Sundhedsfremme i psykosocial rehabilitering

Opkvalificering i Sundhedsstyrelsens satspulje ”Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser”

SE KURSUSRÆKKEN NEDERST PÅ SIDEN!

Der er til satspuljen med ovenstående titel knyttet en række opkvalificerende kurser og temadage, som COK udbyder på vegne af Sundhedsstyrelsen. Indholdet er tilrettelagt med primært udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ønsker, puljens formål, i nær dialog med satspuljens følgegruppe og i henhold til projektbeskrivelserne.  

Information om kurserne og kursusbeskrivelser opdateres på denne side.
                
Kursernes overskrift er ”strukturel og organisatorisk sundhedsfremme”. Det er altså som hovedregel ikke her, man finder de meget detaljerede kostråd eller rygestopkurser for de enkelte, men derimod her man finder de mere grundlæggende byggesten for fagligt funderet, strukturelt sundhedsfremmende arbejde. Værktøjer til at indlejre sundhedsfremme i det faglige DNA i indsatserne for borgerne.
 
Emnerne for kurserne er derfor tværgående og vil finde relevans i alle projekterne og vil virke fremmende for alle projekternes formål. De vil også flugte med deltagernes øvrige faglighed og være ikke bare kompatible med, men i høj grad udviklende for kernefaglighed på området fremadrettet.
 
Kursuspakken skal opfattes som en emnemæssig paraply, hvor emnerne tilsammen dækker kerneelementer i forhold til sundhedsfremmende arbejde for mennesker med psykiske lidelser. Nogle af kurserne har en introducerende karakter i forhold til en metode (fx ”Den motiverende samtale i sundhedsfremmende arbejde” og ”FIT- Feedback Informed Treatment”), mens andre er mere praktisk bevægelsesfremmende og-motiverende, og andre igen mere sundhedspædagogiske. Til sammen supplerer de hinanden og styrker arbejdet og kompetencerne i den sundhedsfremmende indsats, samt den mængde af viden og redskaber, der konkret kan benyttes i indsatserne med målgruppen. Nogle af metoderne vil egne sig til videre opkvalificering og specialisering, som dog ikke kan rummes i denne pakke, men som vi kan gå i dialog om efterfølgende, hvis der er interesse.
Det er også muligt for andre kommuner og projekter at rekvirere kurserne.
 
Læs mere om satspuljen her >>

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er

Feedback Informed Treatment (FIT) – hvorfor, hvad, hvordan?

FIT-metoden er både et unikt, tværgående særsyn i socialt arbejde i Danmark og et potentielt nyskabende værktøj til konkret borgerfokusering, real time.

Se detaljer
Gem som favorit