NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Kursus A: Anvendelsen af naturen til at fremme trivsel på børn og unge-området

Indhold

Kurset er en del af kursusrækken om anvendelse af naturen i socialt arbejde.
Det er vigtigt, at du orienterer dig i indflyvningen til kurset via siden Naturen i socialt arbejde.

En indføring i begrebet naturintegreret socialt arbejde. Gennem øvelser og oplevelser i naturen, kombineret med en teoretisk forståelse, får du indsigt i, hvordan du og barnet/unge får øje på barnets/den unges ressourcer, faciliterer nærværende samtaler samt træner barnets kompetencer.

Der er opmærksomhed på naturfænomener, sociale fællesskaber, progression i forløb og tilhørsforhold til natur. Der lægges vægt på, at I knytter øvelserne til brug I jeres praksis og en kobling til jeres eget teoretiske afsæt. Kurset er tilrettelagt som et aktionslæringsforløb, hvor første kursusdag følges op af en mellemliggende periode med praktiske opgaver med egen målgruppe, der på den anden kursusdag kvalificeres yderligere og hvor der præsenteres flere øvelser.

Vi ser en styrke i flere deltagere fra samme organisation, der sammen arbejder med forankring af kursets indhold. Endvidere kan kurset give nye muligheder for et tværprofessionelt samarbejde som f.eks. psykolog og socialpædagog eller lærer. Det er centralt, at du ønsker at integrere natur i din praksis, med henblik på at understøtte børns trivsel.

Kurset kan også hjemkøbes til eget tilbud eller egen kommune/organisation for op til 25 deltagere.

Undervisere/ Oplægsholdere

Johanne Lybecker Christiani, fagkonsulent i friluftsliv og Poul Hjulmann Seidler, specialkonsulent, Skovskolen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Målgruppe

Dette kursus er for dig, der arbejder med børn og unge inden for specialområdet.

Målgruppen for kurserne om anvendelse af naturen i socialt arbejde er bred. Kurserne er for alle fagpersoner på velfærdsområder, der ser muligheder i at løfte kvaliteten i indsatserne ved at anvende naturen som supplement. Det kan være i sociale tilbud, botilbud, arbejdet med recovery og (re)habilitering, pædagogiske og beskæftigelsesrettede indsatser mv. Fokus er tværgående og tværfagligt inden for et naturintegreret afsæt i det sociale arbejde.

Samarbejdspartner
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag