NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Kursus i konflikthåndtering med Caseplay

Et konflikthåndteringskursus du husker fordi du:
-får konkrete værktøjer som du kan anvende i praksis med det samme
-får skræddersyet læring
-får det sjovt og reflekterer over dig selv på samme tid

Deltagerens udbytte:

 • Du vil få en øget bevidsthed om, hvad der er på spil i de typer af konflikter, som du møder i det daglige.
 • Du vil få indsigt i egne personlige og faglige reaktions- og handlemønstre.
 • Du vil få konkrete kommunikative værktøjer.
 • Du vil få en øget bevidsthed om dit nonverbale sprog.

Alt i alt vil du få et større handlingsrepertoire i mødet med konflikter og en tryghed ved at vide, hvilke konkrete redskaber du kan anvende, hvis du oplever en konflikt.

Udbytte for arbejdspladsen:

 • En medarbejdergruppe, der har et fælles sprog og redskaber til at imødegå konflikter.
 • Stærke kommunikations- og konflikthåndteringskompetencer er af stor betydning for arbejdsmiljøet og for borgernes oplevelse af forvaltningen.

For at få det fulde udbytte af forløbet er det vigtigt, at I både mellem efter selve kursuset arbejder med at øve og træne redskaberne og hjælper hinanden med at omsætte den nye indsigt til jeres konkrete praksis.

Indhold

Medarbejdere i kommuner møder mange borgere, hvoraf nogle er stressede, frustrerede, fortvivlede, vrede osv. Medarbejderen kan som regel ikke ændre på årsagen til borgernes reaktioner, som f.eks. kan være bestemt af lovgivningen eller psykisk sygdom og kan derfor kun trække på sine egne pædagogiske og menneskelige kompetencer.

Det er krævende, men af stor betydning, at kunne se den andens perspektiv og samtidig holde fast i sig selv (mentalisering).
Dette kursus har til formål at ruste medarbejderne i mødet med fremtidige konflikter, så konfliktniveauet ikke eskalerer. Kurset har fokus på konflikter, der kan opstå i mødet mellem ansat og borger.

Undervisningen består af en vekselvirkning imellem kortere teoretiske oplæg og praktisk træning.

Dette sker via caseplay metoden, som giver mulighed for at sætte handling på de teoretiske begreber og kommunikative værktøjer.
I Caseplay afprøver du værktøjerne i en konfliktsituation hvor underviserne spiller borger.

Øvrige kursister fungerer som aktive observatører og du vil få feedback på din kommunikation af underviserne og observatørerne.
Caseplay efterfølges altid af en fælles refleksion, hvor der bl.a. ses på hvilke konkrete handlinger, der under spillet virkede konflikt op- eller nedtrappende.

Se denne korte video om kurset

Undervisere/ Oplægsholdere

Sarah Kamphøvener, psykolog og skuespiller.
Sarah har siden 2005 undervist på kurser i kommunikation og konflikthåndtering for forskellige virksomheder.
Målgruppen for kurserne har bl.a. været DSB´s medarbejdere og ansatte ved landets jobcentre. Har afviklet kurser i kommunikation og konflikthåndtering for Aarhus Kommune siden 2016.
Læs meget mere her

Endvidere deltager en af de to nedenstående professionelle skuespillere i faciliteringen af caseplays og som medunderviser.

Søren Ruby er uddannet skuespiller, og har arbejdet med teater og film/tv i 22 år.
Sideløbende har han taget moduler af akademisk lederuddannelse, og har arbejdet som selvstændig med formidling, kommunikation, konflikthåndtering og HR.
Holder foredrag om kropssprog og kommunikation, og laver events og oplæg i underholdnings-, udviklings- og uddannelsessammenhænge.

Frank Gundersen er uddannet skuespiller fra Odense Teaters Skuespillerskole.
Arbejder med kommunikation og konflikthåndtering, bl. a på medicinstudiet på Odense og Aarhus Universitet, Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitets-hospital, Dacapo Teatret i Odense, og psykiatrien i Region Midt.

Målgruppe

Medarbejdere i kommuner der har borgerkontakt.

Kursusdatoer
 • Komponent/COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Kursus i konflikthåndtering med Caseplay
  11.11.2021 kl. 09:00 - kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Komponent/COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
Kursus i konflikthåndtering med Caseplay
11.11.2021 kl. 09:00 - kl. 16:00
Pris: 4.300 kr.
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Tilmeldingsfrist11.10.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 09:00
  Opvarmning og præsentation af hinanden
  Rammesætning og præsentation af dagens program.
 • 09:25
  Teoretisk oplæg
  - hvad er en konflikt
  - forskellige typer af konflikter
  Det kommunikative værktøj ”Status”.
  Værdikonflikter – Hvad sker der i hjernen?
 • 10:10
  Pause
 • 10:20
  Kommunikative værktøjer
  Øvelse i konfliktstil. Hvad har livet lært dig om konflikter?

  Caseplay 1
  Fokuspunkter udleveres.
  Handlingsforslag afprøves.

  Teoretisk oplæg om kommunikation
  Øvelse i det kommunikative værktøj ”Mål”.
 • 11:35
  Frokost pause
 • 12:20
  Opsamling og kommunikative værktøjer fortsat
  Praktisk øvelse i det kommunikative værktøj ”Fysisk afstand”

  Caseplay 2

  Pause…

  Teori omkring psykisk selvforsvar

  Caseplay 3

  Pause…

  Caseplay 4
 • 15:30
  Opsamling, evaluering og forankring
 • 16:00
  Afslutning

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag