Målgruppe

Lægesekretærer og andre klinisk sundhedsfaglige medarbejdere.

Kursusdatoer
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  marts 2020 - juni 2020
  Individuelt skriftligt projekt.
  juni 2020
 • COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Undervisning
  marts 2020 - maj 2020
  Individuelt skriftligt projekt.
  maj 2020 - juni 2020
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning
  marts 2020 - maj 2020
  Individuelt skriftligt projekt.
  maj 2020 - juni 2020
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Undervisning
  august 2020 - november 2020
  Individuelt skriftligt projekt.
  november 2020
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Undervisning
  august 2020 - november 2020
  Individuelt skriftligt projekt.
  november 2020
 • COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Undervisning
  september 2020 - november 2020
  Individuelt skriftligt projekt.
  december 2020
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning
  september 2020 - november 2020
  Individuelt skriftligt projekt.
  december 2020
 • COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  september 2020 - november 2020
  Individuelt skriftligt projekt.
  december 2020
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  september 2020 - november 2020
  Individuelt skriftligt projekt.
  november 2020 - december 2020
 • COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Kvalitet, patientsikkerhed og samfundvidenskabelig metode
  marts 2021 - juni 2021
  Individuelt skriftligt projekt.
  juni 2021
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning
  marts 2021 - juni 2021
  Individuelt skriftligt projekt.
  juni 2021
 • COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  marts 2021 - juni 2021
  Individuelt skriftligt projekt.
  juni 2021
Videoer
Datoer
COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
Undervisning
marts 2020 - juni 2020
Individuelt skriftligt projekt.
juni 2020
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.01.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Kvalitet, patientsikkerhed og samfundsvidenskabelig metode

Lær hvordan du arbejder med udvikling og fastholdelse af kvaliteten i den offentlige sektors serviceydelser

Her får du personlige og faglige kompetencer, så du kan arbejde med udvikling og vedligeholdelse af kvaliteten i den offentlige sektors serviceydelser. Du får kompetencer til at arbejde med patientsikkerhed, så du kan medvirke til at opbygge sikre arbejdsgange og systemer, der kan føre til markante forbedringer i sundhedsvæsenet.
Du får også udviklet din evne til at gennemføre en evidensbaseret analyse og beskrivelse i praksis, så du kan understøtte dit arbejde med kvalificerede analyser, beskrivelser og anbefalinger.

Indhold

I Kvalitet: (40 %)

 • Kvalitet i offentlige organisationer
 • Kvalitet i sundhedsvæsenet
 • Kvalitetsudviklingsprocessen

II Patientsikkerhed (25 %)

 • Patientsikkerhed i det daglige arbejde
 • Metoder til patientsikkerhedsarbejdet

III Samfundsvidenskabelig metode (35 %):

 • Introduktion til relevante elementer i metode
 • Konkrete elementer i samfundsvidenskabelig tilgang til opgaveskrivning.

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • have viden om sundhedslovgivningen i relation til kvalitet og patientsikkerhed
 • have viden om og kunne gennemføre analyser, som kan bidrage til udviklingen af kvaliteten
 • have kendskab til forskellige undersøgelsesmetoder og kunne anvende denne viden til at vurdere, hvorledes en særlig organisatorisk problemstilling kan analyseres
 • kunne give praksisrelevante begrundelser for valg af analysemetode.

De studerende skal

 • kunne medvirke til at gennemføre et forbedringsprojekt, som tager afsæt i et kvalitetsbrist i egen organisation
 • kunne arbejde med analyser eller undersøgelser på egen arbejdsplads og kunne gennemføre konkrete undersøgelser i relation til egne funktioner, herunder valg af relevant metode
 • kunne formidle resultater af undersøgelse til kollegaer og samarbejdspartnere og fungere som sparringspartner i forbindelse med undersøgelser i egen organisation.

De studerende skal

 • kunne tage initiativ til eller indgå i samarbejde – fagligt som tværfagligt – på tværs af sektorer
 • selvstændigt kunne gennemføre relevante undersøgelser inden for eget funktionsområde og fremlægge forslag til løsninger eller ændringer
 • kunne reflektere over egen arbejdsplanlægning og på baggrund heraf bidrage til en effektiv planlægning af eget funktionsområde.
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Et obligatorisk modul på Sundhedskommunomuddannelsen

Eksamensform

Individuelt skriftligt projekt.

ECTS
10.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er