COVID 19
Du kan trygt deltage på kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Sagsbehandling og lovgivning

At sagsbehandling og rådgivning følger lovgivningen inden for de enkelte paragraffer i eksempelvis serviceloven er helt basalt, og der er stor bevågenhed på korrekt sagsbehandling inden for især de mere specialiserede områder. COK udbyder en række kurser og forløb om sagsbehandling og lovgivning inden for voksen-specialområdet, som enten er åbne hold eller kan hentes hjem til den enkelte kommuner eller organisation. 

COKs underviserkorps på området har stor erfaring med emnerne – også i forhold til at arbejde med de snitflader, gråzoner og dilemmaer, som altid kommer frem på kurserne. Derudover indeholder denne sektion kurser, der tager afsæt i overskriften, men som er af mere generel karakter. Vi tager altid gerne en dialog om behov for supplerende emner og kurser.

Fælles Sprog III kursus

FSIII (Fællessprog 3) metoden er en dokumentationspraksis for kommunerne og er en videreudvikling af FSII.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 11.11 - 12.11.2020
Lokation Afholdes hos kunden

Fritvalgsregler og handleforpligtelsen: Foregrib spørgsmål i visitationsfasen

Bliv sikker på kommunens processer, økonomi i forhold til visitering og frit valg af ældreboliger på tværs af kommunegrænser i forløb efter retssikkerhedslovens §9c, stk. 5

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 02.11.2020
Lokation Aarhus

Neurodagen 2020 - hjernen i socialt perspektiv

Socialstyrelsen og COK byder for femte gang velkommen til Neurodagen. På dagen retter vi blikket mod forskning, indsatser og nye forståelser, og vi formidler cases og projekter fra praksis.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 21.10.2020
Lokation Odense

Handicap 2020 (Flyttes til 2021 pga. corona)

Socialstyrelsen og COK afholder for fjerde gang en national handicapkonference med fokus på ny viden, aktuel udvikling, erfaringsdeling, forskning og praksis.

Se detaljer
Gem som favorit

Funktionelle lidelser – bliv klædt på til en ambassadørposition i jeres kommune

Landets førende eksperter formidler viden om den nyeste evidensbaserede viden om funktionelle lidelse. Lær hvordan I håndterer disse borgere bedst muligt!

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 30.11 - 01.12.2020
Lokation Middelfart

Grundlæggende myndighedssagsbehandling på voksenområdet – helhed og kvalitet

Denne uddannelse giver dig en grundig indføring i de grundlæggende sagsbehandlingsregler, et over

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 02.03 - 08.04.2021
Lokation Odense

Lov-kursus om Én Plan - en helhedsorienteret indsats sammen med borgeren

Hvad siger de forskellige love om én plan, helhedsorientering, inddragelse af borgeren mv., og hvordan hænger lovene sammen? Deltag i dette endagskursus med jurist Susanne Wiederquist og bliv klogere

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 04.11.2020
Lokation Aarhus

Fælles Sprog III

Hjemkøb af kursus, temadag eller brush up om Fælles Sprog III (FS III).

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Dobbeltdiagnose: Hvad er på spil og hvilken tilgang virker hvornår?

Arbejder du med mennesker, der har psykisk sygdom og anvender rusmidler (dobbeltdiagnose)? Savner du viden om problemstillingen? Mangler du redskaber til at tilrettelægge den rette støtteindsats?

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

CTI – Critical Time Intervention

Kom og find ud af, hvad der er fakta og fordomme vedrørende CTI.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 09.11 - 10.11.2020
Lokation Aarhus