Sagsbehandling og lovgivning

COK tilbyder kurser og uddannelser, der klæder dig på til at navigere i det komplekse felt mellem lovgivning, socialfaglige vurderinger og økonomi.

Som fagperson stilles du over for opgaven med at skulle identificere udsatte børn og unges problemer og ressourcer og på den baggrund foretage faglige risiko- og behovsvurderinger. Det er ikke en nem opgave, for der er mange perspektiver, som spiller ind på den helhedsorienterede forståelse af det udsatte barn eller unges situation. Det handler for dig om at styrke de personlige ressourcer hos barnet, den unge og deres familier, så de kan få samme muligheder for personlig udvikling og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. For at det er muligt, kan de børn og unge have behov for særlig støtte efter serviceloven, som du får et indgående kendskab til på vores kurser. 

Konference om koblingskompetencer

Vi sætter fokus på koblingskompetencer og borgerinddragelse. Bliv klogere på, hvordan du kan arbejde på tværs af velfærdsområder og fagligheder og skabe langtidsholdbare løsninger for og med borgerne.

Se detaljer
Gem som favorit

Temadag om magtanvendelse i skole og dagtilbud

En temadag om magt, afmagt, lovlig nødværge og konflikthåndtering i skole og dagtilbud.

Se detaljer
Gem som favorit

Grundlæggende kursus om aktindsigt og indsigt efter databeskyttelsesreglerne

Se detaljer
Gem som favorit

Opholds- og refusionskommuneforhold - børn og ungeområdet

Har du til opgave at være med til at holde styr på pengene i kommunens kasse? Få overblik over et økonomisk og budgetmæssigt vigtigt område, med viden om de nye regler og afgørelser.

Se detaljer
Gem som favorit

En borger en plan - styrkede tværfaglige netværk og sammensatte løsninger - lederspor

Styrk medarbejderne i at skabe én sammenhængende plan med borgeren, sæt fokus på implementering og vær med til at skabe resultater.

Se detaljer
Gem som favorit

En borger en plan - styrkede tværfaglige netværk og sammensatte løsninger - medarbejderspor

Skab én sammenhængende plan med borgeren, bliv bedre til at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret og styrk dine evner som mødeleder.

Se detaljer
Gem som favorit

Samarbejde med forældre, der har børn med handicap

Et kursus for myndighedspersoner med fokus på kommunikation og støtte til forældre, der har børn med handicap.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledernetværk – for ledere inden for børn og unge med funktionsnedsættelser

Kom og del din viden og få erfaringsudvekslinger med andre lederkollegaer inden for dit fagområde!

Se detaljer
Gem som favorit

Hjemmetræning (§32a) i dybden: Dokumentationspraksis, metoder og faglige vurderinger

Du har styr på reglerne om hjemmetræning, men det er en udfordring at vurdere, om metoden matcher barnets behov. Få indsigt i træningsmetoder, barnets behov og indsatsens formål og effekt.

Se detaljer
Gem som favorit

Personlig planlægning - en gevinst i en travl hverdag!

Er du presset og vil have mulighed for at løfte dig op over bunkerne, og få nye enkle og praktiske redskaber til at skabe overblik, gode vaner og prioritering i opgaverne?

Se detaljer
Gem som favorit