Ledelse af dagtilbud på diplomniveau

Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan

Få styrket dine ledelseskompetencer til at håndtere ledelsesfaglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke det pædagogiske læringsmiljø.

Se detaljer
Gem som favorit

Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud

Få styrket dine lederkompetencer til at bedrive faglig ledelse af den pædagogiske læreplan.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelse af forandringsproceser – dagtilbud

Få teori og værktøjer, som gør dig i stand til at gå forrest og ledelse forandringsprocesser på både strategisk og operationelt niveau.

Se detaljer
Gem som favorit

Speciale - dagtilbud

Specialemodulet er det afsluttende modul på COK-uddannelsen Ledelse af dagtilbud

Se detaljer
Gem som favorit

Udvikling, forandring og innovation - dagtilbud

Dagtilbudsområdet er præget af foranderlige vilkår og rammer. Lær, hvordan du kan realisere de mange forventninger til dagtilbudsområdet ved at lede og facilitere udviklende og innovative løsninger.

Se detaljer
Gem som favorit

Organisation og styring - dagtilbud

Ambitionerne for dagtilbudsområdet er tårnhøje og de politiske målsætninger mange. Få kompetencer til at anvende strategiske styringskoncepter og –værktøjer i en kompleks virkelighed.

Se detaljer
Gem som favorit

Kommunikation - dagtilbud

Som dagtilbudsleder er dine kommunikative kompetencer helt afgørende for, om det lykkes at skabe opbakning og følgeskab blandt det pædagogiske personale og børnenes forældre.

Se detaljer
Gem som favorit

Coaching - dagtilbud

Som leder af et dagtilbud er det vigtigt at kunne skabe tillidsfulde relationer med dit personale. Her er coaching et uvurderligt ledelsesredskab.

Se detaljer
Gem som favorit

Personaleledelse - dagtilbud

En stærk personaleledelse er afgørende for, at ansatte føler sig motiveret og klædt på til at udføre deres arbejdsopgaver. Få metoder til at styrke samspillet mellem dig og dine medarbejdere.

Se detaljer
Gem som favorit

Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere - dagtilbud

Få praktiske værktøjer til at indarbejde krav om faglig kvalitet, resultater og effekt, så det giver mening og bliver ressourcer både du, dine medarbejdere og politikere kan drage fordel af.

Se detaljer
Gem som favorit