Rehabilitering og kommunikation

Inden for det sociale område er der en bevægelse i gang, der tilsiger, at kommunerne i højere grad arbejder rehabiliterende og med deres dialog og kommunikation med borgere og pårørende. I denne sektion har vi samlet kurser og forløb, der fokuserer på disse elementer; fra hjerneskaderehabilitering til målsætning i rehabiliterende arbejde.

Mange af kurserne er også egnede til udførerer, sociale tilbud og leverandører. Det er også her, man finder kurser om f.eks. borgerinddragelse, handicap og seksualitet og evaluering af indsatser. Kontakt os gerne for supplerende temaer eller mulighed for at skræddersy kurser til jeres organisation.

Temadag for kommunale handicapråd – formål og praksis

Kom til temadag om handicaprådenes rolle, funktion og virkemåde.

Se detaljer
Gem som favorit

Konference om spiseforstyrrelser - kommunal indsats og rehabilitering

COK og LMS, landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, inviterer til den første nationale konference om spiseforstyrrelser med fokus på rehabilitering og den kommunale indsats.

Se detaljer
Gem som favorit

Personlighedsforstyrrelser: Sådan støtter du bedst

Få indblik i de vanskeligheder, borgere med personlighedsforstyrrelser kan have, større indsigt i deres måde at reagere samt redskaber til, hvordan du kan skabe et godt og varigt samarbejde.

Se detaljer
Gem som favorit

Når stress er vores fælles ansvar i kommunen

Sådan bliver du mere nærværende, fokuseret og mindre stresset

Se detaljer
Gem som favorit

Handicap 2018 - Borgerperspektiver

Socialstyrelsen og COK byder for anden gang velkommen til den nationale handicapkonference, der i 2018 sætter fokus på borgerperspektiver.

Se detaljer
Gem som favorit

Støt pårørende til mennesker med demens

Et vigtigt fokus i Regeringens Demenshandlingsplan er støtte til pårørende til mennesker med demens. Vi afholder to temadage, hvor du kan få viden og introduktion til færdigheder i at støtte pårørende

Se detaljer
Gem som favorit

Regional temadag om styrkelse af det tværfaglige og -sektorielle samarbejde omkring gravide kvinder med forbrug af alkohol og/eller andre rusmidler

Sundhedsstyrelsen og de regionale familieambulatorier inviterer til årlige temadage om styrkelse af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem kommune og region på området.

Se detaljer
Gem som favorit

Lær af jeres daglige praksis: kvalificeret selvevaluering

Bliv bedre til systematisk at evaluere dit daglige arbejde og få overblik over, hvilke indsatser og metoder, der virker særlig godt – og få løbende viden om, hvordan praksis yderligere kan forbedres.

Se detaljer
Gem som favorit

FIT i Danmark - implementering og erfaringer

Socialstyrelsen og COK byder velkommen til ’FIT i Danmark – implementering og erfaringer’. Den første nationale konference, der samler de danske erfaringer med metoden FIT på det sociale område.

Se detaljer
Gem som favorit

Positiv stress-styring

Om metoder til at forebygge stress og styrke din robusthed, din trivsel, sundhed og arbejdsglæde

Se detaljer
Gem som favorit