Sagsbehandling og lovgivning

At sagsbehandling og rådgivning følger lovgivningen inden for de enkelte paragraffer i eksempelvis serviceloven er helt basalt, og der er stor bevågenhed på korrekt sagsbehandling inden for især de mere specialiserede områder. COK udbyder en række kurser og forløb om sagsbehandling og lovgivning inden for voksen-specialområdet, som enten er åbne hold eller kan hentes hjem til den enkelte kommuner eller organisation. 

COKs underviserkorps på området har stor erfaring med emnerne – også i forhold til at arbejde med de snitflader, gråzoner og dilemmaer, som altid kommer frem på kurserne. Derudover indeholder denne sektion kurser, der tager afsæt i overskriften, men som er af mere generel karakter. Vi tager altid gerne en dialog om behov for supplerende emner og kurser.

Fælles Sprog III kursus

FSIII (Fællessprog 3) metoden er en dokumentationspraksis for kommunerne og er en videreudvikling af FSII.

Se detaljer
Gem som favorit

Fælles Sprog III Temadag

Temadagen henvender sig til kommuner, eller privatleverandører, der planlægger implementering af FSIII, er i færd med eller har implementeret FSIII.

Se detaljer
Gem som favorit

Handicap 2018 - Borgerperspektiver

Socialstyrelsen og COK byder for anden gang velkommen til den nationale handicapkonference, der i 2018 sætter fokus på borgerperspektiver.

Se detaljer
Gem som favorit

Grundlæggende kursus om aktindsigt og indsigt efter databeskyttelsesreglerne

Se detaljer
Gem som favorit

En borger en plan - styrkede tværfaglige netværk og sammensatte løsninger - lederspor

Styrk medarbejderne i at skabe én sammenhængende plan med borgeren, sæt fokus på implementering og vær med til at skabe resultater.

Se detaljer
Gem som favorit

En borger en plan - styrkede tværfaglige netværk og sammensatte løsninger - medarbejderspor

Skab én sammenhængende plan med borgeren, bliv bedre til at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret og styrk dine evner som mødeleder.

Se detaljer
Gem som favorit

Fælles Sprog III Instruktøruddannelse

Fælles Sprog III (FSIII) er en ny praksis for dokumentationsstandarder i kommunerne.

Se detaljer
Gem som favorit

MEP-Temadag: Effektiv drift af botilbud

På temadagen får du viden om, hvordan dit botilbud bliver mere effektivt. Bliv inspireret af den nyeste viden og drøft vejen til et effektivt botilbud med andre ledere og økonomiansvarlige.

Se detaljer
Gem som favorit

Socialpædagogisk bistand - fra plan til praksis

Refleksionsplanen: Skærp dit professionelle blik for borgerne i den socialpædagogiske indsats efter § 85 i Serviceloven og opnå tydeligere mening og mål

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelse og organisering af overgangen fra barn til voksen

Hvordan tilrettelægger du overgangen fra barn til voksen på de specialiserede områder, fastholder overblik over opgaver, ansvar og økonomi samt sikrer borgerinddragelse og sammenhæng i sagsarbejdet?

Se detaljer
Gem som favorit