COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Jura og myndighedsforvaltning

Den traditionelle myndighedsrolle udfordres i disse år, hvor der fra politisk side er stort fokus på, at vi er i stand til at indgå i involverende og samskabende alliancer med lokalsamfund, borgere, virksomheder, organisationer med flere. I denne omstilling kan rollen som myndighedsudøver let fortone sig – hvilket kan få store konsekvenser for kommunen. For ret og pligt er jo ikke forsvundet. Du skal blot kunne mere end din faglighed.

COK sætter derfor fortsat fokus på den juridisk holdbare afgørelse, hvor vi kommer rundt om sagsforberedelse, sagsflow, politiske indstillinger, afgørelser, myndighedspassivitet og håndhævelser uden tab af oplevet god service. Det gør vi, fordi vi gerne vil medvirke til at kvalificere og udvikle den kommunale opgavevaretagelse med forvaltningsretten som central markør for samspillet mellem borgere og kommune. 

Gå på opdagelse i vores aktuelle aktiviteter, hvor vi bringer ny og nyttig viden i spil. Hvis du savner et kursus, så tøv ikke med at kontakte os. Og er I interesseret i et fælles kompetenceløft på arbejdspladsen, skræddersyr vi også gerne lokale kurser.

Chef i Teknik og Miljø 2021 - Griber fremtiden

På konferencen stiller vi skarpt på fremtidens udfordringer med afsæt i de tre organisatoriske bundlinjer; økonomi, social kapital og bæredygtig udvikling.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 22.03 - 24.03.2021
Lokation Kolding

5. netværksmøde for opkrævning og inddrivelse

Netværksmøde afholdes den 27.10.20. i København og 28.10.2020 i Kolding.

Se detaljer
Gem som favorit

Stop op og få styr på forstyrrelserne - Personlig planlægning i teknik og miljø

Har du rigtig mange opgaver og oplever du aldrig at komme i bund – også selv om du konstant ligger vandret? Og har du følelse af du hele tiden bliver forstyrret af andre? Så har vi et kursus til dig.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 18.01.2021
  • 19.01.2021
  • 20.01.2021
Lokation Online, Herlev, Aarhus

Webinar. Stop op og få styr på forstyrrelserne - Personlig planlægning i teknik og miljø

Har du rigtig mange opgaver og oplever du aldrig at komme i bund – også selv om du konstant ligger vandret? Og har du følelse af du hele tiden bliver forstyrret af andre?

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 03.12.2020
Lokation Online

Grundlæggende kommunalfuldmagt

Få overblik over kommunalfuldmagtens grundprincipper og praksis fra de kommunale tilsynsmyndigheder, så du kan besvare konkrete spørgsmål, du støder på i din dagligdag.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Ny pantefoged

Kom, lyt med og få et lille indblik i den opgave der venter dig eller som du lige har fået som ny kommunal pantefoged i dette gratis webinar.

Se detaljer
Gem som favorit

Energiplanlægning i praksis

Et ”grønt Danmark” uafhængigt af fossile brændsler og uden velfærdstab er det energi-politiske afsæt for den strategiske energiplanlægning i Danmark.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 17.03 - 18.03.2021
Lokation Middelfart

Ny i byggesagsbehandling

Introduktionsdag til opgaver og roller.

Se detaljer
Gem som favorit

Er du erfaren pantefoged? Inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav

I efteråret 2019 blev implementeringen af boligforliget udskudt til 2024.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Er du ny pantefoged? Inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav

I efteråret 2019 blev implementeringen af boligforliget udskudt til 2024.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • Marts - marts 2021
Lokation Online