NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Kursus i borgerinddragelse

Involver borgerne i deres by – genveje til bedre borgermøder

Lokalavisen er ved at koge over af utilfredshed med den nye lokalplan for byens torv og visionerne for den fremtidige bymidte. Høringsperioden er godt nok afsluttet og der har været afholdt flere borgermøder. Men borgerne føler sig ikke hørt og det er svært at komme videre i processen – og sikre en eller anden form for ejerskab hos byens beboere. For ikke at tale om alle de ildebrænde, man konstant bruger sin tid på at prøve at slukke i forvaltningen.

Oplever I, at borgerne konstant stiller sig på bagbenene og modsætter sig enhver forandring i byen? Er I trætte af kun at se Tordenskjolds soldater til borgermøderne? Eller kunne I godt tænke jer et bedre udbytte af inddragelsen samt nogle processer, der engagerer deltagerne mere?

Dette kursus er for dig, der gerne vil lykkes bedre med borgerinddragelse: Trænge igennem til borgerne, understøtte deres engagement samt sikre et ordentligt udbytte og nogle mere konstruktive processer.

På kurset får du viden om borgerinddragelse, indsigt i de nyeste tendenser samt handlekompetencer, der styrker dine evner til at arbejde både strategisk og praktisk med borgerinddragelse på blandt andet plan-, klima- og byudviklingsområdet i kommunerne. Du lærer at udvikle og planlægge borgerinddragende processer og aktiviteter, som engagerer deltagerne samt sikrer sammenhæng mellem det overordnede formål, det konkrete indhold og det ønskede udbytte.

Kurset bygger på nyeste forskning i borgerinddragelse og giver dig samtidig mulighed for at arbejde i dybden med en case fra din egen hverdag samt udveksle erfaringer med kollegaer fra andre kommuner.

Kurset gør dig i stand til:

  • At arbejde strategisk og mere struktureret med jeres borgerinddragelse
  • At sikre sammenhæng mellem formålet med inddragelsen, det ønskede udbytte samt de anvendte metoder og formater
  • At udvikle relevante metoder og formater til borgerinddragelse – herunder at sikre en bredere deltagelse
  • At klæde lokalpolitikere på til arbejdet med borgerinddragelse
  • At sikre et brugbart udbytte af inddragelsen – herunder opfølgning samt anvendelsen heraf.

Opbygning:
Kurset består af en kursusdag samt et opfølgende webinar.

Forud får første kursusdag sender deltagerne en case og en problemstilling fra deres eget arbejde med borgerinddragelse, som de gerne vil have mulighed for at arbejde videre med og få sparring på.

Casen kan for eksempel være en ny plan/et nyt projekt, hvor I er gået i gang med at planlægge inddragelsesprocessen, en inddragelsesproces, der er kørt af sporet eller mere generelle udfordringer med at inddrage særlige målgrupper, sikre et ordentlig udbytte af de inddragende aktiviteter samt understøtte borgerinddragelse på den lange bane i organisationen.

Indhold

- Hvorfor arbejde med borgerinddragelse? Vi ser på de overordnede argumenter for at arbejde med borgerinddragelse samt internationale perspektiver her på – herunder demokratiudvikling og deliberative metoder. Derudover kigger vi på, hvilke krav der er til borgerinvolvering i de danske kommuner samt hvad gevinsterne og udbyttet er i relation til forskellige tilgange.
- Hvordan arbejder kommunerne med borgerinddragelse i dag? Vi ser på de forskellige tendenser på området – herunder digital inddragelse, sociale medier, borgersamlinger samt udviklingen af overordnede principper/værdier. Vi kigger også på, hvilke udfordringer og potentialer, der er for arbejdet med borgerinddragelse i kommunerne.
- Hvordan kan vi arbejde strategisk og struktureret med borgerinddragelse? Vi undersøger, hvordan vi lokalt kan arbejde med borgerinddragelse, så vi både har blik for de langsigtede pejlemærker samt formålet med de enkelte aktiviteter.
- Hvordan sikrer vi et ordentligt udbytte samt metoder og formater, der tiltrækker, engagerer og matcher målgruppen? Inspiration til konkrete metoder og formater til borgerinddragelse.
- Borgerperspektivet: Borger, lokalpolitiker og embedsmand deler ud af sine erfaringer og input.
- Case-værksted: Arbejde med borgerinddragelsescase fra egen kommune samt gensidig sparring.

Undervisere/ Oplægsholdere

Lise Holm-Rasmussen har en baggrund som byplanlægger fra Roskilde Universitet. Hun har tidligere arbejdet med borgerinddragelse i Københavns Kommune, hvor hun har stået for at udvikle, planlægge og facilitere borgermøder samt andre inddragelsesprocesser på miljø- og planområdet. Derudover har hun stået for "Projekt Borgerinddragelse" med det formål at engagere flere borgere i byudviklingen.

I dag er Lise konsulent i sin virksomhed handleRUM, som er specialiseret i at hjælpe kommuner og andre organisationer med at lykkes med deres borgerinddragelse. I den forbindelse underviser Lise i borgerinddragelse med særligt fokus på, hvordan den enkelte medarbejder kan omsætte viden til handling hjemme i organisationen. Lises undervisning er kendetegnet ved et højt engagement og tager altid afsæt i praksisnære værktøjer.

Målgruppe

Du er typisk projektleder, konsulent eller byplanlægger og arbejder med høringer på plan-, teknik- og miljøområdet, byudviklingsprojekter eller tværgående borgerinddragelse i en kommune.

Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag