NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Kursusdag: Beregning af takster og priser

Vil du have både lovgrundlaget, den rigtige kalkulationsmodel og dokumentationen på plads, når du beregner takster og priser? Så tilmeld dig denne regnskabsdag fra Komponent og Deloitte.

Indhold

Når du udarbejder takster og priser for en vuggestueplads, en plejehjemsplads eller på et helt andet område i kommunen, skal du naturligvis have hjemmel i lovgivningen. Samtidig skal du sikre sammenhæng med kommunens øvrige takster og priser og være i stand til at dokumentere dine beregninger, hvis en borger klager over taksterne.

På denne kursusdag sætter vi spot på, hvordan du beregner takster og priser, der holder i retten. Vi ser på den gældende lovgivning og på gode principper for takstkalkulation. Derudover ser vi på, hvordan du kan dokumentere dit arbejde, så du bliver i stand til at redegøre for hvert eneste tal i regnearket.

Udbytte

Når du har deltaget på kursusdagen, er du klædt på til at kalkulere takster og priser i overensstemmelse med lovgivningen og samtidig levere den nødvendige dokumentation for din beregning. På kursus dagen får du bl.a.:

 • Overblik over den lovgivning, der knytter sig til beregning af takster og priser
 • Gode guidelines til, hvordan du laver en solid kalkulation
 • Input til, hvordan du opgør f.eks. omkostninger og ”produktion”
 • Overblik over de kvalitets- og dokumentationskrav, der knytter sig til kalkulationen
 • Konkrete og praktiske redskaber til at lave mere korrekte takster og priser – og undgå klager

Kursusdagen er en af Komponents regnskabstemadage.

Om Komponents regnskabstemadage

I de fleste kommuner er der sket en specialisering af økonomifunktionens opgaver i forhold til budget, regnskab og analyse, og det tværgående samarbejde mellem de forskellige fagforvaltninger og økonomifunktionen har fået en afgørende rolle i økonomistyringen.

Udviklingen medfører, at regnskabsmedarbejderne bliver mere og mere specialiserede og i høj grad skal være eksperter inden for deres respektive arbejdsområde. På den baggrund har vi i samarbejde med Deloitte udviklet Komponents regnskabstemadage, som er en række selvstændige kursusdage inden for kommunalt regnskab. Se de øvrige temadage:

Kursusdag: Budgetopfølgning og controlling

Kursusdag: Tilskudsadministration og tilskudsregnskaber

Kursusdag: Årsregnskab og årsrapporten

Undervisere/ Oplægsholdere

Kursusdagen gennemføres af ledende eksperter fra Deloitte, som besidder den mest aktuelle viden og praktiske erfaring inden for regnskabsområdet i kommunerne.

På dagen vil der være oplæg, dialog, og mindre cases fra den kommunale praksis på området.

Vi afholder selvfølgelig løbende pauser, samt sikrer at du som deltager også bliver aktiv i form af gruppedrøftelser/mindre cases, og at du har mulighed for at stille spørgsmål.

Målgruppe

Kursusdagen henvender sig til regnskabsmedarbejdere i kommunerne, som har behov for kompetencer til at beregne takster og priser.

Samarbejdspartner
Deloitte
Kursusdatoer
 • Online
  Kursusdag: Beregning af takster og priser
  22.06.2021 kl. 08:30 - kl. 15:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Online
Kursusdag: Beregning af takster og priser
22.06.2021 kl. 08:30 - kl. 15:00
Pris: 3.000 kr.
Prisen er ekskl. moms, hvilket dækker undervisning og materialer. Er I 3 deltagere fra samme kommune tilbydes en pakkepris på 8.000 kroner ekskl. moms. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist25.05.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 08:30
  Ankomst og rammerne for dagen
 • 09:00
  Velkomst samt præsentation af formål og program
 • 09:15
  Regler og krav til forskellige kommunale takster og priser
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Gennemgang af skabeloner og eksempler på kommunale beregninger af takster og priser
  herunder drøftes case om takstberegning af dagtilbud samt andre eksempler
 • 14:45
  Opsamling og evaluering
 • 15:00
  Tak for i dag
 • Vi afholder selvfølgelig løbende pauser, samt sikrer at du som deltager også bliver aktiv i form af gruppedrøftelser/mindre cases, og at du har mulighed for at stille spørgsmål.

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag