Rehabilitering og kommunikation

Inden for det sociale område er der en bevægelse i gang, der tilsiger, at kommunerne i højere grad arbejder rehabiliterende og med deres dialog og kommunikation med borgere og pårørende. I denne sektion har vi samlet kurser og forløb, der fokuserer på disse elementer; fra hjerneskaderehabilitering til målsætning i rehabiliterende arbejde.

Mange af kurserne er også egnede til udførerer, sociale tilbud og leverandører. Det er også her, man finder kurser om f.eks. borgerinddragelse, handicap og seksualitet og evaluering af indsatser. Kontakt os gerne for supplerende temaer eller mulighed for at skræddersy kurser til jeres organisation.

Optimering og effektiv drift af botilbud

Har I som botilbud et overforbrug i forhold til budgettallene? Eller vil du gerne sikre dig, at dette ikke kommer til at ske i fremtiden?

Se detaljer
Gem som favorit

Forhandling for myndighedsrådgivere

Måske har du som myndighedsrådgiver siddet i en forhandlingssituation og følt ubehag? Eller måske har du set på en borgers aktuelle takst og tænkt, om den mon er korrekt?

Se detaljer
Gem som favorit

Forhandling for botilbudsledere

Når kommunerne bliver presset på økonomien, presser det også på taksterne og på driftsøkonomien til botilbuddene.

Se detaljer
Gem som favorit

Når unge ryger hash

Hvorfor er hash skadeligt, og hvordan motiverer du unge til at stoppe forbruget?

Se detaljer
Gem som favorit

Temadag for kommunale handicapråd – formål og praksis

Kom til temadag om handicaprådenes rolle, funktion og virkemåde.

Se detaljer
Gem som favorit

Personlighedsforstyrrelser: Sådan støtter du bedst

Få indblik i de vanskeligheder, borgere med personlighedsforstyrrelser kan have, større indsigt i deres måde at reagere samt redskaber til, hvordan du kan skabe et godt og varigt samarbejde.

Se detaljer
Gem som favorit

Når stress er vores fælles ansvar i kommunen

Sådan bliver du mere nærværende, fokuseret og mindre stresset.

Se detaljer
Gem som favorit

Handicap 2018 - Borgerperspektiver

Socialstyrelsen og COK byder for anden gang velkommen til den nationale handicapkonference, der i 2018 sætter fokus på borgerperspektiver.

Se detaljer
Gem som favorit

Støt pårørende til mennesker med demens

Et vigtigt fokus i Regeringens Demenshandlingsplan er støtte til pårørende til mennesker med demens. Vi afholder to temadage, hvor du kan få viden og introduktion til færdigheder i at støtte pårørende

Se detaljer
Gem som favorit