NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Kursusdag: Tilskudsadministration og tilskudsregnskaber

Vil du have styr på både ansøgning, administration, regnskabsaflæggelse og faldgruber undervejs, når du arbejder med særtilskud? Så tilmeld dig denne kursusdag fra Komponent og Deloitte.

Indhold

Kommunerne modtager flere og flere særtilskud, hvortil der knytter sig krav om særskilt dokumentation, regnskabsaflæggelse og revisorpåtegning. Det kræver, at du som kommunal økonomimedarbejder har fuldstændigt styr på både tilskudsadministration og tilskudsregnskab, så I undgår fejl og i værste fald krav om tilbagebetaling.

Med denne kursusdag får du overblik over de forskellige tilskudstyper og input til, hvordan I administrerer tilskudsordningerne på den mest hensigtsmæssige måde. Vi ser på, hvad I skal være opmærksomme på i ansøgningsprocessen, og hvordan I kan opgøre og dokumentere f.eks. lønomkostninger, tidsregistreringer og fællesomkostninger undervejs. Derudover kommer vi omkring håndtering af særlige tilskudsbetingelser, ligesom vi sætter spot på nogle af de typiske fejl, der sker i forbindelse med tilskudsadministration.

Udbytte

Når du har deltaget på kursusdagen, er du klædt på til at lave en betryggende, effektiv og rettidig tilskudsadministration, der muliggør og letter arbejdet med korrekt tilbagemelding til tilskudsgiver, dokumentation og regnskabsaflæggelse. På kursusdagen får du bl.a.:

  • Overblik over hele tilskudsprocessen med ansøgning, administration, regnskabsaflæggelse, særskilte deadlines og krav
  • Tips og tricks til, hvordan I dokumenterer den god tilskudsadministration
  • Overblik over typiske fejl og faldgruber indenfor tilskudsadministration og tilskudsregnskab – og gode råd til, hvordan I undgår dem
  • Mulighed for at høre andres erfaringer og stille spørgsmål til egen og andres praksis

Kursusdagen er en af Komponents regnskabstemadage.

Om Komponents regnskabstemadage

I de fleste kommuner er der sket en specialisering af økonomifunktionens opgaver i forhold til budget, regnskab og analyse, og det tværgående samarbejde mellem de forskellige fagforvaltninger og økonomifunktionen har fået en afgørende rolle i økonomistyringen.

Udviklingen medfører, at regnskabsmedarbejderne bliver mere og mere specialiserede og i høj grad skal være eksperter inden for deres respektive arbejdsområde. På den baggrund har vi i samarbejde med Deloitte udviklet Komponents regnskabstemadage, som er en række selvstændige kursusdage inden for kommunalt regnskab. Se de øvrige temadage:

Kursusdag: Budgetopfølgning og controlling

Kursusdag: Beregning af takster og priser

Kursusdag: Årsregnskab og årsrapporten

Undervisere/ Oplægsholdere

Kursusdagen gennemføres af ledende eksperter fra Deloitte, som besidder den mest aktuelle viden og praktiske erfaring inden for regnskabsområdet i kommunerne.

På dagen vil der være oplæg, dialog, og mindre cases fra den kommunale praksis på området.

Vi afholder selvfølgelig løbende pauser, samt sikrer at du som deltager også bliver aktiv i form af gruppedrøftelser/mindre cases, og at du har mulighed for at stille spørgsmål.

Målgruppe

Kursusdagen henvender sig til regnskabsmedarbejdere i kommunerne, som har behov for viden og kompetencer inden tilskudsadministration og tilskudsregnskaber.

Samarbejdspartner
Deloitte
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag