Målgruppe

Målgruppen for kurset er medarbejdere i kommunerne, der arbejder med turisme i det daglige uanset om du sidder i erhvervsafdelingen, kultur & fritid, miljø og teknik eller sidder decentralt i kommunens turisme- og/eller erhvervsorganisation.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Kursus i strategisk udvikling af turisme

Arbejder du med turisme i din kommune? Og savner du inspiration, viden og redskaber til at arbejde strategisk med at udvikle turismen i kommunen?

Turismen er i rivende udvikling både internationalt og i Danmark. Antallet af turister vokser, turismen foregår i stigende grad på digitale platforme og turisterne stiller større krav til autentiske kultur- og naturoplevelser, kvalitet og service ift. overnatning og bespisning, nem transport og skiltning og attraktive shoppingmuligheder.

Det stiller krav til kommunernes evne til at udvikle stærke turismestrategier, der går på tværs af politikområder såsom turisme, bosætning, erhvervsudvikling og kultur og fritid. Samtidig ændres de organisatoriske strukturer omkring turismen i Danmark lige nu. De fleste kommuner går sammen i større destinationer og det stiller krav til de medarbejdere, der har ansvar for turismearbejdet i kommunen.

På dette to-dages kursus vil vi ruste dig til at blive bedre til at arbejde strategisk med turisme. Kurset vil give dig:

  • Den nyeste viden om turisme anno 2019 - hvem er turisterne, hvad betyder digitalisering for turisme og hvordan ser brugerrejsen ud for turisterne?
  • Redskaber til hvordan man udvikler gode solide strategier, som både ser på tværs af politikområder og som kan forankres blandt erhverv, borgere og andre centrale aktører.
  • Inspiration til arbejdet med at danne destinationer og til hvordan man skaber det gode tværkommunale samarbejde.
  • Netværk og videndeling med ligesindede fra andre kommuner og masser af sparring.

Form
Formen vil være en kombination af inspirationsoplæg, introduktion til konkrete værktøjer og arbejde med egne problemstillinger i dialog med de andre deltagere og med en meget erfaren underviser. Alle oplæg vil rumme både den nyeste viden og masser af gode eksempler, der viser hvordan man oversætter globale megatrends til arbejde i danske kommuner.

Undervisere/ Oplægsholdere

Anna Porse Nielsen er gennemgående underviser på kurset samt direktør og partner i Seismonaut. Hun er blandt Danmarks eksperter i strategisk udvikling af turismedestinationer med viden om alt, hvad der rør sig inden for turisme. Med en baggrund som cand.scient.pol forstår Anna det politiske landskab omkring turisme og har hjulpet et utal af kommuner og turismeorganisationer med strategiudvikling. Hun er endvidere kendt som en passioneret underviser, der formidler sin viden på en engagerende og tilgængelig måde, der kan omsættes til praksis hos deltagerne.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er