Målgruppe

Kurset henvender sig til teamledere, faglige koordinatorer og erfarne sagsbehandlere, der får medansvar for implementering af den nye beskæftigelsesindsatslov. Deltagerne forventes at have et grundlæggende kendskab til den gældende beskæftigelsesindsatslov (LAB) samt de dele af aktivloven, sygedagpengeloven og handicapkompensationsloven, der indeholder regler om tilbud og indsats.

Kursusdatoer
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  LAB for fagnørder - ny lov om aktiv beskæftigelsesindsats
  02.10.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  LAB for fagnørder - ny lov om aktiv beskæftigelsesindsats
  22.10.2020 kl. 09:00 - kl. 00:00
Datoer
COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
LAB for fagnørder - ny lov om aktiv beskæftigelsesindsats
02.10.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
Pris: 2.195 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.
Tilmeldingsfrist02.10.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

LAB for fagnørder - ny lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Få styr på lovens intentioner, de overordnede pejlemærker og komplekse problemstillinger, så du kan bistå med implementeringen af ny lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Læs også artiklen Ny LAB: Mere forenkling end forandring

Den 1. januar 2020 trådte den nye lov (nr. 548 af 7-5-2019) om en aktiv beskæftigelsesindsats i kraft. Loven udmønter den brede politiske aftale fra august 2018 om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Formålet med den politiske aftale var blandt andet

 • Færre og mere enkle proceskrav
 • Ens regler på tværs af målgrupper
 • Flere digitale løsninger
 • Fokus på resultater gennem benchmarking

Kommunerne får med den nye lov flere frihedsgrader ved tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen. Dette indebærer både muligheder og udfordringer.

Kursets formål og udbytte
I mange kommuner vil implementeringen af den nye beskæftigelsesindsatslov ske gennem intern uddannelse og sparring faciliteret af lokale fagspecialister og koordinatorer. Formålet med dette kursus er dels at præsentere de faglige ressourcepersoner for lovens intentioner og overordnede pejlemærker, dels at give mulighed for en drøftelse på tværs af kommunegrænser om de særlige spørgsmål og problemstillinger, som lovændringerne medfører.

Kurset vil dermed ruste deltagerne til den implementeringsproces og den dialog med medarbejderne i kommunernes jobcentre, som er nødvendig for at implementere den nye lovgivning.

Følgende emner vil blive behandlet:

 • Grundlæggende pejlemærker i den nye beskæftigelsesindsatslov – hvad er nyt og hvad fortsætter uændret?
 • Forenkling af kravene til det individuelle kontaktforløb, harmonisering af reglerne for tilbud m.v.
 • Konsekvenser for anden lovgivning med fokus på indholdet af lov nr. 551 af 7-5-2019 (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats)
 • Ommøblering af målgrupper og paragraffer – hvor finder man fremover reglerne for de forskellige tilbud og indsatser?
 • Oplæg til gruppedrøftelse om de væsentligste muligheder og udfordringer i loven
 • Fremlæggelse af gruppernes overvejelser og drøftelse i plenum
 • Hvad tager vi med hjem og hvad skal der arbejdes videre med?
Tilrettelæggelse

Oplæg fra underviseren om formiddagen krydret med tjekspørgsmål og drøftelse af i plenum udvalgte problemstillinger.
Gruppedrøftelse om eftermiddagen faciliteret af underviseren efterfulgt af fremlæggelse og drøftelse i plenum.

Vi udbyder endvidere kurset som et komprimeret online kursus - Læs mere her

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviser er cand.jur. Peter Gasbjerg, der arbejder som selvstændig juridisk konsulent og underviser, blandt andet på socialrådgiveruddannelsen. Peter har en mangeårig erfaring fra det kommunale område, hvor han som juridisk chefkonsulent har haft ansvaret for undervisning, kompleks sagsbehandling og generel juridisk rådgivning på beskæftigelses-, ydelses- og socialområdet. Før dette har Peter i flere år været beskæftiget inden for a-kasseverdenen som faglig/juridisk konsulent.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er