NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Kursus B: Anvendelsen af naturen til at fremme trivsel på voksenområdet

Indhold

Kurset er en del af kursusrækken om anvendelse af naturen i socialt arbejde.
Det er vigtigt, at du orienterer dig i indflyvningen til kurset via siden Naturen i socialt arbejde.

En indføring i begrebet naturintegreret socialt arbejde. Gennem øvelser og oplevelser i naturen, kombineret med en teoretisk forståelse, får du indsigt i, hvordan du får øje på den voksnes ressourcer. Samtidig arbejder vi med, hvordan du kan facilitere nærværende samtaler og hjælpe den voksne med at finde egne iboende ressourcer.

Under kurset lærer du hvordan du med fordel kan anvende forskellige naturrum, involvere naturens fænomener samt skalere øvelser til progression i længere forløb. Der lægges vægt på, at du knytter øvelserne til brug i din praksis og en kobling til dit eget teoretiske afsæt. Kurset er tilrettelagt som et aktionslæringsforløb, hvor første kursusdag følges op af en mellemliggende periode med praktiske opgaver med egen målgruppe, der på den anden kursusdag kvalificeres yderligere og hvor du får yderligere inspiration gennem øvelser og teori.

Kurset kan også hjemkøbes til eget tilbud eller egen kommune/organisation for op til 25 deltagere.

Undervisere/ Oplægsholdere

Johanne Lybecker Christiani, fagkonsulent i friluftsliv og Poul Hjulmann Seidler, specialkonsulent, Skovskolen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Målgruppe

Dette kursus er for dig, der arbejder med specialiserede indsatser for voksne,

Målgruppen for kurserne om anvendelse af naturen i socialt arbejde er bred. Kurserne er for alle fagpersoner på velfærdsområder, der ser muligheder i at løfte kvaliteten i indsatserne ved at anvende naturen som supplement. Det kan være i sociale tilbud, botilbud, arbejdet med recovery og (re)habilitering, pædagogiske og beskæftigelsesrettede indsatser mv. Fokus er tværgående og tværfagligt inden for et naturintegreret afsæt i det sociale arbejde.

Samarbejdspartner
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag