Målgruppe

Kurset er for dig,
der arbejder som mellemleder – fx teamleder, afdelingsleder, sekretariatsleder eller lignende, og som ofte skal viderebringe og implementere store og små forandringer i den daglige drift.

Samarbejdspartner
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Gem som favorit

Kursus i forandringskommunikation

Forandringskommunikation kan være en svær disciplin, og som mellemleder bliver du ofte fanget mellem beslutninger ovenfra og den arbejdsvirkelighed dine medarbejdere befinder sig i.

Forandringskommunikation
Hvordan får du skabt en god og klar kommunikation, og hvordan sikrer du den rette implementering? På kurset i froandringskommunikation får du værktøjer til at styrke den interne kommunikation og lærer tips til at kommunikere meningsfuldt, når der sker forandringer på arbejdspladsen.

Organisationsforandring kræver god kommunikation
Den kommunale sektor gennemgår mange forandringer i disse år, og der er brug for gennemtænkt, indsigtsfuld og relevant intern kommunikation.
Den betyder meget for de medarbejdere, der er involverede; for deres oplevelse og engagement i forandringsprocessen. Men kommunikationen er også afgørende for, hvor smidig implementeringen forløber.

Indhold

På kurset i forandringskommunikation får du indsigt i de ledelsesmæssige, strategiske og organisationspsykologiske aspekter i forbindelse med forandringsprocesser.
Du får konkrete værktøjer til at gribe kommunikationen hensigtsmæssigt an under forandringer på arbejdspladsen.

På kurset bliver du:

  • Introduceret til tre faglige perspektiver, der er i spil under en organisationsforandring – det strategiske, det kommunikative og det psykologiske.
  • Klædt på til at planlægge og sætte rammerne for, hvordan du kommunikerer internt i forandringsprocesser – før, under og efter implementeringen.
  • Udstyret med værktøjer til at kommunikere, så det skaber mening for de involverede, som skal føre forandringerne ud i livet.
  • Opfordret til at arbejde med din egen rolle i en forandringsproces.

Sådan foregår undervisningen
Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og gruppearbejde. Undervejs gennemgår vi cases fra aktuelle organisationer i forandring. Vi kommer også til at arbejde med cases fra din og dine medkursisters arbejdsliv.
Gennem de to kursusdage arbejder vi med medbragte cases og lærer at bruge kommunikationsværktøjer, der sikrer et godt forløb i forandringsprocessen.
Vi samler op og evaluerer efter cirka en måned på 3. kursusdag.

Underviser
Søs Hansen har mere end 20 års erfaring med kommunikation. Herunder ledelse, strategi, forandringer, branding, journalistik, facilitering, issue management mm.
Søs er uddannet cand.merc. fra Aarhus Universitet, har Journalisthøjskolens tillægsuddannelse og en mastergrad i Corporate Communication (EMCC). Søs har tidligere været kommunikationschef i Dansk Arkitektur Center og Ballerup Kommune, og hun kender til at rådgive såvel offentlige som private virksomheder.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er