Målgruppe

Målgruppen for kurset er kommunale medarbejdere, der arbejder med tidsafgrænsede projekter. Det kan være medarbejdere i mange typer af forvaltninger og projekterne vil typisk være kendetegnet ved at være udviklingsprojekter.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Kursus i evaluering og effektvurdering

Har du brug for at blive klogere på at evaluere og vurdere effekter af konkrete projekter og indsatsområder?

Evalueringsbølgen er over os. Forskellige former for evaluering har vundet indpas i mange sammenhænge på tværs af fagområder og forvaltninger. Men hvordan dokumenterer man udbytte og effekter på områder, hvor alt ikke kan måles og vejes?

Først og fremmest skal man være bevist om, hvordan man vil evaluere. Ved at tænke evaluering ind fra starten i udviklingen af nye projekter eller indsatsområder skaber man et stærkt fælles udgangspunkt både internt i en projektgruppe, i kommunen og over for eksterne samarbejdspartnere. Ved at opstille en forandringsteori (effektkæde) kan man vise sammenhænge mellem de aktiviteter, der gennemføres og de resultater og effekter et projekt kan skabe. En god evaluering kan kort sagt synliggøre værdien af en indsats i forhold til målgruppen og hvad der virker og ikke virker. Evaluering kan dermed også blive et redskab til løbende at justere og udvikle projekter.

På to dage vil du blive introduceret til procesbaseret evalueringspraksis og arbejde med at udvikle forandringsteorier, identificere indikatorer og lave et samlet evalueringsdesign på et konkret projekt.

Dit udbytte af kurset bliver:
- Introduktion til en redskabskasse målrettet evaluering og effektvurdering af tidsafgrænsede projekter og indsatser. Du lærer at udvikle en god forandringsteori og til kvalitative og kvantitative indikatorer.
- Konkret arbejde med at omsætte teori til praksis ved at du arbejder med afsæt i egne projekter og bliver fortrolig med redskaber og metoder.
- Masser af inspiration og erfaringer fra andre projekter og evalueringer.

Program
Programmet vil være en kombination af oplæg, introduktion til konkrete værktøjer og arbejde med egne projekter i dialog med de andre deltagere og med en erfaren underviser.
Alle oplæg vil rumme både viden og masser af gode eksempler, der viser, hvordan man laver gode og kommunikative evalueringer og effektvurderinger af kommunale projekter og innovationsindsatser.

Undervisere/ Oplægsholdere

Michael Radmer Johannisson er gennemgående underviser på kurset, seniorrådgiver i Seismonaut og ekspert i evaluering og effektvurdering. Michael er uddannet cand.scient.soc i Virksomhedsstudier og Performance-design og kombinerer en bred samfundsfaglig indsigt med stor praktisk erfaring som evaluator, Han brænder for at udvikle metoder til evaluering, gode indikatorer og stærke forandringsteorier og er en erfaren underviser, som med sikker hånd formidler metoder og værktøjer og gør deltagerne på hans kurser i stand til at omsætte og bruge dem i praksis.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er