAB rydder man op i lovgivningen og rydder lidt ud i de regler, som ikke længere er aktuelle”, fortæller Peter Gasbjerg om årsagen til, at der nu kommer en ny lov på beskæftigelsesområdet. 

Han ser fire væsentlige ændringer, som medarbejdere og ledere skal være opmærksomme på:

En simplere tilgang til tilbud

LAB indeholder en række forenklinger af reglerne, som gør det nemmere for sagsbehandlere at finde rundt: 

“De fire hovedtilbud, virksomhedspraktik, løntilskud, nytteindsats og vejledning/opkvalificering, er stadig de samme. Men doseringsanvisningerne er blevet ensrettet, så de er nemmere at anvende. Han fortsætter: 

“I dag indeholder loven 14 målgrupper med hver sine regler for tilbud. Med den nye lovgivning inddeler man dem i to overordnede grupper, så de enten er ’tæt på’ eller ’længere væk’ fra arbejdsmarkedet, og det bliver fremover afgørende for, hvornår og hvor længe, man kan få tilbuddet. Det er en grundlæggende anderledes og simplere måde at se tilbuddene på, og det gør det nemmere for sagsbehandlerne.”

Kompetencer tilbage til jobcentermedarbejderne

Samtidig løsner man med den nye lovgivning op for bindingerne på, hvornår og hvor mange samtaler, der skal gennemføres med borgeren. Der vil ikke længere være tale om en fast kadence – i stedet skal samtalerne gennemføres, når jobcentret vurderer, at det giver mening. Jobcentermedarbejderne får kompetencen, men med den følger et ansvar, fortæller Peter Gasbjerg: 

“Der kommer en forenkling i kravet om samtalekadencer, men det stiller samtidig krav til jobcentermedarbejdernes kompetencer. Hvor man før kunne læne sig op af faste regler, skal medarbejderne nu i højere grad forholde sig til, hvad det er for markører, der skaber fremdrift, og så planlægge samtalerne efter dem. Her giver juraen ikke noget svar, så der er tale om en socialfaglig vurdering, som ligger hos sagsbehandleren. Man giver nogle processuelle frihedsgrader, og de stiller øgede kvalitetskrav” siger han. 

De nye regler betyder ikke, at man kan undlade at holde samtaler med borgerne. Der er stadig krav om fire samtaler i de første seks måneder af ledighedsperioden, de skal blot placeres meningsfyldt i forhold til den enkelte borgers situation, fortæller Peter Gasbjerg. 

Flere borgere skal anvende digitale systemer

Loven indeholder også en række ændringer, som er særligt relevante for borgerne. Man udvider f.eks. målgruppen for medarbejdere, der selv skal booke samtaler og håndtere CV-profil online. Fremover skal også borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet, opdatere deres CV-oplysninger: 

“Lovgivningen vil vænne borgerne til at italesætte kompetencer og styrker i CV’et og hjælpe borgere, der ikke tidligere er blevet mødt af digitale krav, til at anvende de digitale systemer”, fortæller Peter Gasbjerg.  Han pointerer samtidig, at det er op til jobcentret at vurdere, hvornår borgere ikke selv skal håndtere CV-oplysninger digitalt, hvilket igen stiller krav om stærke socialfaglige kompetencer hos den enkelte sagsbehandler.  

Kommuner skal selv formidle afgørelser

Et fjerde opmærksomhedspunkt, som kommunerne skal være opmærksomme på, er nye arbejdsgange i forbindelse med afgørelser. Tidligere har jobcentrene i vidt omfang haft mulighed for at anvende Min Plan til formidling af afgørelser om tilbud, fordi den indeholdt alle de væsentlige elementer i en afgørelse. Men fremover er det ikke muligt, og kommunerne skal selv – udover at opdatere Min Plan – formidle afgørelser og klagevejledninger til borgerne. Det giver merarbejde, men som det fremgår af forarbejderne til ny LAB. placerer det også ansvaret det rigtige sted, anfører Peter Gasbjerg: 

“Min Plan er blevet brugt til at træffe og formidle forvaltningsretlige afgørelser, selvom det ikke er udviklet til det. Men Min Plan understøttes af staten, og det er kommunernes job at træffe afgørelse. Ved at flytte afgørelsen tilbage til kommunen, kommer der en klarere ansvarsfordeling mellem stat og kommune.”

Få styr på de komplekse problemstillinger med kursus fra COK

Det er Peter Gasbjergs generelle oplevelse, at forenklingerne i loven bydes velkommen, men at der i kommunerne er bekymring for processen. Flere kommuner er derfor i gang med intern uddannelse og sparring faciliteret af lokale fagspecialister og koordinatorer, så de kan være klar til at arbejde efter nye regler, når de træder i kraft i 2020. 

Med Peter Gasbjerg som underviser tilbyder COK et kursus målrettet faglige ressourcepersoner. Fokus er på lovens intentioner og de overordnede pejlemærker, og vi drøfter de særlige spørgsmål og problemstillinger, som lovændringerne medfører: 

”Kurset er for medarbejdere, som er inde i materien, men som i forbindelse med implementeringen sidder med komplekse problemstillinger og detaljer, som kan give problemer i praksis”, afslutter Peter Gasbjerg. 

LAB for fagnørder afholdes i Herlev den 13. januar, Aarhus 3. februar og Odense den 28. februar. 
 

LAB for fagnørder - ny lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Få styr på lovens intentioner, de overordnede pejlemærker og komplekse problemstillinger, så du kan bistå med implementeringen af ny lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads