NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Kvalitet, patientsikkerhed og metode

Lær hvordan du arbejder med udvikling og fastholdelse af kvaliteten i den offentlige sektors serviceydelser

Her får du personlige og faglige kompetencer, så du kan arbejde med udvikling og vedligeholdelse af kvaliteten i den offentlige sektors serviceydelser. Du får kompetencer til at arbejde med patientsikkerhed, så du kan medvirke til at opbygge sikre arbejdsgange og systemer, der kan føre til markante forbedringer i sundhedsvæsenet.
Du får også udviklet din evne til at gennemføre en evidensbaseret analyse og beskrivelse i praksis, så du kan understøtte dit arbejde med kvalificerede analyser, beskrivelser og anbefalinger.

Indhold

I Kvalitet: (40 %)

 • Kvalitet i offentlige organisationer
 • Kvalitet i sundhedsvæsenet
 • Kvalitetsudviklingsprocessen

II Patientsikkerhed (25 %)

 • Patientsikkerhed i det daglige arbejde
 • Metoder til patientsikkerhedsarbejdet

III Samfundsvidenskabelig metode (35 %):

 • Introduktion til relevante elementer i metode
 • Konkrete elementer i samfundsvidenskabelig tilgang til opgaveskrivning.

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • have viden om sundhedslovgivningen i relation til kvalitet og patientsikkerhed
 • have viden om og kunne gennemføre analyser, som kan bidrage til udviklingen af kvaliteten
 • have kendskab til forskellige undersøgelsesmetoder og kunne anvende denne viden til at vurdere, hvorledes en særlig organisatorisk problemstilling kan analyseres
 • kunne give praksisrelevante begrundelser for valg af analysemetode.

De studerende skal

 • kunne medvirke til at gennemføre et forbedringsprojekt, som tager afsæt i et kvalitetsbrist i egen organisation
 • kunne arbejde med analyser eller undersøgelser på egen arbejdsplads og kunne gennemføre konkrete undersøgelser i relation til egne funktioner, herunder valg af relevant metode
 • kunne formidle resultater af undersøgelse til kollegaer og samarbejdspartnere og fungere som sparringspartner i forbindelse med undersøgelser i egen organisation.

De studerende skal

 • kunne tage initiativ til eller indgå i samarbejde – fagligt som tværfagligt – på tværs af sektorer
 • selvstændigt kunne gennemføre relevante undersøgelser inden for eget funktionsområde og fremlægge forslag til løsninger eller ændringer
 • kunne reflektere over egen arbejdsplanlægning og på baggrund heraf bidrage til en effektiv planlægning af eget funktionsområde.
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Et obligatorisk modul på Sundhedskommunomuddannelsen

Eksamensform

Individuelt skriftligt projekt.

ECTS
10.00
Målgruppe

Lægesekretærer og andre klinisk sundhedsfaglige medarbejdere.

Kursusdatoer
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  august 2021 - november 2021
  Individuelt skriftligt projekt.
  november 2021
 • COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Undervisning
  august 2021 - november 2021
  Individuelt skriftligt projekt.
  november 2021
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning
  august 2021 - november 2021
  Individuelt skriftligt projekt.
  november 2021
 • COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  august 2021 - november 2021
  Individuelt skriftligt projekt.
  november 2021
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristen
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Undervisning
  august 2021 - november 2021
  Individuelt skriftligt projekt.
  november 2021
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Undervisning
  august 2021 - november 2021
  Individuelt skriftligt projekt.
  november 2021
 • Komponent/COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Individuelt skriftligt projekt.
  maj 2022
Videoer
Se video om kurset
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
Undervisning
august 2021 - november 2021
Individuelt skriftligt projekt.
november 2021
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.04.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag