COVID 19
Du kan trygt deltage på kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Sagsbehandling og lovgivning

COK tilbyder kurser og uddannelser, der klæder dig på til at navigere i det komplekse felt mellem lovgivning, socialfaglige vurderinger og økonomi.

Som fagperson stilles du over for opgaven med at skulle identificere udsatte børn og unges problemer og ressourcer og på den baggrund foretage faglige risiko- og behovsvurderinger. Det er ikke en nem opgave, for der er mange perspektiver, som spiller ind på den helhedsorienterede forståelse af det udsatte barn eller unges situation. Det handler for dig om at styrke de personlige ressourcer hos barnet, den unge og deres familier, så de kan få samme muligheder for personlig udvikling og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. For at det er muligt, kan de børn og unge have behov for særlig støtte efter serviceloven, som du får et indgående kendskab til på vores kurser. 

Livestream - Børn og unge med handicap, 2020 - Bedre inddragelse, koordination og helhedstænkning

Lyt med hjemmefra: Vi livestreamer lyd og slides direkte fra konferencen. På den måde kan du få de væsentlige faglige pointer fra dagen, selvom du ikke har mulighed for at deltage.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelsestilsyn på det specialiserede børn- og ungeområde - skab læring og kvalitet!

Vil du være bedre til at udføre ledelsestilsyn? Og vil du skabe et en udviklingskultur, hvor I lærer af jeres fejl? Så gå ikke glip af denne temadag, som er fyldt med praksisnær læring.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 28.10.2020
Lokation Herlev

Er du medlem af børn-og ungeudvalget?

Ønsker du at blive bedre rustet til at træffe de mest indgribende afgørelser over for børn og unge? Du har nu muligheden for en grundig indføring i det juridiske grundlag for udvalgets arbejde.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 09.11 - 10.11.2020
  • 25.11 - 26.11.2020
Lokation Roskilde, Odense

Styrk ungeindsatsen gennem indblik i tværgående lovgivning

Vil du hjælpe med at forenkle og styrke indsatsen over for unge, der ikke tager den direkte vej efter grundskolen?

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 28.09.2020
  • 02.12.2020
Lokation Aarhus, Herlev

Når familier skilles - få styr på juraen

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Funktionelle lidelser – bliv klædt på til en ambassadørposition i jeres kommune

Landets førende eksperter formidler viden om den nyeste evidensbaserede viden om funktionelle lidelse. Lær hvordan I håndterer disse borgere bedst muligt!

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 30.11 - 01.12.2020
Lokation Middelfart

Trivselslinealen i DUBU - tidlig opsporing og fælles faglig indsats

Hent hjem i egen kommune: Lær at anvende trivselslinialen som fælles dialogværktøj mellem almenområdet og myndighed, så I opnår fælles sprog om ressourcer og bekymringer hos er barn og sikrer indsats

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Lov-kursus om Én Plan - en helhedsorienteret indsats sammen med borgeren

Hvad siger de forskellige love om én plan, helhedsorientering, inddragelse af borgeren mv., og hvordan hænger lovene sammen? Deltag i dette endagskursus med jurist Susanne Wiederquist og bliv klogere

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 04.11.2020
Lokation Aarhus

Bliv skarp på lovgrundlaget for specialundervisning og specialpædagogisk bistand

Hvad er det præcise lovgrundlag for specialundervisning og specialpædagogisk bistand?

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 29.10.2020
  • 17.11.2020
Lokation Odense, Herlev

Styring af overgang fra barn til voksen

Se detaljer
Gem som favorit