Sagsbehandling og lovgivning

COK tilbyder kurser og uddannelser, der klæder dig på til at navigere i det komplekse felt mellem lovgivning, socialfaglige vurderinger og økonomi.

Som fagperson stilles du over for opgaven med at skulle identificere udsatte børn og unges problemer og ressourcer og på den baggrund foretage faglige risiko- og behovsvurderinger. Det er ikke en nem opgave, for der er mange perspektiver, som spiller ind på den helhedsorienterede forståelse af det udsatte barn eller unges situation. Det handler for dig om at styrke de personlige ressourcer hos barnet, den unge og deres familier, så de kan få samme muligheder for personlig udvikling og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. For at det er muligt, kan de børn og unge have behov for særlig støtte efter serviceloven, som du får et indgående kendskab til på vores kurser. 

Trivselslinealen i DUBU

Lær at anvende trivselslinealen i dit daglige arbejde - sammen med borgerne og samarbejdspartnere.

Se detaljer
Gem som favorit

Fagligt årsmøde for administrative medarbejdere, der arbejder med børn og unge i udsatte positioner

Et årligt træf

Brug 2 dage sammen med kolleger fra hele landet, få ny og forbedret viden og del erfaringer med dine kolleger fra hele landet.

Se detaljer
Gem som favorit

Børne- og ungesagsbehandling i DUBU - Informationsmøde

Informationsmøder - om brug af den nye trivselslineal i DUBU

Se detaljer
Gem som favorit

Kvalitet i sagsbehandlingen overfor nye målgrupper på børnehandicapområdet

KL og COK inviterer til en spændende temadag om kvalitet i sagsbehandlingen over for børn og unge med psykiske og fysiske handicaps.

Se detaljer
Gem som favorit

Kom godt igennem det risikobaserede tilsyn på bosteder - Sikker medicinhåndtering og sundhedsret for medarbejdere

Bliv skarp på bl.a. sundhedsloven, medicinhåndtering og delegerede opgaver, så I kommer godt igennem det næste risikobaserede tilsyn, med dette nye kursus fra COK målrettet medarbejdere på bosteder.

Se detaljer
Gem som favorit

Kom godt igennem det risikobaserede tilsyn på bosteder - sikker medicinhåndtering og sundhedsret for ledere

Bliv skarp på bl.a. sundhedsloven, medicinhåndtering og delegerede opgaver og kom godt igennem dit næste risikobaserede tilsyn med dette nye kursus fra COK målrettet ledere på bosteder.

Se detaljer
Gem som favorit

Styrket tværfagligt samarbejde med koblingskompetencer

Koblingskompetencer handler om brobygning, kommunikation, koordinering og kooperation. Stærke koblingskompetencer gør dit samarbejde på tværs af velfærdsområder og fag skarpere og mere effektivt.

Se detaljer
Gem som favorit

Temadag om magtanvendelse i skole og dagtilbud

En temadag om magt, afmagt, lovlig nødværge og konflikthåndtering i skole og dagtilbud.

Se detaljer
Gem som favorit

At tale med børn – børnesamtalen efter Servicelovens § 48

Et kursus du kan rekvirere hjem i egen afdeling. Kontakt os gerne for et tilbud.

Se detaljer
Gem som favorit

Grundlæggende kursus om aktindsigt og indsigt efter databeskyttelsesreglerne

Se detaljer
Gem som favorit